Poročanje poteka z izpolnjevanjem elektronskega obrazca v eDavkih, in sicer obrazca KP-NV: Naknadna vplačila v gospodarske družbe. Na obrazcu mora družba za vsakega družbenika – fizično osebo – oziroma pravnega naslednika njegovega deleža v gospodarski družbi v zvezi z kapitalskim deležem oziroma naknadnim vplačilom dostaviti naslednje podatke:

  • osebno ime,
  • datum rojstva,
  • davčno številko oziroma številko za davčne namene davčnega zavezanca in državo rezidentstva,
  • o naknadnih vplačilih (datumu in znesku vplačila ter datumu in znesku vračila).

Več o tem: Oddaja obrazca KP-NV – naknadna vplačila v gospodarske družbe


Vir: eDavki