c S

MDDSZ: Pojasnilo 19. člena #PKP8

24.02.2021 MDDSZ je pojasnilo 19. člen ZDUOP (PKP8) ), ki ureja prepoved izplačila dobička, nagrad za poslovno uspešnost, itd., v primeru koriščenja ukrepa skrajšanega delovnega časa v letu 2021.

V obrazložitvi predloga zakona je bilo »nerodno« zapisano, da se je zaradi podaljšanja ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa obveznost seznanitve FURS o izplačilu dobička, nakupih lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilu nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, z navedenim členom vzpostavila tudi za leto 2021.

To je povzročilo skrb pri nekaterih delodajalcih, da se je omenjena prepoved podaljšala še v leto 2021. MDDSZ je potrdil naše razumevanje, da prepoved iz ZDUOP (PKP8) velja zgolj za delodajalce, ki so subvencijo za skrajšanje polnega delovnega časa prejemali tudi v letu 2021.


GZS, 23. 2. 2021


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.