c S

Pogodba o izgradnji stavbe na zemljišču - gradbena pogodba

02.03.2020

MSRP 15 - Prihodki in SRS 15 - Prihodki prinašajo tudi nekaj sprememb oz. jasneje definirajo evidentiranje pogodbe, ki vsebujejo morebitne ugodnosti pri nadaljnjem nakupu po opravljenem nakupi.

Standardi veliko večjo pozornost posvečajo ocenjevanju in predvidevanju kako se bo pogodba uresničevala oz. oceni koliko takih ugodnosti bo izkoriščenih. Temu se posveča pozornost predvsem zaradi tega, da se v pravilnem časovnem obdobju pripoznajo poslovni dogodki, ki bodo imeli končen učinek ob zaključku posla. Veliko se bomo morali ukvarjati z računovodskimi ocenami. Poglejmo primer v nadaljevanju:


Primer:

Gradbeno podjetje s kupcem sklene pogodbo o izgradnji stavbe na zemljišču kupca. Dogovorjena cena znaša 1.000.000 EUR minus penali v višini 200.000 EUR, če gradnja ni končana v roku 24 mesecev. Podjetje ob sklenitvi pogodbe ocenjuje, da obstaja precejšnja verjetnost, da gradnja ne bo zaključena pravočasno, zato določi transakcijsko ceno na 800.000 EUR, pričakovane stroške pa na 700.000 EUR. Podjetje za merjenje napredka izbere stroškovno metodo. Fakture kupcu izdaja skladno s tako izmerjenim napredkom pri gradnji (brez upoštevanja možnosti penala). Do konca prvega leta ima podjetje 350.000 EUR stroškov, kar predstavlja 50% napredka. Na tej osnovi kupcu izda fakturo v višini 500.000 EUR (50% od 1.000.000 EUR) in pripozna 400.000 EUR prihodkov (50% od 800.000 EUR). Na začetku drugega leta se podjetje in kupec dogovorita za določene spremembe v pogodbi. Gradbeni načrt se razširi in kot posledica se dogovorjena cena zviša za 100.000 EUR, predvideni stroški pa za 80.000 EUR. Podaljša se tudi čas za dokončanje in sicer za 6 mesecev. Posledično podjetje oceni, da je sedaj zelo verjetno, da bo stavba zaključena pravočasno, zato v transakcijsko ceno vključi tudi 200.000 EUR penalov (skupaj torej 1.100.000 EUR). Podjetje ponovno oceni napredek pri izvrševanju pogodbe, ki sedaj znaša 44,87% (350.000 / 780.000 celotnih pričakovanih stroškov). Na tej osnovi pripozna dodatne prihodke za že izpolnjen del obveznosti v višini 92.580 EUR (44,78% od 1.100.000 EUR, minus 400.000 EUR prihodkov, ki so že bili pripoznani). Do konca drugega leta ima podjetje še dodatnih 350.000 EUR stroškov, kar predstavlja 44,87 % napredka. Skupaj to pomeni 89,74% dokončanosti projekta oz. 987.180 EUR prihodkov. Podjetje zaračuna še razliko. Podjetje je projekt končalo en mesec pred rokom. Ob dokončanju izstavi še zadnji račun v višini 112.820 EUR.


Članek s primerom knjižbe je v celoti na voljo v zbirki FinD-INFO >>  mag. Darinka Kamenšek: Pogodba o izgradnji stavbe na zemljišču - gradbena pogodba

 

PRIJAVITE  SE
Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!Avtor: mag. Darinka Kamenšek
Visoka šola za računovodstvo

 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.