c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
Februar 2022, številka 05 / letnik XIV.
 

Pripravljeni so ukrepi za zajezitev vpliva cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, saj je Vlada že potrdila predlog Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. V ta namen je zagotovljenih 70 milijonov evrov.

Vlada je sprejela spremembe ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb. Novela odlok uvaja test HAG, ki opravljen od 1. februarja, velja za priznanje prebolevnosti. Podaljšuje se tudi ukrep pomoči za nakup hitrih testov za samotestiranje do 28. februarja.

Spremenila so se tudi pravila o veljavnosti evropskega covidnega potrdila (novela odloka). Ali veste, kako lahko preverite veljavnost vašega PCT-potrdila?

V osrednji temi tokrat izpostavljamo aktualen članek Novosti na področju davčnih olajšav v letu 2022, v katerem navajamo najpomembnejše novosti in spremembe na področju davčnih olajšav, ki jih je uveljavila novela ZDDPO-2S.

Ne pozabite, izteka se rok za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za odmero dohodnine za leto 2021. Rok za oddajo vlog na FURS je 7. februarja. Če jo boste oddali prek eDavkov, lahko to storite do 20. februarja. Finančna uprava je na spletni strani objavila tudi posodobljen seznam vrst dohodkov REK-2 in dopolnila dokument Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP10 na davčnem področju.

Najbolj brane vsebine na portalu v zadnjem tednu so bile: Kako poteka postopek oddaje vlog za karanteno in višjo silo?, Prevrednotenje zemljišč in zgradb - model revalorizacije, (Ne)zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi, Davčna obravnava podaljšanih garancij oziroma zavarovanj blaga in Spremembe davčne zakonodaje v 2022.

Jutri, 3. februarja, si lahko po predhodni prijavi ogledate spletni seminar Noveli ZDDPO-2S in ZDDV-1M spreminjata davčno zakonodajo v začetku leta 2022, s predavateljico Natalijo Kunstek. Vabimo vas tudi na aktualen spletni seminar Regres in letni dopust, ki ga bo vodila Tanja Bohl. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Novosti na področju davčnih olajšav v letu 2022    
Mojca Müller
   
Novela ZDDPO-2S prinaša kar nekaj sprememb na področju davčnih olajšav. Z davčnim letom 2022 se viša/širi olajšava za zaposlovanje, olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju in olajšava za donacije. Novela uvaja tudi nekaj popolnoma novih olajšav, in sicer: (1) olajšavo za zaposlovanje oseb, ki so mlajše od 25 let, (2) olajšavo za vlaganja v digitalni in zeleni prehod in (3) olajšavo za donacije v vrhunski šport.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Kako poteka postopek oddaje vlog za karanteno in višjo silo?
V primeru uveljavljanja povračila nadomestila plače zaradi karantene delavca na domu mora delodajalec priložiti kopijo dokazila o napotitvi v karanteno na domu, v primeru višje sile pa mora delodajalec vlogi priložiti Izjavo delavca o obstoju osebnih okoliščin, da nima zagotovljenega varstva za otroka ter dokazilo o karanteni otroka.

>> (Ne)zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi
Dejavnost tožene stranke, delo, ki ga je opravljal tožnik, narava kršitve in oblika tožnikove krivde za storjeno kršitev ter dejstvo, da je imela ta kršitev tudi vse znake kaznivega dejanja, kot tudi potencialna možnost ogrožanja varnosti železniškega prometa kažejo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi zakonita, delovnega razmerja pa ni bilo mogoče nadaljevati do izteka odpovednega roka.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> US razveljavilo sodbi, nenaklonjeni posojilojemalcem v švicarskih frankih
Ustavno sodišče je razveljavilo sodbi, s katerima sta sodišči zavrnili zahtevek posojilojemalcev za ugotovitev ničnosti kreditne pogodbe v švicarskih frankih in za vračilo preplačil, ter ju vrnilo v ponovno odločanje. Ustavno sodišče je preizkusilo sodbi ljubljanskega okrožnega sodišča z 9. julija 2019 in višjega sodišča v Ljubljani z 11. maja 2020.

>> Prevrednotenje zemljišč in zgradb - model revalorizacije
V SRS 1.31. je jasno zapisano, da se model revaloriziranje lahko izbere le za prevrednotenje zemljišč in zgradb.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Davčna obravnava podaljšanih garancij oziroma zavarovanj blaga
Zadnja leta se je uveljavila praksa, da nam razni trgovci in dobavitelji tehničnega blaga ponujajo dodatne oziroma podaljšane garancije za izdelke, ki jih kupujemo. Tovarniške garancijske dobe so glede na pričakovano življenjsko dobo teh izdelkov namreč razmeroma kratke. Tako za ponudnike kot tudi za kupce je pri tem pomembna pravilna davčna obravnava take dodatne garancije.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Ukrepi za zajezitev vpliva cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu
Vlada je na seji 29. januarja potrdila predlog Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Glavni cilj predloga zakona je omiliti posledice v gospodarstvu in kmetijstvu, ki so nastale zaradi podražitve cen energentov v teh dveh panogah.

>> Kritje bolniške odsotnosti v manjše breme delodajalca
Poslanci DZ so včeraj sprejeli novelo zakona zdravstvenem varstvu in zavarovanju in novelo zakona o delovnih razmerjih, s katerima skrajšujejo obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca s sedanjih 30 na 20 delovnih dni.

>> Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
»  Uredba o določitvi zneska trošarine za energente; veljavnost od: 1.2.2022 - sprememba
»  Uredba o določitvi zneska trošarine za električno energijo; veljavnost od: 1.2.2022
»  Uredba o določitvi višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi za polni delovni čas za leto 2022; veljavnost od: 29.1.2022
»  Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 29.1.2022 - sprememba
»  Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19; veljavnost od: 1.2.2022 - sprememba
»  Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2; veljavnost od: 1.2.2022 - sprememba
»  Sklep o podaljšanju ukrepa pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje; veljavnost od: 1.2.2022
»  Sklep o določitvi višine nadomestila potnih stroškov pri izvrševanju dela v splošno korist; veljavnost od: 1.2.2022

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 11 - 13/2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Kako preveriti, ali imate veljavno PCT-potrdilo
Če ste v dvomih, ali je vaše PCT-potrdilo še veljavno, si lahko naložite aplikacijo NIJZ za preverjanje PCT-potrdil.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Veriženje pogodb
Tožnik v pritožbi zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje zavrnilo njegov zahtevek za plačilo odškodnine, izpostavlja, da sta toženki z veriženjem fiktivnih pogodb ustvarjali protipravno okolje in dejansko kršili njegovo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da tožnik ni dokazal, da je prva tožena stranka pri sklenitvah pogodb za določen čas zavestno kršila tožniku zagotovljene pravice. V zvezi z odškodninsko odgovornostjo drugo tožene stranke je bilo pravilno ugotovljeno, da ta ni odškodninsko odgovorna tožniku za sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas s prvo toženo stranko.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
TOM v februarju 2022  
 
- na mesečni ravni:   0,4 %
 
- na letni ravni:   5,34 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec januar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec november 2021:   2.084,38 €
 
in neto plača:   1.363,86 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.948,10 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.273,63 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
Minimalna plača do 31. 12. 2021:   1.024,24 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Noveli ZDDPO-2S in ZDDV-1M spreminjata davčno zakonodajo v začetku leta 2022 3. 02. 2022 10:00:00 89,90€ Naročilo
Tanja Bohl
Regres in letni dopust 22. 02. 2022 13:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.