c S
Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju – sprememba 04.02.2022

Finančna uprava RS je dopolnila dokument: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju, in sicer se je spremenil odgovor na vprašanje 13.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI V ZVEZI Z UKREPI PKP10 NA DAVČNEM PODROČJU

4. 2. 2022


Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju

sprememba dokumenta


Več na povezavi: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju


Vir: FURS, 4. 2. 2022

__________________
Spremenjeno:

13. Ali se mora subvencija za nakup hitrih testov porabiti za hitre teste, ki bodo nabavljeni  v prihodnosti ali tudi za hitre teste nabavljene od uveljavitve zakona do oddaje izjave ter kakšen je rok za porabo prejetih subvencij?

Upravičenec odda izjavo (v njej se izjavi o dejstvu, da je upravičenec do pomoči za hitre teste, o številu delavcev, za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov in o znesku pomoči, za katero zaproša) do 15. 2. 2022 in pomoč se mu izplača v enkratnem znesku najpozneje do 31. 3. 2022. Zakon ne določa časa porabe sredstev za nakup hitrih testov za samotestiranje. Hitri testi za samotestiranje so lahko kupljeni do 31.01.2022, samotestiranje pa se lahko izvaja tudi kasneje.

Za obdobje od 01.02.2022 do 28.02.2022 (Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje, UL RS, št. 11/2022), upravičenec odda izjavo (v njej se izjavi o dejstvu, da je upravičenec do pomoči za hitre teste, o številu delavcev, za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov za samotestiranje in o znesku pomoči, za katero zaproša) do 15. 03. 2022 in pomoč se mu izplača v enkratnem znesku najpozneje v 30 dneh od prejema izjave. Hitri testi za samotestiranje so lahko kupljeni do 28.02.2022, samotestiranje pa se lahko izvaja tudi kasneje.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.