c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
September 2022, številka 40 / letnik XIV.
 
Prejšnji teden je bil parafiran Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki so ga podpisali vodja vladne pogajalske skupine, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in vodji pogajalskih skupin reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek po več pogajalskih sejah.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek Pri plači za september že višje povračilo stroškov prehrane med delom, v katerem pojasnjujemo izvajanje Uredbe o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

FURS je objavil novo pojasnilo: Podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov na REK obrazcu.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Popravek odbitka DDV pri nepremičnini - knjiženje, Odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, DDV vidik nabave in prodaje blaga izven Slovenije in članek iz sodne prakse Pogoji za pridobitev starostne pokojnine.

Že v naslednjem tednu bomo izvedli spletni seminar: Predstavitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-2 z Andražem Trtnikom (13. oktober), v novembru pa sledi spletni seminar: Na pragu obveznega trajnostnega poročanja z mag. Mojco Kunšek (3. november). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Pri plači za september že višje povračilo stroškov prehrane med delom    
mag. Mojca Kunšek
   
Z namero zmanjšati finančne obremenitve zaposlenih zaradi inflacije, je zakonodajalec v poletnih mesecih sprejel Uredbo o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki določa nov najvišji znesek povračila stroška prehrane med delom, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Odpravnina zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas
Pravico do odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 3. odstavku 79. člena, kjer je prav tako opredeljeno kdaj delavcu ne pripada odpravnina iz naslova pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Kadar je bila pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena iz v nadaljevanju naštetih razlogov, delavcu odpravnina ne pripada.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Popravek odbitka DDV pri nepremičnini – knjiženje
Naročnica prosi za nasvet v zvezi s knjiženjem letnega popravka DDV. Če bi bilo stanovanje nabavljeno kot naložbena nepremičnina, bi obračunani DDV povečeval nabavno vrednost. Po analogiji bi vsakoletni popravek povečal neodpisano vrednost naložbe.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> DDV vidik nabave in prodaje blaga izven Slovenije
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da je slovenski davčni zavezanec nabavil blago v Indiji in ga prodal v Srbijo. Blago je prispelo z ladjo v Črno Goro in od tam dalje v Srbijo. Naročnica je ob tem dodala, da blago nikoli ni locirano na ozemlju EU. Zavezanko zanima, kako pravilno postopati z vidika DDV in carinske zakonodaje.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Sprejet modernizirani Zakon o varstvu potrošnikov
Državni zbor je potrdil Zakon o varstvu potrošnikov, ki v slovenski pravni red prenaša rešitve treh evropskih direktiv. Te bodo poenotile pravila med pravnimi redi držav članic EU glede pravic in obveznosti potrošnikov v zvezi z nepoštenimi poslovnimi praksami, prodajne pogodbe, pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve ter nekaterih pravil v zvezi s kazenskimi sankcijami.

>> Vlada je potrdila proračuna za leti 2023 in 2024
Vlada je na seji potrdila proračuna za leti 2023 in 2024. Cilj vlade je, da upoštevajoč negotovost in nepredvidljivost nadaljnjega razvoja energetske krize zagotovi stabilne javne finance za blaginjo državljanov in ohrani normalno delovanje gospodarstva.

>> Vlada ponovno obravnavala in sprejela predlog Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024
Vlada je na dopisni seji znova obravnavala predlog Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024. Glede na v sredo sprejet predlog zakona je vlada preoblikovala člen, ki se nanaša na izplačila letnega dodatka za upokojence. Zneski letnega dodatka se v vseh razredih zvišujejo za pet evrov glede na lansko leto.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. julij 2022 Poročilo o gibanju plač za julij 2022 
 
1. avgust 2022 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2022 
 
1. oktober 2022 Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22-24) 
 
1. oktober 2022 Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu 
 
1. oktober 2022 Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za oktober, november in december 2022 
 
1. oktober 2022 Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022 
 
4. oktober 2022 Zakon o začasnih ukrepih za omilitev posledic draginje za upravičence do otroškega dodatka (ZZUODOD) 
 
15. oktober 2022 Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 124 - 127/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Parafiran Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023
Vodja vladne pogajalske skupine, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in vodji pogajalskih skupin reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek so prejšnji teden po več pogajalskih sejah parafirali dogovor.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v septembru 2022  
 
- na mesečni ravni:   - 0,9 %
 
- na letni ravni:   10 %
 
 
 
TOM v oktobru 2022  
 
- na mesečni ravni:   0,8 %
 
- na letni ravni:   9,84 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec september potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2022:   2.002,27 €
 
in neto plača:   1.304,01 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,81 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,00 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Andraž Trtnik
Predstavitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-2 13. 10. 2022 10:00:00 249,90€ Naročilo
mag. Mojca Kunšek
Na pragu obveznega trajnostnega poročanja 3. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
Tanja Bohl
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca 10. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> IZ SODNE PRAKSE: Pogoji za pridobitev starostne pokojnine
Tožena stranka je izdala odločbo, s katero tožnici zaradi neporavnanih prispevkov ni priznala pravice do 20 odstotkov starostne pokojnine. Sodišče prve stopnje je njen tožbeni zahtevek, da se naj ji prizna pravica do starostne pokojnine, zavrnilo, zoper tako sodbo pa je tožnica vložila pritožbo iz vseh pritožbenih razlogov.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.