c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2020, številka 08 / letnik XII.
 

V osrednji temi izpostavljamo, česa delodajalec iz Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) > ne sme urediti v pravilniku o delovnih razmerjih. Pri tem mora slediti osnovnemu vodilu, da se s pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo lahko določijo pravice, ki so za delavca ugodnejše, kot jih določa ZDR-1.

FURS je v zadnjem tednu izdal nekaj obvestil, med drugim pozivajo vse davčne zavezance, ki še nimajo določenega pooblaščenca za elektronsko vročanje, da pristopijo k ureditvi takšnega pooblastila. Objavil je tudi dopolnjeno tabelo vrst obračunov davka, na podlagi katerih se izda e-račun za plačilo dajatev. Izdali so še spremembe pojasnil: Podrobnejši opisi REK obrazec in postopek oddaje ter Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb.

AJPES je sporočil, da bo zaradi zviševanja ravni varnosti spletnih storitev 1. aprila 2020 ukinil uporabo protokolov TLS 1.0 in TLS 1.1.

Svet Evropske unije pa je včeraj sprejel poenostavljena pravila o DDV, ki se uporabljajo za mala podjetja. Sprejet jer bil tudi posodobljen seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene.

Ne spreglejte razpisanih spletnih seminarjev, prvi bo že jutri - Računovodski in davčni vidik pogodb o poslovodenju in prokuri, Potni nalogi za službena potovanja - doma in v tujini in Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam uspešen dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
FURS: Elektronsko vročanje prek portala eDavki
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Česa iz ZDR-1 delodajalec ne sme urediti v pravilniku    
Pravna Praksa
   
Kolektivna pogodba dejavnosti, ki nas zavezuje, se je z novim letom prenehala uporabljati. V podjetju želimo pravice delavcev ohraniti na ravni, kot jih je določala kolektivna pogodba, zato bomo sprejeli pravilnik o delovnih razmerjih. Katerih pravic in obveznosti delavca in delodajalca, ki so bile določene v kolektivni pogodbi dejavnosti, v pravilniku ne smemo določiti?
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Prodaja z možnostjo vrnitve izdelka in vrnitve celotne kupnine (vrne se več izdelkov kot smo ocenjevali)
MSRP 15 - Prihodki in SRS 15 - Prihodki prinašajo tudi nekaj sprememb oz. jasneje definirajo evidentiranje pogodbe, kjer je potrebno ocenjevati verjetnost in velikost vrnitve posameznih izdelkov. Ocenjevanje in ugotavljanje dejanskega stanja je nenehen proces in včasih se nam zgodi, da se vrne več izdelkov kot smo ocenjevali in včasih tudi manj. Kako bomo to evidentirali?

Praktični vidiki izvršb – katero izvršilno sredstvo uporabiti v konkretnem primeru
Čeprav se plačilna disciplina postopoma izboljšuje, se ni smiselno slepiti, da bomo nekoč zaživeli v (gospodarskem) okolju, ko ne bo več treba pozivati dolžnikov k plačilu, jim pošiljati opominov, zoper njih sprožati izvršilnih postopkov in podobno.

AJPES: Zviševanje nivoja varnosti spletnih storitev
AJPES obvešča, da bo zaradi zviševanja nivoja varnosti spletnih storitev ukinila uporabo protokolov TLS 1.0 in TLS 1.1 na spletnem portalu www.ajpes.si, in sicer z dnem 1. 4. 2020.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
DDV: Svet sprejel poenostavljena pravila za mala podjetja
Svet Evropske unije je včeraj sprejel poenostavljena pravila o DDV, ki se uporabljajo za mala podjetja. Namen novih ukrepov je zmanjšati upravno breme in stroške izpolnjevanja obveznosti za mala podjetja ter ustvariti davčno okolje, ki bo pripomoglo k rasti in učinkovitejšemu čezmejnemu trgovanju malih podjetij.

Obdavčitev: Posodobljen seznam EU z nekooperativnimi jurisdikcijami
Svet EU je sprejel posodobljene sklepe o seznamu EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene.

Seznam vrst obračunov davka na podlagi katerih FURS izda e-račun za plačilo dajatev
Finančna uprava je objavila dopolnjeno tabelo vrst obračunov davka na podlagi katerih se izda e-račun za plačilo dajatev. Dodane so vrste obrazcev: REK-1, REK-1a, REK-1b in REK-2.

FURS: Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb
Finančna uprava je izdal spremembo dokumenta Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, z dodanim pojasnilom glede obrestne mere oziroma diskontne stopnje pri poslovnem najemu sklenjenem med povezanima osebama.

FURS: Podrobnejši opisi REK obrazec in postopek oddaje
Finančna uprava je izdal spremembo dokumenta Obračuni in postopek oddaje po sistemu eDavki - Podrobnejši opisi REK obrazec in postopek oddaje, 1. izdaja, z zadnjo dopolnitvijo - februar 2020.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Kolektivno odpuščanje delavcev
Ali gre v primeru odpuščanja večjega števila delavcev za t.i. kolektivno odpuščanje delavcev, kjer je treba skladno s slovensko in evropsko zakonodajo upoštevati tako število vseh zaposlenih, kot število presežnih delavcev, dodatno pa mora delodajalec upoštevati tudi pravila glede posvetovanja s predstavniki delavcev, roke za prekinitev delovnega razmerja ter spoštovati pravice delavcev.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
GZS kritična do predlaganih sprememb zakona o varstvu okolja
Gospodarstvo razburja novela zakona o varstvu okolja, ki je znova v javni obravnavi in ki naj bi na novo uredila ravnanje z odpadki in proizvajalčevo razširjeno odgovornost. V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) ocenjujejo, da bo stanje na področju odpadkov v primeru sprejema novele še slabše kot sedaj.

Eden od členov zakona o urejanju trga dela neustaven
47. člen > Zakona o urejanju trga dela (ZUTD), ki ureja izbor delodajalcev za vključitev v izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja, je v neskladju z ustavo, je presodilo ustavno sodišče. Zakonodajalec namreč ni jasno določil pravil za odločanje v sodnem sporu. Skladno s tem je sodišče DZ naročilo, da mora protiustavnost odpraviti v roku leta dni.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Povračilo stroškov v zvezi z delom
22. februarja bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP), ki odpravljajo omejitev pri kolektivnem dogovarjanju. Z novelo je določeno, da se višina povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, določena s ZPSDP oziroma na njegovi podlagi uporablja, v kolikor ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače.

Dodaten dan dopusta
Novela > Zakona o delavcih v državnih organih (ZDDO), ki bo začela veljati 22. februarja, bo odpravila neenakost zaposlenih v državnih organih pri priznavanju dodatnih dni dopusta. Tako bodo enako kot ostali zaposleni v javnem sektorju upravičeni do dodatnega dneva dopusta na leto za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let (38. člen - primerjalnik besedila).

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP); veljavnost od: 22.2.2020 - sprememba
    • Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO); veljavnost od: 22.2.2020 - sprememba
    • Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja; veljavnost od: 15.2.2020, uporaba od: 1.2.2020 - sprememba
    • Pravilnik o izdaji potrdila na podlagi ustreznih kvalifikacij in znanjih, potrebnih za strokovno presojo dokumentov v virtualni podatkovni sobi; veljavnost od: 22.2.2020
    • Sklep o obrazcih za vložitev vloge za dostop do virtualne podatkovne sobe; veljavnost od: 22.2.2020
    • Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah; veljavnost od: 25.2.2020, uporaba od: 1.2.2020 - sprememba
    • Tarifa o pravnih storitvah; veljavnost od: 15.2.2020

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 9
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
AJPES: Predložite letno poročilo z digitalnim potrdilom
AJPES obvešča zakonite zastopnike ali pooblaščene osebe, da preverijo veljavnost oz. nastavitve svojih kvalificiranih digitalnih potrdil in elektronsko podpišejo letno poročilo za 2019. Če niso zastopniki podjetja, naj si pravočasno uredijo pooblastilo. S tem znižajo stroške javne objave letnega poročila in se izognejo pošiljanju dokumentacije (obvestila) po pošti.

Neposredna elektronska vročitev negativnega potrdila o nekaznovanosti
Nekaznovanost se dokazuje s potrdilom iz kazenskih evidenc, ki ga oseba pridobi na Ministrstvu za pravosodje in v katerem je navedeno, ali je oseba zabeležena v kazenskih evidencah. Potrdilo o nekaznovanosti posamezniki med drugim pogosto potrebujejo za prijavo na prosto delovno mesto.

Slovenija na lestvici indeksa finančne tajnosti na 128. mestu
Slovenija je v poročilu o indeksu finančne tajnosti, ki ga vsako drugo leto izda mreža Tax Justice Network, uvrščena na 128. mesto med 133 državami sveta, so sporočili iz Ekvilib Inštituta in Transparency International Slovenia. Največ finančne tajnosti v svetu trenutno omogočajo Kajmanski otoki, ZDA in Švica.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Kršitev pogodbenih obveznosti in višina odškodnine
Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom dovolilo spremembo tožbe, ter zavrnilo zahtevo tožene stranke za izločitev sodnega izvedenca. Z delno sodbo je tožbeni zahtevek za plačilo 855.277,33 evrov zavrnilo. Z vmesno sodbo je razsodilo, da je tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine iz naslova škode za nezakonito posekan les in škode zaradi sečnje na golo po podlagi utemeljen. Zoper prvostopenjsko odločbo sta se pritožili obe pravdni stranki, vendar je višje sodišče pritožbi zavrglo oziroma zavrnilo (VSL Sodba in sklep I Cp 1831/2019). V obrazložitvi je pojasnilo, da v tej fazi postopka za izdajo vmesne sodbe zadostuje, da je tožnica dokazala nastanek oziroma obstoj škode, medtem ko bo vprašanje natančnejše količine več posekanega lesa od uradno dovoljenega ter izpad prirastka in s tem višina škode, ki je nastala zaradi protipravnega ravnanja toženke, predmet odločanja s končno sodbo.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Do 28. februarja je rok za oddajo nekaterih davčnih napovedi
Davčni zavezanci - fizične osebe, ki ste v preteklem koledarskem letu prejeli dohodke iz oddajanja premoženja v najem ali dohodke iz kapitala, ste dolžni oddati davčne napovedi, in sicer najkasneje do 28. februarja preko sistema eDavki, osebno na finančni upravi ali po pošti.

Prihodnji teden začetek oddaje zbirnih vlog v kmetijstvu
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo v ponedeljek začela zbirati zbirne vloge, ki jih bodo upravičenci lahko oddali do 6. maja. Lani je agencija za zahtevke zbirnih vlog izplačala 227,2 milijona evrov.

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   29
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2019:   1.855,25 €
 
in neto plača:   1.214,93 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.831,69 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.190,74 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodski in davčni vidik pogodb o poslovodenju in prokuri 20. 02. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Potni nalogi za službena potovanja - doma, tujina 5. 03. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
Vesna Bartolj Maver
Vpliv kazalnikov na izračun bonitetne ocene 17. 03. 2020 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.