c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2021, številka 10 / letnik XIII.
 

Pred vladnim odločanjem je končni predlog zakona o debirokratizaciji, ki se bo v Državnem zboru sprejemal po rednem postopku. Po prvih ocenah predlagane rešitve v zakonu ne bodo prinesle večjega olajšanja v poslovnem okolju.

V tedenski osrednji temi priporočamo članek: Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov, ki pojasnjuje dopolnjene vplive pravilnika na PKP-je in navaja vrsto primerov izračuna znižanja prihodkov. Priporočamo tudi ogled posnetka spletnega seminarja Pregled interventnih ukrepov v letih 2020 / 2021 za delodajalce, ki smo ga izvedli prejšnji teden.

FURS je objavil spremembo dokumenta Pogosta vprašanja in odgovori - PKP5 na davčnem področju v zvezi z veljavnim Pravilnikom o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov. Izpostavljamo tudi v zadnjem tednu objavljene spremembe pojasnil, ki jih je objavil FURS.

V Uradnem listu RS, št. 32/2021 je objavljena Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji. Za leto 2020 znaša 34,89 %.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Ureditev subvencioniranja minimalne plače v novem interventnem zakonu, Knjižbe najema - pravica do uporabe za poslovni prostor, Usklajena priporočila za dobro prakso na področju računovodskih pravil ocenjevanja za računovodsko poročanje, ki obravnava slabitve in revalorizacije, Elektronska izvršba - poenostavljen postopek izterjave dolga, Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in Obračun DDV pri prodaji stanovanja.

Ne spreglejte spletnega seminarja s predavateljico mag. Mojco Kunšek: Sistematično preverjanje poslovnih partnerjev je ključ do učinkovitega obvladovanja poslovnih tveganj, ki bo 18. marca. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje tega seminarja že vključeno v naročnino. Vabljeni tudi na aktualni seminar s knjigo: Novosti ZGD-1K, ki bo 8. aprila v spletni izvedbi (Zoom).

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov    
Irena Kamenščak
   
Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) oziroma PKP7, ki je stopil v veljavo 31. 12. 2020, je v drugem odstavku 89. člena določil, da se ugotavljanju znižanja prihodkov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019, ne glede na določbe ZIUOOPE (t.i. PKP3), ZIUPDV (t.i. PKP4)  in ZZUOOP (t.i. PKP5), upošteva načelo sorazmernosti. To pomeni, da se upošteva sorazmerno znižanje prihodkov v letu 2020 v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019. Merila sorazmernosti določi minister, pristojen za finance, s podzakonskim predpisom. Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov (Pravilnik) je bil objavljen  UL RS št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021, glede na končno določbo (8. člen) pa bo stopil v veljavo 15 dni po objavi v UL RS.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
SIR: Usklajena priporočila za dobro prakso na področju računovodskih pravil ocenjevanja za računovodsko poročanje, ki obravnava slabitve in revalorizacije
Strokovni in Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo sta v sodelovanju z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem sprejela usklajena priporočila za dobro prakso na področju računovodskih pravil ocenjevanja za računovodsko poročanje, ki obravnava slabitve in revalorizacije.

Pravilno poročanje podatkov o plačah
Pravne osebe zasebnega sektorja mesečno predložijo AJPES zbirne podatke o izplačanih plačah. Za namen pravilnega izpolnjevanja podatkov je SURS izdal prenovljeno Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov za potrebe statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M). Dodatna pojasnila, povezana z epidemijo koronavirusa, so izpostavljena v točki 3.4 navodila.

Knjižbe najema - pravica do uporabe za poslovni prostor
Od 1. januarja 2019 smo v skladu s spremenjenimi pravili računovodenja dolžni poslovne najeme pomembnih vrednosti pripoznati v poslovne knjige kot pravico do uporabe. Kaj to pomeni si poglejmo na primeru.

Nov seznam tveganih držav
UPPD je objavil nov seznam tveganih držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Ureditev subvencioniranja minimalne plače v novem interventnem zakonu
MDDSZ je pojasnil izvajanje petega odstavka 29. člena PKP8 v povezavi ureditvijo subvencioniranja minimalne plače v novem interventnem zakonu, predvsem v povezavi z uveljavljanjem te pravice in predvidenimi globami v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Ni pravne podlage za povrnitev izpadlega dohodka študentov
Ministrstvo za delo je v zvezi s sklepom odbora DZ za delo, da se študentom povrne izpad dohodka za obdobje od 28. januarja do 19. februarja, ko minimalna urna postavka za študentsko delo še ni bila usklajena z minimalno plačo, pojasnilo, da ni pravne podlage za povrnitev izpadlega dohodka.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Obračun DDV pri prodaji stanovanja
Podjetje je kupilo stanovanje brez obračunanega DDV, torej pri nakupu ni imelo pravice do odbitka DDV, kajti pri nakupu je bil obračunan samo 2 odstotni nepremičninski davek. Podjetje bo sedaj to stanovanje prodalo. Ali lahko uporabi 3. odstavek 44. člena ZDDV-1 in ne obračuna DDV?

Davčna obravnava premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
FURS obvešča delodajalce, pravne osebe javnega prava, ki so hkrati zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in obračunavajo in vplačujejo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, da morajo v skladu z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence - ZKDPZJU ob pripravi obračuna davka od dohodkov pravnih oseb upoštevati določbo tretjega odstavka 10. člena navedenega zakona.

Pogosta vprašanja in odgovori – PKP5 na davčnem področju
Finančna uprava je objavila spremembo dokumenta Pogosta vprašanja in odgovori - PKP5 na davčnem področju v zvezi z veljavnim Pravilnikom o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov, in sicer se spreminjata odgovora na vprašanji 3.12. in 3.14.

FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjem tednu izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
»  Stopnje DDV; marec 2021- sprememba
»  Obdavčenje umetnikov in športnikov; 3. izdaja, marec 2021
»  Izvršba nedavčnih obveznosti; 1. izdaja, september 2016

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Predlog zakona o debirokratizaciji pred obravnavo na vladi
Za obravnavo na vladi je pripravljen predlog zakona o debirokratizaciji, ki med drugim vključuje socialno kapico za plačilo prispevkov pri plači 6000 evrov bruto, možnost elektronskega vročanja upravne pošte in ustanovitev registra predpisov. Z njim bi tudi povečali pooblastila državnih sekretarjev.

Predlog novele stanovanjskega zakona
DZ je v ponedeljek sklenil, da je predlog novele stanovanjskega zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Med drugim je predvideno zvišanje neprofitne najemnine in hkrati subvencij, višje zadolževanje stanovanjskih skladov, ustanovitev javne najemniške službe in spremembe pri upravljanju večstanovanjskih stavb.

Predlog zakona tudi o oddajanju sob prek Airbnb
Gospodarsko ministrstvo je v javno razpravo podalo osnutek predloga novega zakona o gostinstvu. Spremembe so potrebne zlasti zaradi trendov razvoja na področju nastanitvenih obratov - v zadnjih letih je denimo razmah doživelo oddajanje hiš in stanovanj prek platform, kot je Airbnb, pa tudi glamping in druge oblike bivanja v naravi.

Vlada potrdila predlog zakona o bančništvu
Vlada je prejšnji teden določila besedilo predloga novega zakona o bančništvu. Ta s prenosom sprememb evropske direktive s področja finančnih holdingov nadgrajuje obstoječi zakon. Med drugim ureja delavsko soupravljanje in uvaja vključitev predstavnikov delavcev v organe nadzora banke, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Zaostrujejo se pogoji pri prehajanju meja
Zaradi grožnje, ki jo predstavljajo nove različice sars-cov-2, od ponedeljka 8. marca veljajo zaostreni pogoji za prehajanje meje (Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19). Na notranjih schengenskih mejah so znova uvedli kontrolne točke. Spremenili so se tudi pogoji glede predčasne prekinitve karantene ob prihodu v državo.

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov
Za izračun pokojninske osnove se upoštevajo osnove iz 1. odstavka 30. člena ZPIZ-2, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji, iz katerihkoli zaporednih 24 let zavarovanja od 1. januarja 1970 naprej, ki so za zavarovanca najugodnejša. Povprečna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji, za leto 2020 znaša 34,89%.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 8.3.2021
»  Uredba o obnovljivih virih energije v prometu; veljavnost od: 6.3.2021 - sprememba
»  Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 8.3.2021 do 15.3.2021
»  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 6.3.2021 do 12.3.2021
»  Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 5.3.2021 do 12.3.2021 - sprememba
»  Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2021; veljavnost od: 1.2.2021
»  Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2021; veljavnost od: 1.1.2021

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 30 - 32/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Do konca februarja 28.500 vlog za odlog obveznosti
Banke in hranilnice so do konca februarja na podlagi zakona, ki omogoča odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, prejele 28.485 vlog kreditojemalcev. Večino so jih že odobrile, so navedli v Banki Slovenije. Ker se bo večina vlog iztekla v prihajajočih mesecih, v tem času pričakujejo glavnino povečanja kreditnega tveganja.

Nadgradnja sistema za elektronsko javno naročanje e-JN
Pretekli konec tedna je Ministrstvo za javno upravo poleg rednih vzdrževalnih del izvedlo tudi pomembno, tokrat večjo nadgradnjo informacijskega sistema za elektronsko javno naročanje (e-JN). Tako je od 8. marca 2021 uporabnikom na voljo nekoliko prenovljen portal, ki dodatno olajšuje oddajo javnih naročil in povečuje transparentnost.

Fiskalni svet: Februarja eden najmanjših mesečnih obsegov protikoronskih ukrepov z učinkom na proračun
Mesečni obseg protikoronskih ukrepov z neposrednim učinkom na saldo državnega proračuna je februarja znašal 65 milijonov evrov. To je eden najmanjših mesečnih obsegov od začetka epidemije, je zapisal fiskalni svet. V prvih dveh mesecih letos je skupni neposredni učinek protikoronskih ukrepov znašal 538 milijonov evrov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Plačilo zamudnih obresti, nastalih iz neplačila prednostnih terjatev
Tožnik je predlagal sodišču, da odpravi sklep o davčni izvršbi v delu, ki se nanaša na plačilo 5.022,33 evrov iz naslova zamudnih obresti. Sporno pravno vprašanje v zadevi je, ali odpust obveznosti, sprejet v postopku osebnega stečaja, zajema tudi zamudne obresti, nastale zaradi neplačila prednostnih terjatev. Upravno sodišče je tožbo zavrnilo in pojasnilo, da se je tožena stranka pravilno sklicevala na četrti odstavek 3. člena ZDavP-2, ki med drugim določa, da so obresti, ki jih odmeri oziroma izreka davčni organ, pripadajoče dajatve, ki se štejejo za davek iz drugega odstavka tega člena, če ni s tem zakonom drugače določeno. Zamudne obresti kot pripadajoče dajatve torej delijo usodo glavnice, kar za obravnavani primer pomeni, da niso bile odpuščene s sklepom o odpustu obveznosti in jih je davčni organ utemeljeno naložil v plačilo tožniku.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2020:   2.021,21 €
 
in neto plača:   1.314,62 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.995,28 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.273,63 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

 
Pretekli spletni seminarji
Tanja Bohl
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v luči ukrepov za omilitev učinkov epidemije februar 2021 79,90€ Naročilo
Irena Kamenščak
Pregled interventnih ukrepov v letu 2020 / 2021 za delodajalce marec 2021 79,90€ Naročilo
dr. Nana Weber
Tanka meja med pravico in obveznostjo: kako ohraniti delovno mesto v času epidemije marec 2021 180,00€ Naročilo
mag. Mojca Kunšek
Sistematično preverjanje poslovnih partnerjev je ključ do učinkovitega obvladovanja poslovnih tveganj 18. 03. 2021 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Elektronska izvršba - poenostavljen postopek izterjave dolga
Leta 2008 je bil ustanovljen Centralni oddelek za verodostojno listino (v nadaljevanju CoVL), ki je omogočil avtomatiziran in poenostavljen izvršilni postopek na podlagi verodostojne listine - e izvršba. Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine se izpolni in odda na portalu e-Sodstvo, podportal eIzvršba. Velja tako za fizične osebe (npr. ob neizplačilu plače delodajalca), kot pravne osebe (npr. ob neporavnanih računih fizičnih ali pravnih oseb). Za dostop do predloga potrebujete veljaven elektronski naslov, s katerim opravite brezplačno registracijo, postopek izpolnjevanja pa je enostaven in avtomatiziran.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.