c S
DNEVNI IZBOR
Portal FinD-INFO Še pred objavo v UL smo pripravili podrobne obrazložitve vseh 65 členov osmega protikoronskega zakona (PKP8)! Na portalu FinD-INFO so že na voljo podrobne obrazložitve sprejetega osmega protikoronskega zakona (PKP8). 04.02.2021
Portal FinD-INFO FURS: Danes prvo nakazilo vrednost unovčenih bonov ponudnikom Danes bo 2.068 ponudnikov turističnih bonov od Finančne uprave prejelo nakazilo v skupnem znesku 4.641.330 evrov. Za toliko je bilo namreč unovčenih bonov od 19. do 30. junija 2020. 10.07.2020
Portal FinD-INFO Bruto domači proizvod se je v tretjem četrtletju 2019 povečal za 2,3 %

BDP je bil v tretjem četrtletju 2019 za 2,3 % višji kot v tretjem četrtletju 2018. V mesecih od januarja do septembra 2019 se je BDP glede na isto obdobje prejšnjega leta povečal za 2,7 %.

02.12.2019
Portal FinD-INFO Cene v novembru 2019 v povprečju višje – na letni ravni za 1,4 %, na mesečni ravni za 0,1 Drobnoprodajne cene so se v povprečju v novembru 2019 zvišale: na letni ravni za 1,4 %, na mesečni ravni pa za 0,1 %. Dražje storitve so k letni inflaciji prispevale 1,1 odstotne točke, dražje blago pa 0,3 odstotne točke. Letno inflacijo so višale predvsem višje cene hrane.


30.11.2019
Portal FinD-INFO Temeljna obrestna mera za december 2019

Mesečna temeljna obrestna mera v decembru 2019 ostaja 0,1 %, medtem, ko se je letna temeljna obrestna mera znižala na 1,18 %.

29.11.2019
Portal FinD-INFO Kombinirana nomenklatura EU za leto 2020 Evropska komisija je objavila Kombinirano nomenklaturo EU za leto 2020. 28.11.2019
Portal FinD-INFO Peter Jenko na čelu Finančne uprave RS

Vlada Republike Slovenije je oktobra 2019 Petra Jenka imenovala za generalnega direktorja Finančne uprave RS (FURS) s petletnim mandatom in z možnostjo ponovnega imenovanja. Dosedanji namestnik generalne direktorice FURS z današnjim dnem prevzema vodenje organa.

27.11.2019
Portal FinD-INFO Državni proračun 2020

Državni zbor je pretekli teden sprejel državna proračuna za prihodnji dve leti. S sprejetim proračunom za leto 2020 z več kot 10 milijardami evrov zasledujemo prioritete na področju razvoja, socialne države in varnosti, hkrati pa skrbimo za dolgoročno vzdržnost javnih financ.

26.11.2019
Portal FinD-INFO Nova 5 % stopnja DDV

Državni zbor je potrdil  novelo Zakona o davku na dodano vrednosti (ZDDV-1L), po kateri bo se bo z novim letom obdavčitev knjig in drugih publikacij znižala z 9,5 na pet odstotkov. Nova 5 % stopnje DDV bo z novim letom veljala tako za fizične kot elektronske nosilce knjig, časopisov in periodičnih publikacij (razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oz. jih tvorijo video ali avdio glasbene vsebine).

25.11.2019
Portal FinD-INFO Orodje za e-učenje za uporabo portala eAEO

FURS obvešča, da je Evropska komisija pripravila orodje za e-učenje za uporabo EU portala za gospodarske subjekte eAEO. Portal eAEO omogoča vnos in vlaganje zahtevkov za pridobitev dovoljenja za status pooblaščenega gospodarskega subjekta (AEO).

22.11.2019
Portal FinD-INFO Jesenski fiskalni sveženj: Komisija sprejela mnenja o osnutkih proračunskih načrtov v območju evra

Evropska komisija je včeraj predstavila svoja mnenja o osnutkih proračunskih načrtov držav članic območja evra za leto 2020, ukrepala v okviru Pakta za stabilnost in rast ter sprejela četrto poročilo o okrepljenem nadzoru za Grčijo.

21.11.2019
Portal FinD-INFO Javna razprava EK: okoljska kriminaliteta v luči EU pravil

Evropska komisija je prejšnji mesec sprožila javno posvetovanje na temo okoljske kriminalitete v luči EU zakonodaje na tem področju (Direktiva 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja z dne 19. novembra 2008).

19.11.2019
Portal FinD-INFO Stališče vlade do ocene Fiskalnega sveta glede dopolnjenega predloga državnih proračunov

Vlada je na 89. dopisni seji med drugim sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede dopolnjenega predloga državnih proračunov.

18.11.2019
Portal FinD-INFO Povprečna plača za september 2019 za 0,8 % nižja od plače za prejšnji mesec

Povprečna plača za september 2019 je znašala bruto 1.712,11 EUR, neto pa 1.105,26 EUR. V primerjavi s plačo za avgust 2019 je bila nižja, nominalno za 0,8 %, realno pa za 0,6 %.

15.11.2019
Portal FinD-INFO Pojasnilo FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja

FURS je izdal spremembo dokumenta -Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, s pojasnilizavečjo jasnost in lažje razumevanje učinkov določb pripravljenih združenih besedil, za uporabo posamezne KIDO, pri multilateralnih instrumentih.

14.11.2019
Portal FinD-INFO Pojasnilo FURS: Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila

FURS je izdal spremembo dokumenta - Osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost z vidika identifikacije za namene DDV ter pravica do uveljavljanja pavšalnega nadomestila, s pojasnili sprememb glede zavezanosti k (ne)identifikaciji za DDV.  

13.11.2019
Portal FinD-INFO Ministrstvo ne bo iskalo podpore za novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so danes sporočili, da ne bodo iskali podpore za novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

13.11.2019
Portal FinD-INFO Objavljene spremembe dokumentov pojasnil FURS (Podrobnejši opis) FURS je objavil nekaj sprememb dokumentov v izdanih pojasnilih (podrobnejši opis): požarna taksa, obdavčitev z davkom na promet nepremičnin, obdavčitev z davkom od premoženja, obdavčitev z davkom na dediščine in darila, ter obdavčitev z davkom na dobiček zaradi spremembe namembnosti zemljišč. 13.11.2019
Portal FinD-INFO Kakšen kredit lahko dobim? Vprašanja in odgovori.

Ali lahko višje posojilo dobiš, če lahko zagotoviš dodatno zavarovanje ali poroka. Se pri izračunu kreditne sposobnosti upošteva celo povračilo prevoza na delo? Povzemamo seznam vprašanj in odgovorov v zvezi z novimi pravili, ki so jih objavili na Žurnal24 v sodelovanju s slovenskimi bankami.

12.11.2019
Portal FinD-INFO Vlada sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje o noveli Zakona o socialno varstvenih prejemkih

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela Mnenje o zahtevi Državnega sveta za ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (novela ZSVarPre). Vlada poudarja, da bodo posamezniki oziroma družine kljub ukinitvi dodatka za delovno aktivnost ostali upravičeni do tistega dela denarne socialne pomoči, ki je namenjen osnovnemu preživetju.

12.11.2019
Portal FinD-INFO Finančni ministri EU z dogovorom o nekaterih davčnih ukrepih

Finančni ministri EU so na petkovem zasedanju v Bruslju dosegli dogovor o nekaterih zakonodajnih ukrepih z davčnega področja. Med drugim so soglašali s prenovo direktive o splošnem režimu za trošarino in svežnjem za izmenjavo informacij o plačilnih transakcijah.

11.11.2019
Portal FinD-INFO Zagotavljanje poštnih storitev med stavko Pošta Slovenije in Sindikat poštnih delavcev sta podpisala Dogovor o obsegu opravljanja storitev med stavko, v katerem je dogovorjen obseg izvajanja storitev v času stavke, ki je večji, kot je sicer določen z Zakonom o poštnih storitvah in Zakonom o stavki. 11.11.2019
Portal FinD-INFO Bruselj poslabšal gospodarsko napoved za Slovenijo

Evropska komisija Sloveniji za letos napoveduje 2,6-odstotno rast BDP, za prihodnji leti pa 2,7-odstotno, kar je v primerjavi z julijsko napovedjo za letos in prihodnje leto za 0,6 oziroma 0,1 odstotno točko slabše, a še vedno znatno nad povprečjem v območju evra.

08.11.2019
Portal FinD-INFO Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost FURS je pripravili spremembo dokumenta - Davki za začetnike – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost s pojasnili glede obveznosti in uveljavljanja pravic zavezancev. 08.11.2019
Portal FinD-INFO Za zahtevo po dodatnem elementu preverjanja avtentičnosti prehodno obdobje do konca prihodnjega leta Banka Slovenije sporoča, da so se pri zagotavljanju varnosti potrošnikov pri plačevanju v spletni trgovini glede zahteve po dodatnem elementu preverjanja avtentičnosti odločili za prehodno obdobje do konca prihodnjega leta. 07.11.2019
Portal FinD-INFO Vlada potrdila dopolnjena predloga proračunov za 2020 in 2021 Vlada se je na dopisni seji opredelila do vloženih amandmajev in določila dopolnjena predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021. Sprejela je tudi stališče do mnenja Državnega sveta k predlogu proračunov za omenjeni dve leti. 06.11.2019
Portal FinD-INFO Plačam z e-računom FURS izpostavlja prednosti plačevanja prek e-računa. S plačilom na podlagi e-računa lahko z enim plačilnim nalogom plačate različne obvezne dajatve, ki zapadejo v plačilo istočasno in so prihodek različnih blagajn javnega financiranja (npr. prispevki za socialno varnost). 05.11.2019