c S

Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu

07.03.2022 V Uradnem listu RS, številka 29/22 z dne 4. marec 2022 je bil objavljen Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE).

Zakon določa pomoč za gospodarstvo pri odpravi škode zaradi dviga cen energentov, in sicer je upravičenec pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana v RS za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1.12.2021 in ji bodo stroški energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na leto 2021 narasli za več kot 40 %. Izjava se vloži na FURS do 15.4.2022. Podrobno metodologijo ocenjevanja škode, pogoje in postopek dodelitve pomoči za gospodarstvo bo predpisala Vlada, predvidoma v 8 dneh po uveljavitvi zakona. Upravičenost do prejete pomoči ugotavlja FURS v letu 2023, po objavi letnih poročil za leto 2022.

Zakon določa tudi začasne ukrepe na področju kmetijstva in na davčnem področju (predložitev DDPO in DohDej do 30.4.2021).

Na podlagi zakona je v prvi tretjini marca predvidena objava dveh odlokov - Odloka o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov v kmetijstvu in Odloka o finančnem nadomestilu zaradi vpliva povečanja cen energentov v čebelarstvu.

Vir: FinD-INFO, 7. 3. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.