c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2020, številka 10 / letnik XII.
 

Delodajalci so do 31. marca dolžni pisno obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Pri tem 160. člen ZDR-1 določa, da lahko delavce obvestijo tudi po elektronski poti na njihov službeni elektronski naslov. V današnji osrednji temi izpostavljamo spremembe pri odmeri letnega dopusta in opozarjamo na kazenske določbe v primeru, če delavci niso pravočasno obveščeni o odmeri letnega dopusta.

Finančna uprava je izdala nekaj sprememb v dokumentih s pojasnili: Bonitete, Opredelitev dohodkov, doseženih v tujini oziroma z virom v tujini, za potrebe obdavčenja v Sloveniji ter Izvršba nedavčnih obveznosti. Objavili so tudi sporočilo o novostih pri izdaji Incoterms 2020, ki v primerjavi z izdajo 2010 uvaja nov dobavni pogoj DPU (Dobavljeno v kraju razloženo).

Med izpostavljenimi članki današnjega tednika preberite: Pogodba o izgradnji stavbe na zemljišču - gradbena pogodba; Kakšna je razlika med suspenzom pogodbe in disciplinskim postopkom?; Poenostavljeno plačilo obveznosti do FURS tudi za podjetnike in podjetja, ki imajo zaposlene; Prodaja poslovnega deleža ali dokapitalizacija podjetja ter Prispevki za s. p.-je prvič čez 400 evrov.

Ne spreglejte razpisanih spletnih seminarjev, prvi bo že jutri - Potni nalogi za službena potovanja - doma in v tujini in Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Transferji posameznikom in gospodinjstvom letos ne bodo višji
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Pri odmeri letnega dopusta tudi spremembe    
mag. Mojca Kunšek
   
V skladu z 159. členom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pridobi delavec pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Najkasneje do 31. marca je delodajalec dolžan delavca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Pri tem 160. člen ZDR-1 določa, da delodajalec lahko delavca o odmeri obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Kakšna je razlika med suspenzom pogodbe in disciplinskim postopkom?
Suspenz pogodbe in disciplinski postopek oziroma izrek disciplinskega ukrepa sta dva različna instituta delovnega prava. Bistvena značilnost suspenza je, da med tem mirujejo vse pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja, ki so neposredno vezane na opravljanje dela. Pri disciplinski odgovornosti delavca pa delodajalec za hujše in ponavljajoče kršitve zoper delavca ukrepa tako, da sproži ali postopek redne ali izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, kar ima za posledico prenehanje delovnega razmerja.

Poenostavljeno plačilo obveznosti do FURS tudi za podjetnike in podjetja, ki imajo zaposlene
Namesto s petimi položnicami za pet različnih dajatev, obračunanih z REK obrazcem, lahko sedaj podjetniki in podjetja, ki imajo zaposlene mesečne obveznosti poravnajo le z enim e-računom.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Pogodba o izgradnji stavbe na zemljišču - gradbena pogodba
MSRP 15 - Prihodki in SRS 15 - Prihodki prinašajo tudi nekaj sprememb oz. jasneje definirajo evidentiranje pogodbe, ki vsebujejo morebitne ugodnosti pri nadaljnjem nakupu po opravljenem nakupu.

Biometrija pri bančnih komitentih
Pobudnik se je na Informacijskega pooblaščenca obrnil glede zakonskega okvira pri uporabi inovativnega plačilnega sistema, ki pri verifikaciji identitete strank temelji na obrazni biometriki.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Prodaja poslovnega deleža ali dokapitalizacija podjetja
Lastnik d.o.o. je v letu 2016 ustanovil podjetje in vanj vložil 7.500,00 evrov osnovnega kapitala. Podjetje posluje z dobičkom. Sedaj bi podjetje prodal trem delavcem (zaposleni že od začetka v tem podjetju), in sicer tako, da bi potem vsi štirje imeli enak delež v podjetju.

Prispevki za s. p.-je prvič čez 400 evrov
Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu z določbo 410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2020 znaša 58 odstotkov povprečne plače. Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost osebam v delovnem razmerju za izplačila od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 znaša 1.017,23 evra (58 odstotkov povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2019 znaša 1.753,84 evra). Samostojni podjetniki in drugi samozaposleni bodo tako za prispevke od zdaj odšteli 401,98 evra na mesec.

V letu 2020 so bili izdani novi Incoterms 2020
V primerjavi z izdajo 2010 namesto dobavnega pogoja DAT (Dobavljeno na terminalu) uvaja nov dobavni pogoj DPU (Dobavljeno v kraju razloženo). Bistvena novost pri novem dobavnem pogoju DPU je obveza prodajalca tudi za razložitev blaga s prevoznega sredstva.

FURS: Bonitete
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta Bonitete, z dodanim pojasnilom glede ugotavljanja ugodnosti pri izračunu bonitete za uporabo električnega osebnega vozila za privatni namen. Ugodnost se nanaša samo na električna osebna vozila, ne pa tudi na hibridna vozila, ki so delno na električni pogon.

FURS: Izvršba nedavčnih obveznosti
Finančna uprava je izdala spremembo dokumenta Izvršba nedavčnih obveznosti, s podrobnimi pojasnili glede postopka izvršbe nedavčnih obveznosti, izračunom obresti dolžnikov ter z navodili za uporabo aplikacije eIzvršba - predlagatelji.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Nov predlog zakona za reševanje problematike kreditov v frankih
Državni svet bo po navedbah Združenja frank 18. marca obravnaval spremenjen predlog zakona za reševanje problematike kreditov v frankih. Predlog državnega sveta, ki ga je DZ zavrnil konec lanskega oktobra, so spremenili tako, da ta ne bo več zahteval konverzije v evrske kredite, temveč bo uvedel limit tečaja.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov
Pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic po določbah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), razen letnega dodatka ter dodatka za pomoč in postrežbo, se od 1. januarja 2020 v skladu s Sklepom o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2020 uskladijo ter se povečajo za 3,2 odstotka. Uskladitev se upošteva pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za mesec februar 2020.

Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca
Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca določa natančnejši postopek uveljavljanja izplačila nadomestila plače iz OZZ med začasno zadržanostjo delavca od dela, ki ga ZZZS izplača delodajalcu ali na njegovo zahtevo neposredno delavcu. Ta pravilnik je začel veljati 1. marca 2020, 36. člen pa se začne uporabljati 1. maja 2020.

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
Od 1. 3. 2020 velja Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki določa najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih in višino regresa za letni dopust za leto 2020, ki znaša 1.150,00 evrov.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o urejanju trga dela (ZUTD); veljavnost od: 1.3.2020 - sprememba
    • Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP); veljavnost od: 22.2.2020 - sprememba
    • Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo; veljavnost od: 1.3.2020
    • Sklep o podrobnejših pravilih o borznem trgu; veljavnost od: 7.3.2020 - sprememba
    • Stališče 14 - Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja; veljavnost od: 29.2.2020 - nov
    • Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije; veljavnost od: 1.3.2020

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 12
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Delodajalci zaradi koronavirusa znova pozvali k takojšnjemu ukrepanju
Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) je danes ministrstvo za gospodarstvo zaradi vse večjega negativnega vpliva novega koronavirusa znova pozvalo k nujnemu sklicu strokovnega sveta za konkurenčno in stabilno gospodarsko okolje, v katerem sedijo predstavniki vseh interesnih gospodarskih organizacij. Pričakujejo takojšnjo pripravo ukrepov.

Kršitve v petini primerov izplačil minimalne plače
Prejemniki minimalne plače, ki so februarja to plačo prvič dobili izplačano po novih predpisih, so večinoma razočarani, ugotavljajo v ZSSS. Ob pregledu plačilnih list so ugotovili okoli 20 odstotkov zakonskih kršitev, tudi delodajalci, ki zakona niso kršili, pa so z različnimi manevri dosegli, da zvišanje plač ni bilo tolikšno, kot bi lahko bilo.

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 28.2.2020 v Uradnem listu RS, št. 12/2020, objavilo Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj - program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA, za prijavo na dva mednarodna roka v letu 2020.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Pogodba o faktoringu
Tožena stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje ugotovilo neveljavnost izvršnice, ki jo je za plačilo nepogojne denarne obveznosti v višini 100.000 evrov toženi stranki izdala tožeča stranka. Presodilo je, da izvršnica ni bila izdana za plačilo dobave blaga ali oprave storitve, kot to določa prvi odstavek 3. člena ZPreZP-1. Višje sodišče (VSL Sodba I Cpg 273/2019) je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da je prvostopenjsko sodišče pravilno odločilo, da ne pogodba o odstopu terjatev in ne njena nadgradnja v obliki faktoringa ne predstavljata pogodbe o dobavi blaga oziroma opravi storitev. Ker je temeljni posel, na podlagi katerega je bila izdana izvršnica, pogodba o odstopu terjatev, je bila izvršnica izdana v nasprotju z določili ZPreZP-1 in je zato neveljavna (prvi odstavek 86. člena OZ v zvezi s 3. členom OZ).

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v februarju 2020  
 
- na mesečni ravni:   0,7 %
 
- na letni ravni:   2,0 %
 
 
 
TOM v marcu 2020  
 
- na mesečni ravni:   0,2 %
 
- na letni ravni:   2,39 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   29
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2019:   1.855,25 €
 
in neto plača:   1.214,93 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.831,69 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.190,74 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
doc. dr. Lidija Robnik
Potni nalogi za službena potovanja - doma, tujina 5. 03. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene 17. 03. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.