c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Januar 2022, številka 01 / letnik XIV.
 

Novo leto začenjamo z dobrimi željami za zdravo in uspešno 2022 ter vam v branje ponujamo prvo številko tednika FinD-INFO.

Svetovalna skupina pri NIJZ meni, da je v primeru omikrona smiselno skrajšati karanteno, ta bi po novem trajala pet dni, skrajšanje pa bi lahko uvedli že ta teden.

V današnji osrednji temi izpostavljamo članek Odslej jasneje opredeljeni revizorjevi postopki pri izvajanju posebne revizije, saj je bilo pred kratkim sprejeto Stališče 20 - Posebne revizije, ki poleg smiselnega sledenja zakonskim podlagam podrobneje ureja tudi revizorjeve postopke.

FURS je ob koncu leta izdala dokument Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju ter objavila vrsto navodil glede poročanja in pojasnil novo sprejete zakonodaje z davčnega področja, ki si jih lahko preberete v Davčnih novostih tednika.

ZRSZ sporoča, da je omogočeno oddajanje vlog za karanteno in višjo silo delavcev prek portala za delodajalce. Prepozno oddana vloga se zavrže, zato z oddajo ne odlašajte!

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Oblikovanje rezervacij za odpravnine ob upokojitvi, Trajnostno poročanje - kmalu obvezni element letnega poročila, Vodenje evidence o izrabi delovnega časa zaposlenih, Krajši delovni čas v posebnih primerih, Zaprtje zavoda zaradi upokojitve in odpravnina, DDV obravnava podaljšane garancije za izdelek in članek iz sodne prakse Kdaj je zaposleni upravičen do božičnice?.

Vabimo vas k prijavi na razpisana spletna seminarja Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2021, s predavateljico Ido Kavčič, in Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021, ki ga bo vodila Fenja Borštnar. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Odslej jasneje opredeljeni revizorjevi postopki pri izvajanju posebne revizije    
mag. Mojca Kunšek
   
V skladu s 318. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) lahko skupščina imenuje posebnega revizorja za preveritev ustanovitvenih postopkov ter vodenja posameznih poslov družbe, vključno s posli povečanja ali zmanjšanja osnovnega kapitala, v zadnjih petih letih. Čeprav Zakon o revidiranju (ZRev-2) opredeljuje revidiranje, pa je Agencija RS za javni nadzor nad revidiranjem sprejela Stališče 20 – Posebne revizije, ki poleg smiselnega sledenja zakonskim podlagam podrobneje ureja tudi revizorjeve postopke na podlagi 33.c in 33.č člena Zakona o zadrugah (ZZad), za primere ko upravni odbor ali predsednik zadruge sprejme sklep, da se opravi revizija določenega pravnega posla v zadnjih treh letih.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Vodenje evidence o izrabi delovnega časa zaposlenih
V podjetju imamo zaposlenih nekaj delavcev, ki delo opravljajo na štirih različnih lokacijah. Zanima nas, ali moramo voditi evidenco prihoda in odhoda na vseh lokacijah, in sicer elektronsko oziroma ali lahko to vodimo ročno?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Trajnostno poročanje – kmalu obvezni element letnega poročila
V preteklem mesecu se je zaključil tradicionalni izbor Naj letno poročilo, ki ga organizira časnik Finance. Pri tem je razveseljivo, da je izbor najboljšega poročila odraz vse bolj celostne obravnave poročila o poslovanju, ki je že zdavnaj preseglo le presojo usklajenosti med poslovnim in računovodskim poročilom, saj vse bolj zajema tudi poročanje o stalnem in celostnem upravljanju tveganj, ustreznem komuniciranju ter poročanju o ukrepih in strateških napovedih poslovodstva.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> DDV obravnava podaljšane garancije za izdelek
Podjetje - dobavitelj se ukvarja s prodajo ogrevalne tehnike. Prodajo vrši preko inštalaterjev, zato dobavitelj s končno stranko nima stika in ji ne prodaja ogrevalne tehnike. Dobavitelj račune izstavlja z 22% DDV inštalaterju. Dobavitelj se je naknadno odločil, da bo končnim strankam ponudil podaljšanje garancije iz dveh na pet let. Za predmetne garancije je dobavitelj izstavil račune končnim strankam z obračunanim 22% DDV. Eden od kupcev se je pritožil, da bi morala biti predmetna podaljšana garancija zaračunana po stopnji 9,5 %. Zanima nas, ali navedeno drži. V nadaljevanju podajamo pojasnilo.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Katere ukrepe vsebuje PKP10?
Od 30. decembra velja nov Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) oz. PKP10, ki prinaša nove ukrepe oz. podaljšuje veljavnost nekaterih že sprejetih ukrepov npr. povračilo stroškov za HAG teste za samotestiranje, podaljšanje veljavnosti turističnih bonov, različni solidarnostni dodatki, pomoči, ter delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti dela.

>> Sprejeta novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1M)
Novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1M) v slovenski pravni red prinaša implementacijo štirih evropskih direktiv. Spremembe naj bi imele pozitiven vpliv na gospodarstvo, posledično pa bodo vplivale tudi na višje prihodke državnega proračuna.

>> Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
V Uradnem listu št. 205/21 so bile objavljene spremembe > Pravilnika o izvajanju ZDDV-1, ki prinašajo predvsem novosti glede razvrščanja proizvodov za namene določitve davčne stopnje. Spremembe veljajo od 1. januarja 2022.

>> Spremembe Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Pravilnik vsebuje nove obrazce obračuna Priloga 1, Priloga 2, Priloga 8 in Priloga 9 za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

>> Označevanje embalažnih materialov prostovoljno tudi po 1. 1. 2022
V Uradnem listu RS št. 208/21 z dne 30. decembra 2021 so bile objavljene spremembe > Uredbe o embalaži in odpadni embalaži. Sprememba je stopila v veljavo z 31. decembrom 2021. V skladu z njo označevanje embalažnih materialov ostaja na prostovoljni osnovi tudi po 1. januarju 2022.

>> Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v kmetijski proizvodnji in proizvodnji živil in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
Pravilnik določa maksimalno višino odpisa blaga (surovin, polizdelkov, izdelkov, embalaže in drugega materiala) zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga, ki se v kmetijstvu ter proizvodnji hrane in pijač šteje za običajnega in predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskih subjektov, od katerega se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost. Pravilnik velja od 1.januarja 2022, s tem pa prenehata veljati Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač in Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač.

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP); veljavnost od: 30.12.2021
»  Zakon o financiranju občin (ZFO-1); veljavnost od: 31.12.2021, uporaba od: 1.1.2022 - sprememba
»  Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost (ZINNI); veljavnost od: 8.1.2022
»  Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS); veljavnost od: 12.1.2022 - sprememba
»  Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv); veljavnost od: 29.12.2021 - sprememba
»  Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma, o povračilu sredstev prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter o načinu vodenja in upravljanja evidence bonov; veljavnost od: 1.1.2022 do 30.7.2022
»  Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta; veljavnost od: 31.12.2021, uporaba od: 1.1.2022 - sprememba
»  Uredba o embalaži in odpadni embalaži; veljavnost od: 31.12.2021 - sprememba
»  Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu; Veljavnost: od 1.1.2022 do 30.6.2022
»  Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19; veljavnost od: 18.12.2021, uporaba od: 1.2.2022 - sprememba
»  Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 23.12.2021 - sprememba
»  Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb; veljavnost od: 1.1.2022 - sprememba
»  Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost; veljavnost od: 1.1.2022 - sprememba
»  Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin; veljavnost od: 29.12.2021
»  Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v kmetijski proizvodnji in proizvodnji živil in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj); veljavnost od: 25.12.2021, uporaba od: 1.1.2022
»  Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2022; veljavnost od: 23.12.2021
»  Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva; veljavnost od: 1.1.2022
»  Odredba o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela; veljavnost: od 29.12.2021 do 30.6.2022 - sprememba
»  Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije; veljavnost od: 1.1.2022 - sprememba
»  Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti; veljavnost od: 25.12.2021, uporaba od: 1.1.2022
»  Poročilo o gibanju plač za oktober 2021; veljavnost od: 1.10.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 199 - 209/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Olajšave za naložbe v zelene tehnologije
Novo leto prinaša nekaj sprememb na davčnem področju. Spremenjena sta davek od dohodkov pravnih oseb in davek na dodano vrednost, ki bo začel kmalu veljati. Opazne so t. i. zelene olajšave oziroma spodbude. Tudi davčne spremembe upoštevajo svetovno usmeritev v zeleno in digitalno. Kmalu bo začel veljati spremenjen davek na dodano vrednost (DDV), zavezanci bodo lahko odbili vstopni davek za električne avtomobile.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ugovor nepoštenih pogodbenih pogojev
Tožnik se je pritožil zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov zahtevek za ugotovitev ničnosti notarskega zapisa, pogodbe o dolgoročnem kreditu in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da pogodbeni pogoj vezanosti kredita na CHF ni bil nepošten, ker v času sklepanja pogodbe ni ustvarjal oz. ni pomenil znatnega neravnovesja med obveznostmi strank posla. Predstavitev različnih možnih scenarijev v grafični obliki kot oblika ponazoritve prevzetega rizika bi bila sicer možna, nikakor pa ne more biti zahtevana kot standard.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v decembru 2021  
 
- na mesečni ravni:   0,7 %
 
- na letni ravni:   4,9 %
 
 
 
TOM v januarju 2022  
 
- na mesečni ravni:   0,4 %
 
- na letni ravni:   4,81 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2021:   1.886,48 €
 
in neto plača:   1.218,40 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.886,59 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.253,80 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Ida Kavčič
Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2021 13. 01. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 25. 01. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja s 1. januarjem 2022
Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L), ki se uporablja od 1. maja 2021, je za zavarovance skrajšala prehodno obdobje postopnega izenačevanja odmerne lestvice z zavarovankami. Zavarovancem se bo tako v letu 2022 starostna pokojnina za 40 let pokojninske dobe odmerila v višini 61,5 odstotka od pokojninske osnove, od 1. januarja 2023 dalje pa bo za 40 let dopolnjene pokojninske dobe za zavarovance in zavarovanke veljal enak odmerni odstotek, to je 63,5 odstotka.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.