c S
Informacija slovenskim rezidentom, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve in pokojnino na Švedskem 06.01.2022 Od 1. 1. 2022 se uporablja nova Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (Uradni list RS-MP, št. 13/21), ki je nadomestila Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (Uradni list SFRJ-MP, št. 7/81).

Bistvena novost v novi konvenciji je spremenjena metoda odprave dvojne obdavčitve, in sicer je v 22. členu nove konvencije določena metoda navadnega odbitka. To pomeni, da se bodo pri odmeri (akontacije) dohodnine za leto 2022 (in prihodnja leta) dohodki, ki jih slovenski rezidenti dosegajo na Švedskem in se v skladu z novo konvencijo lahko obdavčijo na Švedskem, vključili v davčno osnovo v Sloveniji, odmerjena (akontacija) dohodnine v Sloveniji pa se bo zmanjšala za znesek davka, plačanega na Švedskem, ki je enak davku, ki bi ga Slovenija sama odmerila od dohodka, doseženega na Švedskem.

Nova konvencija daje pravico do obdavčitve vseh pokojnin državi vira (tj. državi, ki pokojnine izplačuje), kar pomeni, da je država rezidentstva prejemnika dohodka dolžna zagotoviti odpravo dvojne obdavčitve z upoštevanjem metode navadnega odbitka. Vendar pa lahko posamezniki, ki so tik pred začetkom veljavnosti nove konvencije prejemali pokojnine, ki so bile v skladu s staro konvencijo obdavčene izključno v državi rezidentstva, izberejo, da se za te pokojnine še naprej uporabljajo pravila obdavčitve, ki jih je določala stara konvencija.

Informacija slovenskim rezidentom, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve in pokojnino na Švedskem


Vir: FURS, 5. 1.  2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.