c S
Potni nalogi za službena potovanja - doma, tujina
dr. Lidija Robnik
dr. Lidija Robnik 05.03.2020 ob 13:00 - že izveden

Na našem strokovnem srečanju bi radi z vami obravnavali in delili skupna mnenja, stališča in izkušnje, glede davčnih in računovodskih posebnostmi oz. dilem pri obračunavanju stroškov potnih nalogov, ki so povezani z službenimi potovanji tako doma kot v tujini.

Seznanili se bomo glede obračunov najrazličnejših stroškov, ki so določeni v uredbi za povračilo stroškov za službena potovanja doma in v tujini ter kateri stroški službenih poti so davčno priznani in kateri niso. Vas zanima, kateri so to? Ali vete, kakšen je davčni vidik, če povrnete stroške ali pogostite oziroma obdarite vaše poslovne partnerje.

Na našem srečanju vas bomo seznanili z drugimi prejemki iz delovnega razmerja, kot so odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči ipd.

Predstavili vam bomo najrazličnejše vrste bonitet, kot so: uporaba osebnih avtomobilov v privatne namene, izobraževanja, darila, članarine, obleke, zdravstvena zavarovanja ipd.

Prav tako bomo govorili glede pogodb civilnega prava, ki so sklenjene z zunanjimi fizičnimi osebami, kot so: avtorske ali podjemne pogodbe, študentsko delo ipd.). Vse obračune in izplačila fizičnim osebam bomo obravnavali z računovodskega in davčnega vidika. 

Seminar je namenjen vodilnim in vodstvenim delavcem, računovodskim in knjigovodskim delavcem in vsem strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo z vsebinsko tematiko.

Vsebina:

 • pravne podlage za obračun in izplačilo povračil stroškov v zvezi z delom
 • kdaj »govorimo« o službeni poti in kdaj o napotitvi na začasno delo v tujino
 • povračila stroškov z zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino
 • povračila stroškov službenih poti (dnevnica, kilometrina, javni prevoz, prenočišče…)
 • vse o potnih nalogih
 • uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
 • uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
 • povračilo stroškov službenih poti v primeru drugih dohodkov iz zaposlitve (obdavčitev)
 • poročanje o obravnavanih izplačilih preko obrazcev na FURS, praktični primeri


Vabljeni! 


 INFORMACIJE

 • spletni seminar je za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO (ne velja za Standardni paket) BREZPLAČEN,
 • predavatelj vam je med seminarjem na voljo prav tako, kot bi predaval v živo. Med ali po končanem seminarju, boste še vedno lahko predavatelja spraševali na javni tabli, prav tako boste lahko videli vprašanja in tudi odgovore ostalih udeležencev,
 • med in tudi po končanem spletnem seminarju, boste imeli dostop do vseh gradiv, ki se tičejo tematike posameznega spletnega seminarja,
 • po spletnem seminarju vam bo na našem portalu na voljo še njegov videoposnetek,
 • dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01 438 01 80


 POSLUŠANJE SPLETNEGA SEMINARJA

Za uspešno sodelovanje na spletnih seminarjih potrebujete:

 • računalnik z 2 GHz dual-core procesorjem (priporočamo 4-core), 2 GB RAM (priporočamo 4 GB),
 • operacijski sistem Windows 8, Windows 10 ali Mac OS X 10.13 oz. novejši, Linux, Chrome OS,
 • najnovejše verzije brskalnikov Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,
 • zvočnike ali slušalke,
 • povezavo do interneta (priporočamo povezavo s kablom).