c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Julij 2021, številka 29 / letnik XIII.
 

Zadnji interventni zakon ZIUPGT v 15. členu podaljšuje ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas do 30. septembra. Do tega ukrepa so upravičeni delodajalci, ki jim je s predpisom vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti, kdo pa sploh lahko uporabi takšno pomoč je pojasnilo MDDSZ.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek: Z novim interventnim zakonom zagotovljena predvsem dodatna pomoč dejavnostim z omejenim delovanjem, v katerem podrobneje pojasnjujemo podaljšanje subvencioniranje krajšega delovnega časa do 30. septembra 2021 in nekatere druge ukrepe, sprejete s predhodnimi interventnimi zakoni.

FURS je sporočil, da predčasno vrača preplačano dohodnino, skladno s spremenjeno Uredbo pa je izdal tudi spremembo dokumenta: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, ter z začetkom veljavnosti novega interventnega zakona objavil Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP9 na davčnem področju. Danes je izdan nov dokument: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih in o bonih 21.

Vlada je pred parlamentarnimi počitnicami sprejela nove spremembe povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, preverite, kaj se je spremenilo tokrat.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Davek po odbitku na obresti od kreditov, pridobljenih s strani družbenika ali sestrske družbe, Obveznost delodajalca, da delavcu na delovnem mestu zagotovi varne delovne pogoje, Pooblastilo po zaposlitvi, Učinek Direktive o finančnih zavarovanjih v praksi in Novi boni za leto 2021 - podobni so lanskim, le z razširjenim naborom ponudnikov.

V poletnem času vas vabimo k ogledu arhiva posnetkov spletnih seminarjev, ki so na voljo na portalih FinD-INFO in IUS-INFO.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Z novim interventnim zakonom zagotovljena predvsem dodatna pomoč dejavnostim z omejenim delovanjem    
mag. Mojca Kunšek
   
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki so ga poslanci državnega zbora potrdili dne 7. julija 2021, prinaša pomoč tistim delom gospodarstva, ki so jim omejitve za preprečevanje širjenja bolezni preprečile poslovanje in jih tudi najbolj prizadele, prav tako pa tudi podaljšuje subvencioniranje krajšega delovnega časa do 30. septembra 2021 in nekatere druge ukrepe sprejete s predhodnimi interventnimi zakoni.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Podaljšani in prenovljeni ukrepi, ki ohranjajo delovna mesta in pomagajo delodajalcem
Državni zbor je v mesecu juliju sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki podaljšuje in delno spreminja začasni ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas in Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki ureja ureditev nadomestil plače delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej in povračilo izplačanih nadomestil plače.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Učinek Direktive o finančnih zavarovanjih v praksi
Za subjekte, ki nastopajo na trgu, je pomembno, da čim prej prepoznajo likvidnostne težave (bodočih) dolžnikov, saj lahko tako začnejo pravočasno izvajati aktivnosti, s katerimi bodo unovčili odprte terjatve do takih subjektov.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Povračilo stroškov prevoza – sprememba Uredbe
Finančna uprava RS je na podlagi sprejete nove spremembe > Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja izdala pojasnilo, v katerem izpostavlja, da se spreminja le davčna obravnava povračil stroškov prevoza na delo in z dela oziroma se spreminja le znesek, do katerega se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo.

FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjih dneh izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
    • Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih in o bonih21, julij 2021
    • Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP9 na davčnem področju (posodobljeno)
    • Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja; 6. izdaja, julij 2021
    • Stalna poslovna enota nerezidenta; 1. izdaja, julij 2021
    • TARIC; 6. izdaja, julij 2021
    • Dobava zaščitne in medicinske opreme; julij 2021

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Nižje kazni za prehitro vožnjo, višje za telefoniranje; dovoljeno zavijanje desno ob rdeči luči
DZ je v petek sprejel novelo zakona o pravilih cestnega prometa, ki prinaša nižje kazni za prehitro vožnjo in višje kazni za uporabo telefona med vožnjo. Prav tako uvaja možnost dovoljenja za zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zakon o revidiranju
31. julija bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o revidiranju (ZRev-2), s katerimi se odpravlja dvom Evropske komisije v zvezi z ustreznostjo prenosa Direktive 2014/56/EU v slovenski pravni red v izpostavljenih dveh točkah, ki se nanašata na natančnejšo ureditev sodelovanja z nadzornimi organi tretjih držav oziroma na vpis revizorjev in revizijskih subjektov tretjih držav v register.

Vračilo dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev
Dopolnitev > Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev, ki je začela veljati 17. julija, določa, da lahko delodajalec, ki mu je bil za plačilo prispevkov dovoljen odlog ali obročno plačilo, uveljavi vračilo prispevkov tudi, če vlogo vloži v treh mesecih po poteku roka za plačilo odloženih prispevkov oz. po poteku rokov za obročno plačilo prispevkov.

Boni za izboljšanje gospodarskega položaja
16. julija je začela veljati Uredba o načinu unovčitve bona, ki določa način unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi preko informacijskega sistema FURS, povračilo sredstev preko informacijskega sistema FURS ter način vodenja in upravljanja evidence bonov.

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov
Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij-december 2021 znaša 4,71 eura na dan.

Izvajanje presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2
Z Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 se uvaja obveza izvajalcev presejalnega testiranja v Sloveniji. Uredba je začela veljati 20. julija, uporabljati pa se začne 23. avgusta 2021.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS); veljavnost od: 4.8.2021 - sprememba
    • Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ); veljavnost od: 4.8.2021 - sprememba
    • Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 (ZUOPPKP21); veljavnost od: 17.7.2021
    • Zakon o revidiranju (ZRev-2); veljavnost od: 31.7.2021 - sprememba
    • Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju; veljavnost od: 21.7.2021 - sprememba
    • Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev; veljavnost od: 17.7.2021 - sprememba
    • Uredba o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave; veljavnost od: 31.7.2021 - sprememba
    • Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino; veljavnost od: 17.7.2021 - sprememba
    • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju; veljavnost od: 17.7.2021 - sprememba
    • Uredba o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku; veljavnost od: 17.7.2021
    • Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov; veljavnost od: 16.7.2021
    • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja; veljavnost od: 16.7.2021 - sprememba
    • Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov; veljavnost od: 24.7.2021 - sprememba
    • Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 20.7.2021, uporaba od: 23. 8. 2021
    • Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2021-2027; veljavnost od: 20.7.2021
    • Pravilnik o potrdilih iz katastra nepremičnin in registra naslovov; veljavnost od: 4.4.2022
    • Pravilnik o podrobnejšem načinu oštevilčevanja in označevanja stanovanj in poslovnih prostorov; veljavnost od: 4.4.2022
    • Pravilnik o načinu vpisa in izbrisa upravljavcev v kataster nepremičnin; veljavnost od: 4.4.2022
    • Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2021; veljavnost od: 17.7.2021 - sprememba
    • Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije; veljavnost od: 19.7.2021 - sprememba
    • Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije; veljavnost od: 16.7.2021 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 113 - 119/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti
Drugostopenjski organ je zavrnil pritožbo zoper sklep, s katerim je davčni organ za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti banki tožeče stranke prepovedal izplačilo sredstev in tudi razpolaganje z omenjenimi sredstvi. Tožeča stranka je vložila tožbo na Upravno sodišče, ki je tožbo zavrnilo in pojasnilo, da za zavarovanje davčnega dolga zadošča pričakovana in s tem verjetna davčna obveznost, kar pomeni, da so razlogi za obstoj davčne obveznosti močnejši od razlogov, ki bi govorili proti, ter da zato pri ugotavljanju njene višine ni potrebno upoštevati ter presojati vseh razpoložljivih podatkov ter s tem že ugotavljati njene končne višine, kot se zahteva v tožbi.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec junij potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec april 2021:   1.994,67 €
 
in neto plača:   1.278,89 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.983,53 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.274,58 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Preverite zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
dr. Nana Weber
Tanka meja med pravico in obveznostjo: kako ohraniti delovno mesto v času epidemije marec 2021 0€ Naročilo
mag. Mojca Kunšek
Sistematično preverjanje poslovnih partnerjev je ključ do učinkovitega obvladovanja poslovnih tveganj marec 2021 59,90€ Naročilo
Davor Fabčič
Kako si olajšati vodenje na daljavo april 2021 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
V Banki Slovenije so gostili razpravo Prihodnost Evrope
Razprava Prihodnost Evrope - Izzivi z vidika denarne politike in pogled državljanov je potekala v okviru dogodkov o prihodnosti Evrope in ob pričetku predsedovanja Slovenije Svetu EU. Sodelujoči so izmenjali poglede o aktualnem stanju ter prihodnjih izzivih evrskega območja.
 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.