c S
Pojasnilo FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV 31.12.2021 FURS je izdal spremembo dokumenta Spremembe zakonodaje na področju DDV, ki povzemajo spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku o dodano vrednost. Izpostavljajo tudi spremembe prilog na naslednji povezavi (poglavje 1.0).

DAVEK NA DODANO VREDNOST

31. 12. 2021

Spremembe zakonodaje na področju DDV

sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Spremembe zakonodaje na področju DDV; 8. izdaja, december 2021

 

_______________
Dodatno:

1.0 SPREMEMBE PRAVILNIKA O IZVAJANJU ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (Uradni list RS, št. 205/21)

V Uradnem listu RS št. 205/21 je bil dne 29. 12. 2021 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Spremembe začnejo veljati 1. januarja 2022.

V nadaljevanju pojasnjujemo določene spremembe Pravilnika.

8. člen

Z dopolnitvijo prvega odstavka 8. člena Pravilnika se nedvoumno pojasnjuje, da mora biti za to, da se ob prenosu podjetja ali dela podjetja (10. člen ZDDV-1) na drugega davčnega zavezanca – prevzemnika šteje, da dobava blaga ni bila opravljena, prevzemnik tudi identificiran za namene DDV.  

S tem, ko se za prenos podjetja ali dela podjetja šteje, da dobava blaga ni bila opravljena, se poenostavlja postopek obračunavanja DDV, saj prenositelj podjetja pri prenosu podjetja ali dela podjetja ne obračuna DDV, prevzemnik pa pri prevzemu ne plača DDV. V takem primeru se prevzemnik šteje za pravnega naslednika prenosnika in mora prevzeta sredstva uporabljati za namene opravljanja obdavčljive dejavnosti, za katero ima pravico do dobitka DDV. Iz navedenega izhaja, da mora biti tudi prevzemnik, ne samo prenositelj, ob takem prenosu identificiran za namene DDV.

107. člen

Sprememba predstavlja uskladitev pravilniške določbe z že uveljavljenim izvajanjem v skladu s pojasnilom 4230-750361/2012-2 z dne 20. 2. 2013. In sicer mora davčni zavezanec, ki je dolžan plačati DDV kot pridobitelj blaga znotraj Unije  (v skladu s 5. točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1), za uveljavljanje pravice do odbitka DDV do roka za predložitev obračuna DDV imeti račun ali drug dokument, ki vsebuje podatke, potrebne za zagotovitev pravilnega obračuna DDV, in v obračunu DDV izkazati podatek o znesku DDV, ki ga je dolžan plačati.

141. člen

Z dodanim tretjim odstavkom se pojasnjuje, da določbi prvega in drugega odstavka tega člena veljata tudi za davčnega zavezanca, ki je identificiran za namene DDV le na podlagi petega in/ali šestega odstavka 129. člena tega pravilnika, in sicer v delu njegovih transakcij, za katere ni identificiran za namene DDV.

Davčni zavezanec, kateremu je dodeljena tako imenovana atipična identifikacijska številka za namene DDV (pridobitve blaga, prejemanje/opravljanje storitev iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1, za katere je prejemnik določen kot oseba, ki mora plačati DDV), na računu za dobave, za katere ni identificiran za namene DDV, navede torej podatke, določene v tej določbi pravilnika.

Ostale spremembe so redakcijske narave (popravek sklicevanja na zadnje spremembe kombinirane nomenklature in temu ustrezni določeni popravki navedenih tarifnih oznak).

_______________

Več o spremembah in dopolnitvah > Pravilnika o izvajanju Zakona o davku o dodano vrednost. je dostopno na naslednji povezavi.


Vir: FURS, 31. 12. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.