c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2022, številka 06 / letnik XIV.
 

Statistični urad RS je v ponedeljek sporočil, da je bila v Sloveniji januarja 5,8-odstotna letna inflacija, kar je najvišje po avgustu 2008. Presegla je tudi povprečno letno inflacijo v evrskem območju. Cene blaga so se v enem letu v povprečju zvišale za 7,1 odstotka, cene storitev pa za 3,1 odstotka.

Povzemamo tudi raziskavo Trendi gibanja plač in ugodnosti za zaposlene, ki so jo izvedli pri ManPower, po kateri, približno polovica delodajalcev napoveduje zvišanje plač v prvi polovici letošnjega leta.

V osrednji temi tokrat izpostavljamo aktualno temo Ob novem letu novosti tudi na področju plač in drugih stroškov dela s pregledom sprememb in novosti na tem področju ter s praktičnimi primeri izračunov.

Finančna uprava je objavila pojasnilo v zvezi označevanjem kopij papirnatih računov, ki jih po novem ob izdaji ni več treba izročiti končnemu potrošniku, spremembo pojasnila Obdavčitev z davkom od premoženja ter spremembe v dokumentu Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Z novim letom tudi nova pravila javnega naročanja, Obračun dnevnic zaposlenim na gradbišču v Nemčiji, Vstop v sistem DDV zastopnik - posrednik in Delo delavca v delovnem razmerju, sodelavca prek civilnopravne pogodbe ali delo prek statusa samostojnega podjetnika.

Vabimo vas k prijavi na razpisana spletna seminarja Regres in letni dopust in Odpravnina, pravica do odpravnine in izračun, ki ju bo vodila Tanja Bohl. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Ob novem letu novosti tudi na področju plač in drugih stroškov dela    
Simona Matko Počivalšek
   
Pri obračunu plač in obračunavanju drugih stroškov dela mora delodajalec nameniti posebno pozornost tudi spremembam na tem področju ter spremljati zakonodajno področje iz naslova sprememb višine minimalne plače, višine minimalne pokojninske osnove, dohodninske lestvice in olajšav za vzdrževane družinske člane, višine minimalne urne postavke za študentsko delo in višine pavšalnih prispevkov.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Z novim letom tudi nova pravila javnega naročanja
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki je bil sprejet že v poletnih mesecih, s 1. januarjem 2022 vstopajo v veljavo nova pravila izvajanja javnega naročanja.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Delo delavca v delovnem razmerju, sodelavca prek civilnopravne pogodbe ali delo prek statusa samostojnega podjetnika
Potrebe delovnega procesa, potrebe delodajalca na eni in delavca na drugi strani oziroma naročnika na eni in sodelavca na drugi strani, predvsem pa obdavčitev ene ali druge vrste pogodbenega odnosa - vse to vpliva na to, za kakšno vrsto oziroma obliko pogodbe se bosta odločili pogodbeni stranki, ki vstopata v določeno obliko (odplačnega) razmerja.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Obračun dnevnic zaposlenim na gradbišču v Nemčiji
Slovensko podjetje je podizvajalec na gradbišču v Nemčiji. Podjetje ima zaposlenih šest delavcev, ki bodo opravljali na gradbišču monterska, vzdrževalna dela in bodo napoteni na delo v tujino, za njih bo pridobljen A1 obrazec. Glavni izvajalec bo nemško podjetje.

>> Označevanje kopij papirnatih računov, ki jih po novem ob izdaji ni več treba izročiti končnemu potrošniku
Nov deseti odstavek 81. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) določa, da davčnemu zavezancu za opravljeno dobavo blaga ali storitev ni več treba izročiti računa v papirni obliki končnemu potrošniku, razen če končni potrošnik to zahteva. V skladu s petim odstavkom 6. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) mora zavezanec, v primeru ko kupec od njega zahteva izdajo kopije računa, izdati kopijo, ki je enaka originalu, z oznako "KOPIJA" in zaporedno številko kopije računa.

>> Možnost testiranja REK-O obrazca
V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov je na testnem portalu eDavki objavljen REK-O obrazec za izplačilo plače (vrsta dohodka 1001) z vgrajenimi predvidenimi kontrolami in s tem omogočeno testiranje te vrste dohodka.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Kritje bolniške odsotnosti v manjše breme delodajalca
Noveli zakonov o delovnih razmerjih in o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju spreminjata obdobje nadomestila za bolniško odsotnost. Od 1. marca 2022 bo tako delodajalec kril nadomestilo za 20 dni bolniške odsotnosti zaposlenih. Enako bo veljalo tudi za samostojne podjetnike, ki zdaj niso upravičeni do nadomestila za bolniško odsotnost s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1); veljavnost od: 19.2.2022, uporaba od: 1.3.2022 - sprememba
    • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ); veljavnost od: 19.2.2022, uporaba od: 1.3.2022 - sprememba
    • Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19; veljavnost od: 4.2.2022 - sprememba
    • Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju; veljavnost od: 5.2.2022 - sprememba
    • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini; veljavnost od: 5.2.2022 - sprememba
    • Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije; veljavnost od: 5.2.2022 - sprememba
    • Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju; veljavnost od: 5.2.2022 - sprememba
    • Ugotovitveni sklep o dodatni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2022; veljavnost od: 5.2.2022, uporaba od: 1.1.2022
    • Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o metodologiji, funkciji nadzora in evidentiranju v skladu z uredbo o referenčnih vrednostih; veljavnost od: 5.2.2022
    • Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije; veljavnost od: 5.2.2022, uporaba od: 1.1.2022
    • Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2022; veljavnost od: 4.2.2022, uporaba od: 1.2.2022

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 14 - 15/2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Raziskava: približno polovica delodajalcev napoveduje zvišanje plač
Raziskava Trendi gibanja plač in ugodnosti za zaposlene, ki jo je izvedla skupina Manpower, kaže, da namerava nekaj manj kot polovica delodajalcev v prvi polovici letošnjega leta zvišati plače. Kot kaže, je glavni cilj delodajalcev v Sloveniji zadržati talente v svojih organizacijah.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Oderuška pogodba
Tožnica se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo tožbeni zahtevek za ugotovitev ničnosti kreditne pogodbe. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da za presojo, ali je kreditna pogodba oderuška ali nemoralna, ni relevantno, če je banka pravilno izračunala posamezen obrok, ki ga je morala plačati tožnica, in tudi ne, kaj je povzročilo, da sta prenehali poslovati njeni družbi. Elementi oderuške pogodbe in dejstva, ki dokazujejo, da je pogodba sklenjena v nasprotju z moralo, se nanašajo na fazo sklenitve pogodbe. Ko je pogodba enkrat veljavno sklenjena, ne more postati nična zaradi napačnega izvrševanja ali neizvrševanja s pogodbo dogovorjenega.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v januarju 2022  
 
- na mesečni ravni:   0,4 %
 
- na letni ravni:   5,8 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2021:   2.084,38 €
 
in neto plača:   1.363,86 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.948,10 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.273,63 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Tanja Bohl
Regres in letni dopust 22.2.2022 13:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.