c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2021, številka 09 / letnik XIII.
 

V DZ nadaljujejo z obravnavo predlaganih zakonodajnih rešitev, med odmevnejšimi točkami je tokrat odločanje o predlogu zakona o demografskem skladu, ki naj bi v prihodnje prevzel del bremen pokojninske blagajne. DZ je zaključil razpravo o členih, danes pa bo odločal še o dopolnilih k predlogu zakona o demografskem skladu.

V tedenski osrednji temi izpostavljamo članek: Še posebno letos previdno in preudarno pri pripravi letnega poročila in davčnega obračuna, sicer pa se konec marca izteče zakonski rok, ki določa predložitev letnega poročila in davčnega obračuna.

FURS je objavil znesek najnižje osnove za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju in dopolnil oziroma na novo objavil nekaj pojasnil: Seznam vrst dohodkov REK-1b, Brošura o dohodku iz dejavnosti, Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža in Sodba Vrhovnega sodišča RS X Ips 19/2019 glede obravnave poslov prodaje in povratnega najema.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov, Najnižje nadomestilo plače pri čakanju na delo po ZDR-1, Sklep Ustavnega sodišča RS št. U-I-16/21-11, Sklenitev pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom in Pogodbena kazen v poslovanju med podjetji.

Ne zamudite jutrišnjega spletnega seminarja s predavateljico Ireno Kamenščak: Pregled interventnih ukrepov v letu 2020 / 2021 za delodajalce ali se prijavite na seminar: Tanka meja med pravico in obveznostjo: Kako ohraniti delovno mesto v času epidemije, s predavateljico Nano Weber, ki bo 5. marca v spletni izvedbi (Zoom). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev vključeno v naročnino. Vabljeni!

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Še posebno letos previdno in preudarno pri pripravi letnega poročila in davčnega obračuna    
mag. Mojca Kunšek
   
Konec marca se izteče zakonski rok, ki določa predložitvi letnega poročila in davčnega obračuna. Glede na to, da smo posebnosti priprave letnega poročila za leto 2020 na portalu FinD-INFO že pojasnjevali, naj v zvezi s  predložitvijo letnega poročila izpostavimo, da morajo v skladu z določbami 59. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) družbe in podjetniki, razen podjetnikov, ki so po določbah Zakona o dohodnini (ZDoh-2) obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, v treh mesecih po koncu koledarskega leta posredovati Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) podatke iz letnih poročil o svojem premoženjskem in finančnem poslovanju ter poslovnem izidu za državno statistiko ter druge evidenčne, analitsko-informativne, raziskovalne in davčne namene. V skladu z novelo ZGD-1K, ki se uporablja od 24. februarja 2021, pa morajo zavezanci predložiti letno poročilo AJPES izključno v elektronski obliki.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju
Za izplačila od 1. marca 2021 do 30. junija 2021 in od 1. januarja 2022 do 28. februarja 2022 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.113,72 evra. Za izplačila od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021 znaša najnižja osnova 1.024,24 evra.

Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov
PKP7 je določil, da se bo pri ugotavljanju izpolnjevanja kriterija znižanja prihodkov za uveljavljanje nekaterih protikoronskih ukrepov upoštevalo merilo sorazmernosti. Pravilnik med drugim določa tudi formuli za izračun povprečnih mesečnih prihodkov za leto 2019 oziroma za leto 2020 za tiste davčne zavezance, ki niso poslovali celo leto 2019 oziroma 2020. Nanaša se na delodajalce, ki so koristili ukrep povračila nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo.

Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža
V zvezi z vprašanji, če se ukrepi oz. plačila, ki jih davčni zavezanec prejme iz naslova protikorona ukrepov za blažitev posledic koronavirusa (PKP-1, PKP-2, PKP-3, PKP-4, PKP-5, PKP-6 in PKP-7) zaradi izpada prihodkov, oprostitve plačila davkov in prispevkov ali povračila dodatnih stroškov, ki so mu nastali v obdobju epidemije COVID-19, po DDV zakonodaji obravnavajo kot prave subvencije, ki se pri davčnem zavezancu, ki opravlja obdavčeno in oproščeno dejavnost ter uveljavlja odbitek DDV z uporabo odbitnega deleža za vso dejavnost in subvencije, ki se vštevajo v imenovalec odbitnega deleža, FURS posreduje pojasnilo, usklajeno z Ministrstvom za finance.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Najnižje nadomestilo plače pri čakanju na delo po ZDR-1
Delodajalec je nekaterim delavcem odredil čakanje na delo. Ker ne izpolnjuje pogoja glede upada prihodkov, ne bo vložil vloge za delno povračilo nadomestila plače. Ali mora delavcem izplačati nadomestilo plače, ki ne sme biti nižje od minimalne plače?

ZPIZ: Zaustavitev pridobivanja informacije o izpolnjevanju pogojev iz 27. člena ZPIZ-2
Glede na odločitev Ustavnega sodišča je začasno zadržano tudi izvajanje petega odstavka 89. člena ZDR-1 ter tretjega odstavka 156.a člena ZJU, na podlagi katerih delodajalci oziroma predstojniki od zavoda za posameznega zaposlenega (zavarovanca) lahko pridobijo informacijo o izpolnjevanju pogojev iz 27. člena ZPIZ-2. Zavod tako do končne odločitve Ustavnega sodišča takšnih informacij delodajalcem oziroma predstojnikom ne bo podajal.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Sodba Vrhovnega sodišča RS X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema«
Finančna uprava RS obvešča, da je Vrhovno sodišče RS izdalo sodbo X Ips 19/2019 glede obravnave poslov "prodaje in povratnega najema" in posredujejo usmeritve, ki izhajajo iz te sodbe, kdaj se v primeru prodaje in povratnega najema šteje, da gre za enotno storitev financiranja davčnega zavezanca v smislu kreditiranja. Pojasnilu so dodali še najpogostejša vprašanja in odgovore.

Opravljanje storitev programiranja in plačilo v kripto valuti
Redno zaposleni "popoldanski s.p.", registriran kot normiranec, ki ni zavezanec za DDV je sklenil posel programiranja, ki ga bo izvajal v Sloveniji za naročnika iz Kitajske. Zanima nas, kakšno klavzulo moramo uporabiti na računu in ali bi se morali še kje registrirati. Če bi tako storitev opravil v EU, bi bil A tipični DDV zavezanec, ne vemo pa kako je za tretji svet. Plačila bo prejemal mesečno v kripto valuti.

FURS: Nova in spremenjena pojasnila
Finančna uprava je v zadnjem tednu izdala naslednje spremembe pojasnil dokumentov:
»  Seznam vrst dohodkov REK-1b; marec 2021- sprememba
»  Brošura o dohodku iz dejavnosti; 9. izdaja, februar 2021

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Pred poslanci Zakon o demografskem skladu
Po ponedeljkovih vprašanjih predstavnikom vlade so poslanci včeraj februarsko sejo DZ nadaljevali z obravnavo predlaganih zakonodajnih rešitev. Med odmevnejšimi točkami dnevnega reda je predlog Zakona o Nacionalnem demografskem skladu, ki naj bi v prihodnje prevzel del bremen pokojninske blagajne.

Čezmejnim delavcem se v primeru brezposelnosti obeta višje nadomestilo
DZ se je seznanil s predlogom novele Zakona o urejanju trga dela, po kateri bi bili čezmejni delavci v primeru brezposelnosti začasno upravičeni do višjega nadomestila kot delavci, zaposleni v Sloveniji. Predlog je v postopek vložila skupina volivcev in ga bo DZ predvidoma izglasoval, saj mu v poslanskih skupinah skoraj ne nasprotujejo.

Soglasje vlade k predlogom amandmajev k predlogu Zakona o katastru nepremičnin
Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o katastru nepremičnin, s katerimi se v pretežnem delu upoštevajo predlogi in pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in predlogi iz mnenj Mestne občine Ljubljana, Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
V obalno-kraški regiji omejitev gibanja in prepoved zbiranja
Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer so v obalno-kraški regiji v soboto začeli veljati strožji ukrepi. Ponovno je prepovedano zbiranje ljudi, razen za 12 izjem je prepovedan vstop in izstop iz regije (nov odlok), ni pa gibanje omejeno na občine. Šol v tej regiji zaenkrat ne bodo zaprli, so pa zaprli vse trgovine s površino nad 400 kvadratnih metrov (nov odlok).

Urna postavka za delo upokojencev od 1. marca 2021 dalje
1.marca je začela veljati Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev, ki določa da v obdobju od 1. marca 2021 do 28. februarja 2022 višina urne postavke upravičenca za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 5,5 eura, višina dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo pa v seštevku v koledarskem letu 2021 ne sme presegati 8.235,53 eura.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov; veljavnost od: 13.3.2021
    • Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev; veljavnost od: 1.3.2021
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 27.2.2021 do 5.3.2021
    • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; veljavnost od: 27.2.2021 do 5.3.2021
    • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 27.2.2021 do 5.3.2021
    • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 27.2.2021 do 5.3.2021
    • Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 13.2.2021 do 5.3.2021
    • Poročilo o gibanju plač za december 2020; veljavnost od: 1.12.2020

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 27 - 29/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Vlada razkrila vsebino osnutka načrta za okrevanje in odpornost
Vlada je prejšnji teden z osnutka nacionalnega načrta za okrevanje odstranila oznako interno. Zaradi nedostopnosti vsebine gradiva, na podlagi katerega bo Slovenija lahko črpala sredstva iz evropskega instrumenta za okrevanje po koronski krizi, je na vlado letelo precej kritik.

E-poslovanje med okrožnimi sodišči in CSD
Ministrstvo za pravosodje je omogočilo elektronsko poslovanje med okrožnimi sodišči in centri za socialno delo v postopkih za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij. Odredba sodiščem omogoča, da bodo lahko sodna pisanja vročala po varni elektronski poti, centri pa jim bodo posredovali predloge, mnenja in vloge, navajajo na ministrstvu.

Ste že pozabili na bolniške liste v papirni obliki?
Po dobrem letu dni od uvedbe elektronskih bolniških listov - eBOL, se odražajo pozitivni učinki na več področjih, zlasti pa so se pokazali v času epidemije covid-19, saj je digitalizacija bolniškega lista prispevala k bistvenemu zmanjšanju osebnih stikov in s tem manjšemu tveganju za okužbo.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Razlika med upniško in dolžniško prisilno poravnavo
Pritožniki so na višje sodišče vložili pritožbo zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom. V pritožbi so uveljavljali vse pritožbene razloge po prvem odstavku 339. člena ZPP v zvezi s 121. členom ZFPPIPP. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da se upniška prisilna poravnava razlikuje od dolžniške, kjer mora dolžnik že predlogu za začetek postopka prisilne poravnave priložiti vse ključne dokumente, s katerimi razkrije svoj finančni položaj in ukrepe finančnega prestrukturiranja, ki jih načrtuje, da bi znova postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben. Pri upniški prisilni poravnavi sodišče presoja materialnopravne predpostavke za vodenje postopka prisilne poravnave šele na podlagi naknadnega predloga poravnave (deseti odstavek 221.k člena ZFPPIPP).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v februarju 2021  
 
- na mesečni ravni:   0,3 %
 
- na letni ravni:   -1,0 %
 
 
 
TOM v marcu 2021  
 
- na mesečni ravni:   -0,1 %
 
- na letni ravni:   -1,17 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2020:   2.021,21 €
 
in neto plača:   1.314,62 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.995,28 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.273,63 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Irena Kamenščak
Pregled interventnih ukrepov v letu 2020 / 2021 za delodajalce 4. 03. 2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
dr. Nana Weber
Tanka meja med pravico in obveznostjo: kako ohraniti delovno mesto v času epidemije 5. 03. 2021 10:00:00 180,00€ Naročilo
mag. Mojca Kunšek
Sistematično preverjanje poslovnih partnerjev je ključ do učinkovitega obvladovanja poslovnih tveganj 18. 03. 2021 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Pogodbena kazen v poslovanju med podjetji
V idealnem svetu, v katerem bi se vsaka pogodbena stranka držala dogovorjenih obveznosti, pogodbena kazen sploh ne bi obstajala. Ker pa svet seveda ni idealen, kot tudi ljudje nismo idealni, je pravni sistem izumil "palico", s katero poskuša pogodbene stranke prisiliti, da bi se držale sprejetih pogodbenih obveznosti. Ta palica ima obliko finančne oziroma premoženjske kazni.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.