c S
FURS: Elektronsko vročanje prek portala eDavki 14.02.2020

FURS je poslal informativno obvestilo pravnim osebam in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, ki nimajo urejenega pooblaščenca za vročanje in ki niso preko obrazca Vročanje-POS posredovali elektronski naslov za obveščanje o elektronsko odloženih dokumentih.

Obvestilo z zadevo Elektronsko vročanje prek portala eDavki, št. DT 382-509/2020-8 z datumom dokumenta 30. 1. 2020 je tiskar v papirni obliki odpremil 4. 2. 2020

Kako si urediti pooblaščenca za vročanje?

Z oddajo obrazca Vročanje-PE (elektronsko ali papirno) določite pooblaščenca za vročanje. To pomeni, da bo Finančna uprava RS dokumente (ki so označeni v pooblastilu) vročala pooblaščencu za vročanje. Če je pooblastitelj del sistema eVročanja, bo Finančna uprava RS na isti način vročala tudi njegovemu pooblaščenec za vročanje. To pomeni, da mora v tem primeru imeti pooblaščenec za vročanje vse potrebno za prevzemanje dokumentov prek portala eDavki (kvalificirano digitalno potrdilo). Če se ne odločite za pooblaščenca za vročanje, je nujno, da si uredite dostop do profila svojega poslovnega subjekta ter z oddajo obrazca eVrocanje-POS sporočite elektronski naslov za prejemanje informativnih sporočil povezanih z eVročanjem. Če elektronskega naslova ne sporočite, prevzamete nase odgovornost, da boste redno vstopali v portal eDavki in pregledoval prejete dokumente.

Kam sporočiti elektronski naslov, na katerega želim prejemati obvestilo o elektronsko odloženem dokumentu v portal eDavke?

Z oddajo obrazca eVročanje-POS sporočite elektronski naslov (email), na katerega  želite prejemati informativna sporočila povezana z eVročanjem. Na ta način boste seznanjeni, ko vam bomo v portal eDavki (v profil iz katerega ste odložili eVrocanje-POS) odložili kakšen dokument. Pomembo je, da tudi potrdite elektronski naslov, in sicer tako da kliknete na povezavo, ki jo boste prejeli na sporočeni elektroniki naslov.


Vir: FURS


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.