c S
Do 28. februarja je rok za oddajo nekaterih davčnih napovedi 18.02.2020

Davčni zavezanci – fizične osebe, ki ste v preteklem koledarskem letu prejeli dohodke iz oddajanja premoženja v najem ali dohodke iz kapitala, ste dolžni oddati davčne napovedi, in sicer najkasneje do 28. februarja preko sistema eDavki, osebno na finančni upravi ali po pošti.

Do 28. 2. 2020 je namreč treba vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2019.

Kdo je zavezan oddati davčno napoved?
  • prejemniki dividend, kadar jih je izplačala oseba, ki ni plačnik davka v Republiki Sloveniji (npr. dividende iz tujine)
  • prejemniki obresti, kadar jih je izplačala oseba, ki ni plačnik davka v Republiki Sloveniji (razen na denarne depozite v Sloveniji in EU)
  • prejemniki obresti na denarne depozite v Sloveniji in EU, če skupni znesek obresti presega 1000,00 EUR
  • prejemniki dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
  • kdor je odsvojil izvedene finančne instrumente
  • prejemniki dohodka iz oddajanja premoženja v najem, kadar jih je izplačala oseba, ki ni plačnik davka (oddajanja premičnega ali nepremičnega premoženja v najem fizičnim osebam)

Vloge in opisi storitev:


Podrobneje smo o tem pisali tudi v članku, ki si ga lahko ogledate tukaj.


Vir: FinD-INFOČlanki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.