c S
Izplačevalci dohodkov, pozor! Če ste na Finančno upravo pozabili oddati podatke VIRVDC, imate čas še do konca januarja 03.01.2022 Izplačevalci dohodkov so morali davčnemu organu do 31. decembra posredovati podatke o uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki so jih med letom upoštevali pri zavezancu za dohodnino pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka po 105. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2), pod pogoji iz drugega odstavka 131. člena ZDoh-2. Če tega še niste storili, boste lahko preko eDavkov oddali podatke še do konca meseca januarja.

Oblika in način dostave podatkov je določena v skladu s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu.

Izplačevalci oddajo podatke preko sistema eDavki (VIRVDC).

Pri  morebitni ponovni, naknadni oddaji popravkov oz. dodatnih podatkov opozarjamo, da je potrebno posredovati celotne (tudi že predhodno posredovane) podatke in ne zgolj popravke oz. dodatne podatke,  saj sicer s popravki oz. dodatnimi podatki nadomestite vse prvotno posredovane podatke.

V primeru, da izplačevalci tega ne storijo, davčni organ ne more izdati pravilnega in popolnega informativnega izračuna dohodnine, zavezanci za dohodnino pa morajo posledično vlagati ugovore zoper informativni izračuna dohodnine, kar predstavlja dodatno delo in stroške tako za davčne zavezance kot za davčni organ.


Vir: FURS, 3. 1. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.