c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2021, številka 08 / letnik XIII.
 

Ustavno sodišče je včeraj začasno zadržalo izvajanje nove ureditve upokojevanja po členih zakona o delovnih razmerjih in zakona o javnih uslužbencih, ki se nanašata na ureditev upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev.

V tokratni osrednji temi vam v branje ponujamo članek: Vse o letnem dopustu in regresu in izpostavljamo rok, ko morajo delodajalci najkasneje do 31. marca izdati pisna obvestila o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

KSJS poziva vlado k umiku predlagane prenove plačnega sistema, ker naj bi predlog ukinjal enotni plačni sistem.

FURS je izdal spremembe dokumenta: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP7 na davčnem področju, ki se nanašajo na odgovora v točkah 9.1 in 9.2.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Nadomestila v breme ZZZS po PKP in osnova za nadomestila v breme OZZ , Pojasnilo 19. člena PKP8, Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v luči ukrepov za omilitev učinkov epidemije, Razvrstitev naložbenih nepremičnin, vrednotene med sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo¸Konec opravljanja dejavnosti kjerkoli na območju sedeža družbe?, Objave obvestil o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti s.p. in Fikcija vročitve.

Ne zamudite spletnega seminarja s predavateljico Ireno Kamenščak: Pregled interventnih ukrepov v letu 2020 / 2021 za delodajalce, ki bo 4. marca. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnega seminarja že vključeno v naročnino. Vabljeni tudi na aktualni seminar s predavateljico Nano Weber: Tanka meja med pravico in obveznostjo: Kako ohraniti delovno mesto v času epidemije, ki bo 5. marca v spletni izvedbi (Zoom).

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Vse o letnem dopustu in regresu    
Inštitut za računovodstvo
   
Do konca junija morajo delodajalci svojim zaposlenim izplačati regres za letni dopust. Izjemoma je mogoče rok za izplačilo regresa podaljšati do 1. novembra tekočega leta. Ker je pravica do regresa vezana na pravico do letnega dopusta, je tudi način izračuna enak kot pri računanju števila dni letnega dopusta.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Razvrstitev naložbenih nepremičnin, vrednotenih med sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo
V shemi bilance stanja za zunanje poslovno poročanje najdemo tudi postavko Sredstva (skupina za odtujitev) za prodajo. Slovenski računovodski standardi nikjer podrobno ne govorijo o vsebini te postavke, niti je ne pojasnjujejo. Glede na to, da predgovor k Slovenskim računovodskim standardom SRS 2016 opredeljuje SRS kot samostojne standarde in se ne sklicujejo več na določbe MSRP, je zato predpisano, da so določbe v MSRP le informacije o strokovnih dosežkih.

Objave obvestil o nameravanem prenehanju opravljanja dejavnosti s.p.
24. februarja 2021 začela veljati sprememba > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), s katero preneha veljati obveznost samostojnih podjetnikov, da pred prenehanjem opravljanja dejavnosti ali prenosom podjetja objavijo namero o prenehanju na spletnem portalu AJPES.

Konec opravljanja dejavnosti kjerkoli na območju sedeža družbe?
Sedež družbe je bistvena sestavina družbene pogodbe oziroma statuta, ki jo je treba obvezno registrirati tudi v sodnem registru. Za sedež družbe je mogoče določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost, ali kraj, kjer se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe (30. člen ZGD-1).

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v luči ukrepov za omilitev učinkov epidemije
Že iz samega opisa poslovnega razloga, ki je opredeljen kot prenehanje potrebe po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, zaradi ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogov na strani delodajalca izhaja, da je to najbolj pogost odpovedni razlog kriznih časov, ko se delodajalci soočajo s poslovnimi težavami, kot so upad naročil, upad prodaje, izguba poslov, … K temu je v tem času dodatno negativno vplivalo tudi to, da je bilo opravljanje določenih dejavnosti zaradi epidemije velik del leta prepovedno.

Nadomestila v breme ZZZS po PKP in osnova za nadomestila v breme OZZ
Objavljamo pojasnilo ZZZS glede nadomestila v breme ZZZS po PKP in osnove za nadomestila v breme OZZ.

Izplačila začasnega nadomestila in solidarnostnega dodatka v marcu
ZRSZ je objavil predvidene termine izplačil v marcu 2021 za začasna denarna nadomestila in enkratni solidarnostni dodatek za brezposelne.

Pojasnilo 19. člena PKP8
MDDSZ je pojasnilo 19. člen ZDUOP (PKP8), ki ureja prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost, itd., v primeru koriščenja ukrepa skrajšanega delovnega časa v letu 2021. Na MDDSZ so potrdili, da prepoved iz ZDUOP (PKP8) velja zgolj za delodajalce, ki so subvencijo za skrajšanje polnega delovnega časa prejemali tudi v letu 2021.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Ne pozabite na oddajo napovedi do 1. 3. 2021 - Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI
Napovedi je mogoče oddati tudi elektronsko preko sistema eDavki. Zakonski rok za vložitev navedenih napovedi je sicer 28. februar, ker pa je letos to nedelja, se rok prestavi na ponedeljek, 1. marca 2021.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Zadržano izvajanje nove ureditve upokojevanja starejših delavcev
Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvajanje členov zakona o delovnih razmerjih in o javnih uslužbencih, ki se nanašajo na ureditev upokojevanja starejših delavcev z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev. Zahtevo za presojo ustavnosti določb, ki jih je v omenjena zakona prinesel sedmi protikoronski zakon, so vložili sindikati.

Pozivi vladi k umiku predlagane prenove plačnega sistema
V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) pozivajo vlado k umiku pred tednom dni predlagane prenove plačnega sistema, ker ukinja enotni plačni sistem. Kot so zapisali, od vlade pričakujejo, da bo v pogajanjih v celoti spoštovala že podpisane dogovore s sindikati in delovala v skladu z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami.

Opredelitev vlade do amandmajev k predlogu Zakona o nacionalnem demografskem skladu
Vlada je na dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k dopolnjenemu predlogu Zakona o nacionalnem demografskem skladu.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Začasna in občasna dela
19. februarja je začela veljati Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki zvišuje najnižjo bruto urno postavko za opravljeno uro začasnih in občasnih del s 5,40 evra na 5,89 evra.

V veljavi zakonodaja o evropskem mehanizmu za okrevanje
V petek je stopila v veljavo evropska zakonodaja o mehanizmu za okrevanje v vrednosti 672,5 milijarde evrov, ki bo v pomoč članicam EU pri spoprijemanju z gospodarskimi in socialnimi posledicami pandemije novega koronavirusa. Od danes naprej lahko članice Evropski komisiji uradno posredujejo nacionalne načrte, na podlagi katerih bodo črpale sredstva.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1); veljavnost od: 24.2.2021 - sprememba
    • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI); veljavnost od: 24.2.2021 - sprememba
    • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF); veljavnost od: 19.2.2021 - sprememba
    • Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del; veljavnost od: 19.2.2021
    • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije; veljavnost od: 20.2.2021 do 26.2.2021
    • Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 20.2.2021 do 26.2.2021
    • Odlok določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 19.2.2021 - sprememba
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 19.2.2021 - sprememba
    • Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021; veljavnost od: 20.2.2021
    • Sklep o objavi prilog A in B k Sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR); veljavnost od: 20.2.2021 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 23 - 26/2021
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Epidemija tudi januarja krojila obseg davčnih prihodkov
Finančna uprava RS je januarja po prvih podatkih pobrala 1,52 milijarde evrov prihodkov, kar je 95,3 milijona evrov oz. 5,9 odstotka manj kot januarja lani, ko se je svet šele dobro začel zavedati nevarnosti novega koronavirusa. Ob zaprtju velikega dela trgovin in storitev so bili prilivi od DDV manjši za skoraj četrtino.

Banka Slovenije: Ukrep odloga plačil kreditov dosegel namen
Protikoronski ukrep, ki je prinesel zakonsko obveznost bankam, da morajo odobriti odlog plačevanja obveznosti iz kreditne pogodbe, se bo kmalu iztekel. Vlogo za odlog plačila je možno podati še do 26. februarja. V Banki Slovenije ocenjujejo, da je ukrep v Sloveniji dosegel svoj namen.

Podaljšanje začasne uporabe sporazuma z Združenim kraljestvom do konca aprila
EU je minuli teden zaprosila za podaljšanje začasne uporabe sporazuma o odnosih z Združenim kraljestvom po brexitu do konca aprila. Odločitev sprejme partnerski svet EU in Združenega kraljestva. V Bruslju pričakujejo, da bo ta podaljšanje potrdil v prihodnjih dneh. Začasna uporaba je bila sprva predvidena do konca tega meseca.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Vrnitev dvojne are
Toženec se je pritožil zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje razsodilo, da mora tožeči stranki plačati znesek 10.000 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Toženec se ne strinja z zaključkom, da njegova trditev, da je tožeča stranka zavlačevala s podpisom pogodbe, ni pravnorelevantna, ker se nanaša na čas pred sklenitvijo aneksa. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da če je za neizpolnitev pogodbe odgovorna stranka, ki je prejela aro, sme druga stranka po lastni izbiri zahtevati bodisi izpolnitev pogodbe, če je to še mogoče, bodisi povrnitev škode in vrnitev are bodisi vrnitev dvojne are. Tožeča stranka ima tako pravico zahtevati vrnitev dvojne are. Ker je bilo 10.000 evrov že nesporno vrnjenih, mu toženec dolguje še 10.000 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od vložitve tožbe do plačila.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2020:   2.021,21 €
 
in neto plača:   1.314,62 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.995,28 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.273,63 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2021:   1.024,24 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Tanja Bohl
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v luči ukrepov za omilitev učinkov epidemije 24. 02. 2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
Irena Kamenščak
Pregled interventnih ukrepov v letu 2020 / 2021 za delodajalce 4. 03. 2021 10:00:00 79,90€ Naročilo
dr. Nana Weber
Tanka meja med pravico in obveznostjo: kako ohraniti delovno mesto v času epidemije 5. 03. 2021 10:00:00 180,00€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Fikcija vročitve
Če ima stranka s pošto dogovor o vročanju v poštni predal, se morajo v skladu s 139.b členom Zakona o pravdnem postopku (ZPP) tudi poštne pošiljke, ki se vročajo osebno, vročati preko poštnega predala. Drugačna vročitev (predhodni poskus vročitve na naslov toženca) ni pravilna.

 
© 1989-2021 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.