c S

KIDO zahtevki – možnost oddaje preko eDavkov

30.12.2021 Od 1. 1. 2022 dalje možnost elektronske oddaje KIDO zahtevkov za zmanjšanje/oprostitev davka (KIDO 1 do KIDO 8) preko portala eDavki.

FURS bo zagotovil možnost elektronske oddaje t. i. KIDO zahtevkov preko portala eDavki, s katerimi zavezanci nerezidenti uveljavljajo ugodnosti po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja (v nadaljevanju: mednarodne pogodbe). V prvi fazi bo od 1. 1. 2022 možna elektronska oddaja zahtevkov za uveljavljanje ugodnosti po 260. členu Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 (tj. še pred izplačilom dohodka), kasneje pa še zahtevkov za vračilo davka na podlagi 262. člena ZDavP-2. Za zavezance bo to pomenilo poenostavitev načina predložitve zahtevkov in s tem hitrejšo pot do uveljavitve ugodnosti po mednarodni pogodbi.

Možno bo tudi še predložiti zahtevke KIDO na ustaljen način (v papirni obliki) do sprejetja Novele ZDavP-2N, ki  uvaja obvezno elektronsko predlaganje KIDO zahtevkov za zmanjšanje oz. oprostitev davka. KIDO zahtevki za vračilo davka se še naprej vlagajo le v papirni obliki ali preko portala eDavki kot lastni dokument.


Vir: FURS, 29. 12. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.