c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Marec 2022, številka 10 / letnik XIV.
 

Zadnji teden je bil na blagovnih borzah turbulenten, izrazito so poskočile cene nafte in plina. Temu so sledili tudi slovenski naftni trgovci in včeraj močno dvignili cene goriv. Kakšne pa so cene v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in Madžarskem? Gospodarski minister Zdravko Počivalšek že napoveduje ukrepe za zagotavljanje vzdržne cenovne politike pogonskih goriv.

V skladu z Zakonom o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu je podaljšan rok za predložitev letnih poročil, in sicer do 3. maja. Kljub podaljšanju roka predložitve pa je smiselno pred oddajo izvesti še zadnje kontrole in preveriti zakonodajne spremembe, ki veljajo od leta 2021. V tokratnem tedniku smo za vas pripravili članka o Obračunu DDPO za leto 2021 v javnem zavodu in Posebnosti letnega poročila društva.

V današnji osrednji temi pa predstavljamo obseg poročanja AJPES-u glede na velikost organizacije (samostojni podjetniki, mikro in majhne družbe).

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Izplačilo nadomestila za neizrabljen dopust, Odsotnost z dela zaradi zagotavljanja varstva otroka v času stavke, Upokojenci lahko delajo več, višja tudi urna postavka, Novi količniki za nadomestila plač za zadržanosti od dela od vključno marca 2022 in prispevek iz sodne prakse Cesija in stečajni postopek.

Ne spreglejte spletna seminarja v marcu Odločbe o letnem dopustu, koriščenje in obračun dopustov zaposlenih (Simona Matko Počivalšek) in Odpravnina, pravica do odpravnine in izračun (Tanja Bohl). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
>> KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Letno poročanje samostojnih podjetnikov, mikro in majhnih družb    
Mojca Müller
   
Rok za predložitev letnih poročil 2021 je za mesec dni odložen. To pomeni, da je skrajni rok za oddajo letnih poročil AJPES po novem 30. april 2022. Omenjena sprememba je posledica 16. člena  > Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). Da bo priprava poročil preprostejša, bomo v tokratnem prispevku predstavili obseg AJPES poročanja, glede na velikost organizacije.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Obračun DDPO za leto 2021 v javnem zavodu
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) v 9. členu določa, da so davčni zavezanci, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, kot so zavodi, društva, ustanove, verske skupnosti, politične stranke, zbornice, reprezentativni sindikati, oproščeni plačevanja davka, če je zavezanec ustanovljen s posebnim zakonom za opravljanje nepridobitne dejavnosti in dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja.

>> Posebnosti letnega poročila društva
Tudi društva, ki delujejo po Zakonu o društvih (ZDru-1), morajo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ga društvo določi s temeljnim ali posebnim aktom, v skladu s tem zakonom in računovodskim standardom za društva, t.i. Slovenskim računovodskim standardom SRS 33 (2016) - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Izplačilo nadomestila za neizrabljen dopust
Zaposlena delavka je na podjetje naslovila prošnjo, da se ji izplača neizrabljen dopust iz leta 2021, saj je bila zaradi materinstva odsotna. Zanima nas, ali obstajajo v skladu z ZDR kakršenkoli omejitve oziroma ali obstaja tudi kakšna izjema na katero se lahko sklicujemo in delavki izplačamo neizrabljen del dopusta?

>> Odsotnost z dela zaradi zagotavljanja varstva otroka v času stavke
MDDSZ je objavil podrobnejša pojasnila glede odsotnosti z dela zaradi zagotavljanja varstva otroka v času stavke zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Usmeritev v zvezi z obdavčitvijo življenjskih zavarovanj
Podjetje ima sklenjena življenjska zavarovanja za zaposlene in prokuriste v podjetju in vsak mesec plačuje račun iz tega naslova. Zanima jih davčna obravnava dveh primerov izplačil, ki ju navajajo.

>> Prispevki za s. p. prvič čez 450 evrov
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih so se s februarjem povišali za 26 evrov in prvič presegli 450 evrov. Zdaj znašajo 451,41 evra na mesec.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu
Od 5. marca velja Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). Zakon določa pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov, in sicer je upravičenec pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana v RS za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1.12.2021 in ji bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 %. Izjava se vloži na FURS do 15.4.2022. Zakon določa tudi začasne ukrepe na področju kmetijstva in na davčnem področju (predložitev DDPO in DohDej do 30.4.2021).

>> Spremembe Zakona o spodbujanju investicij
Spremembe Zakona o spodbujanju investicij (ZSInv), ki veljajo od 5. marca, omogočajo podjetjem hitrejše in lažje prilagoditve zahtevam za zeleni prehod ter preprečujejo izgubljanje konkurenčnosti podjetij v primerjavi z drugimi državami. Med ključnimi spremembami zakona sta aktivacija vseh možnosti za dodeljevanje državnih pomoči za raziskave, razvoj in inovacije ter širitev definicije investicije.

>> Vložitev zahteve za presojo zakona, ki ureja problematiko kreditov v švicarskih frankih
V Banki Slovenije so včeraj na Ustavno sodišče RS vložili zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih, ki je v veljavi od 26. februarja. Zakon predpisuje vključitev določitve obsega najvišje dopustne spremembe valutnega tečaja v kreditne pogodbe v švicarskih frankih, sklenjene v obdobju od 28. junija 2004 do 31. decembra 2010.

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE); veljavnost od: 5.3.2022
    • Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE); veljavnost od: 5.3.2022
    • Zakon o interventnih ukrepih za podporo trgu dela (ZIUPTD1); veljavnost od: 5.3.2022
    • Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv); veljavnost od: 5.3.2022 - sprememba
    • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); veljavnost od: 5.3.2022 - sprememba
    • Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19; veljavnost od: 5.3.2022 - sprememba
    • Pravilnik o olajšavi za zaposlitev osebe v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve; veljavnost od: 5.3.2022
    • Sklep o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020-2022; veljavnost od: 5.3.2022 - sprememba
    • Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice investicijskega podjetja tretje države; veljavnost od: 19.3.2022
    • Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2022; veljavnost od: 1.1.2022

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 29 - 31/2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Kaj ob visokih cenah goriva obljublja vlada?
"V vsakem primeru bomo intervenirali, če bo potrebno, tako zaradi količin kot tudi zaradi cen," je ob robu vladnega obiska v osrednjeslovenski regiji eksponentno rast energentov pokomentiral gospodarski minister Počivalšek. Tudi obrambni minister Tonin poudarja, da je panika odveč.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Odgovornost delodajalca za škodo, ki jo delavec utrpi na delu
Toženka (zavarovalnica) se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje presodilo, da je za škodni dogodek podana tako objektivna kot krivdna odgovornost zavarovanca toženke (delodajalec), tožnik pa je 30 odstotno soodgovoren. Višje sodišče je pritožbi delno ugodilo in pojasnilo, da bi morala toženka za razbremenitev odgovornosti dokazati, da je bilo ravnanje tožnika zunaj sfere objektivno odgovornega delodajalca, ki na potek dogodkov ni mogel vplivati tako, da bi škodo preprečil.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2021:   2.064,12 €
 
in neto plača:   1.336,82 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.011,70 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.306,39 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Simona Matko Počivalšek
Odločbe o letnem dopustu, koriščenje in obračun dopustov zaposlenih 15. 03. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
Tanja Bohl
Odpravnina, pravica do odpravnine in izračun 22. 03. 2022 15:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> IZ SODNE PRAKSE: Cesija in stečajni postopek
Odstop terjatve je razpolagalni pravni posel obligacijskega prava, ki neposredno učinkuje na premoženjsko pravico, kar pomeni, da ima sklenitev takega posla takojšen učinek na prenos te premoženjske pravice s cedenta na cesionarja.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.