c S
V letu 2020 so bili izdani novi Incoterms 2020 03.03.2020 V primerjavi z izdajo 2010 namesto dobavnega pogoja DAT (Dobavljeno na terminalu) uvaja nov dobavni pogoj DPU (Dobavljeno v kraju razloženo). Bistvena novost pri novem dobavnem pogoju  DPU, da je obveza prodajalca tudi razložitev blaga s prevoznega sredstva.

Z novim dobavnim pogojem DPU se je želelo tudi jasneje poudariti, da je lahko kraj dobave, z razložitvijo blaga s prevoznega sredstva, vsak kraj in ga ni potrebno poimenovati kot terminal (npr. letališki terminal, pristaniški terminal).

S stališča določanja carinske vrednosti blaga je pomembna tudi sprememba pri dobavnem pogoju CIP (Prevoz in zavarovanje plačana do). Zavarovalno kritje se je spremenilo tako, da mora prodajalec, razen če ni drugače dogovorjeno, na svoje stroške pridobiti zavarovanje tovora, ki je v skladu najmanj s kritjem »A« (All risks) Institutskih klavzul (Institute Cargo Clauses). Pri klavzuli CIF pa ostaja, da mora prodajalec zavarovati tovor najmanj v skladu s kritjem »C« (minimalno kritja) Institutskih klavzul.

Več informacij: International Chamber of Commerce


Vir: FURS


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.