c S
Odpravnina, pravica do odpravnine in izračun
Tanja Bohl
Tanja Bohl 22.03.2022 ob 15:00 - že izveden

Spletni seminar je daljši in traja 90 minut.

Odpravnina predstavlja obliko varstva dohodka v primeru prenehanja delovnega razmerja ali ob upokojitvi. Gre za enkratno izplačilo, njen znesek pa je med drugim odvisen od delovne dobe in višine delavčeve plače.

Veljavna delovnopravna zakonodaja loči med različnimi podlagami za upravičenost do odpravnine. Ker je takih primerov več in so med seboj različno obravnavani, želimo udeležencem spletnega seminarja predstaviti, komu odpravnina pripada in za kakšne namene jo mora delodajalec izplačati. Glede na to se bomo posvetili razreševanju dilem o tem, katere vrste odpravnin pozna veljavna delovnopravna zakonodaja, v kakšni višini jih je treba obračunati in izplačati, dotaknili pa se bomo tudi davčne obravnave odpravnine. Z namenom čim bolj približati veljavno ureditev odpravnine, bomo udeležence seminarja seznanili tudi s sodno prakso, ki se nanaša na odpravnine ter s primeri izračunov odpravnin v konkretnih primerih in pravnimi posledicami neizplačila odpravnine.


Vabljeni!


Tanja Bohl je leta 2001 zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu leta 2003 se je zaposlila v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, kariero pa nadaljevala kot odvetnica in kasnejša partnerica v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji. Od maja 2013 je aktivna v lastni odvetniški pisarni, in sicer Odvetniški pisarni Bohl d.o.o. Specializirana je za področje delovnega prava, iz katerega zaključuje tudi specialistični študij na Pravni fakulteti v Ljubljani. Je predavateljica, avtorica vrste seminarjev, priročnika in člankov s področja delovnega prava. Kot odvetnica se že vrsto let ukvarja z zastopanje delavcev v postopkih pred sodiščem ter zlasti s svetovanjem delodajalcev s področja delovnega prava, z vodenjem postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi delavcem za delodajalce ter zastopanjem le teh v individualnih delovnih sporih zoper delavce.

  INFORMACIJE

 • spletni seminar je daljši in traja 90 minut,
 • spletni seminar je BREZPLAČEN za vse naročnike portala IUS-INFO in FinD-INFO razen za naročnike paketa IUS-INFO Basic paket in IUS-INFO standardni paket,
 • cena za nenaročnike je 109,90 EUR + DDV,
 • med spletnim seminarjem boste lahko pošiljali dodatna vprašanja na javni tabli,
 • med in tudi po končanem spletnem seminarju, boste imeli dostop do vseh gradiv, ki se tičejo tematike posameznega spletnega seminarja,
 • po spletnem seminarju vam bo na našem portalu na voljo še njegov videoposnetek,
 • če bi želeli prejeti potrdilo o udeležbi na spletnem seminarju, vas prosimo, da nam to sporočite na e-naslov spletni@lexpera.si ali po telefonu,
 • dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01 438 01 80.


 POSLUŠANJE SPLETNEGA SEMINARJA

Po uspešni registraciji boste na svoj e-naslov dobili potrditveno sporočilo in povezavo za osebni dostop do učilnice. S klikom na »For an excellent event experience, check your Internet and system configuration now lahko preizkusite njeno delovanje.


Za uspešno sodelovanje na spletnih seminarjih potrebujete:

 • računalnik z 2 GHz dual-core procesorjem (priporočamo 4-core), 2 GB RAM (priporočamo 4 GB),
 • operacijski sistem Windows 8, Windows 10 ali Mac OS X 10.13 oz. novejši, Linux, Chrome OS,
 • najnovejše verzije brskalnikov Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,
 • zvočnike ali slušalke,
 • povezavo do interneta (priporočamo povezavo s kablom).