c S

Knjižbe najema - pravica do uporabe za poslovni prostor

08.03.2021 Od 1. januarja 2019 smo v skladu s spremenjenimi pravili računovodenja dolžni poslovne najeme pomembnih vrednosti pripoznati v poslovne knjige kot pravico do uporabe. Kaj to pomeni si poglejmo na primeru.

Primer:

Organizacija je sklenila najemno pogodbo za najem poslovnega prostora za 10 let. Višina mesečne najemnine je 3.490,00 EUR + DDV = 4.257,80 EUR in se plačuje v naprej.

Ker gre za pomembno sredstvo, katerega vrednost presega 10.000 EUR je potrebno najemno pogodbo pripoznati kot pravico do uporabe in jo izkazovati ločeno od drugih istovrstnih sredstev.

Za izračun pravice do uporabe, ki jo bomo pripoznali v poslovnih knjigah potrebujmo:

- Identificirano sredstva - poslovni prostor

- Čas trajanja najema - 10 let

- Znesek najemnine - 3.490,00 EUR mesečni, ki se plačujejo v začetku meseca

- Diskontno stopnjo - vzamemo obrestno mero, ki bi jo dobili pri banki, če bi kupili tako OS ali pa upoštevamo metodološko navodilo sekcije preizkušenih računovodij (Bilten Banke Slovenije) - v našem primeru smo izbrali 1,5%

 

Članek je v celoti na voljo v zbirki FinD-INFO >> mag. Darinka Kamenšek: Knjižbe najema - pravica do uporabe za poslovni prostor

 


PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!mag. Darinka Kamenšek

Visoka šola za računovodstvo


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.