c S
Pojasnilo FURS: Izvršba nedavčnih obveznosti – sprememba dokumenta 03.03.2020

FURS je izdal spremembo dokumenta Izvršba nedavčnih obveznosti, s podrobnimi pojasnili glede postopka izvršbe nedavčnih obveznosti, izračunom obresti dolžnikov, ter z navodili uporabo aplikacije eIzvršba – predlagatelji.

IZVRŠBA NEDAVČNIH OBVEZNOSTI

27. 2. 2020

Izvršba nedavčnih obveznosti

Sprememba dokumenta

***

Več na povezavi: Izvršba nedavčnih obveznosti; 1. izdaja, september 2016

________

Iz dokumenta:

Postopek izvršbe nedavčnih obveznosti

FURS poleg davčnih obveznosti (davki, prispevki za socialno varnost, uvozne in izvozne dajatve itd.) izterjuje tudi denarne nedavčne obveznosti drugih predlagateljev.

Gre za obveznosti, ki so jih z aktom naložili drugi organi, ki so pristojni za odmero teh obveznosti (policija, sodišča, upravne enote itd.). FURS v teh primerih akt drugega organa le prisilno izvrši, kar opravi na predlog organa, ki je obveznost z aktom odmeril. Izterjava nedavčnih obveznosti se izvaja po pravilih, ki veljajo za davčno izvršbo(156. člen Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2).

Predlagatelji izvršbe pošiljajo na FURS predloge za izvršbo v elektronski obliki s pomočjo aplikacije eIzvršbe. Preko aplikacije tudi vnašajo umike, preklice ter spremljajo celoten postopek izvršbe. Dolžniki lahko preko aplikacije preverijo stanje svojega dolga, ki se izterjuje v posameznem postopku izvršbe.

Postopke izvršbe nedavčnih obveznosti vodijo štirje finančni uradi za območje celotne Slovenije. Pooblastila za vodenje postopkov so deljena glede na vrsto terjatev:

- Finančni urad Celje - izvršba obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, zakonom, ki ureja upravne takse, zakonom, ki ureja brezplačno pravno pomoč ter drugimi predpisi;

- Finančni urad Koper - izvršba obveznosti iz naslova denarnih kazni v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, denarnih kazni, stroškov postopka in odvzema premoženjske koristi v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, sodnih taks v skladu z zakonom, ki ureja sodne takse, ter stroškov privedbe v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij;

- Finančni urad Maribor - izvršba obveznosti iz naslova glob, stroškov postopka in odločb o odvzemu premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, in jih izreka Policija;-Finančni urad Murska Sobota - izvršba obveznosti z naslova glob, stroškov postopka in odločb o odvzemu premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska v skladu z zakonom, ki ureja prekrške, in jih izrekajo ostali prekrškovni organi (razen Policije).Vir: FURS


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.