c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2020, številka 52-53 / letnik XII.
 

V današnji dvojni številki tednika vas seznanjamo z novim odlokom Vlade, ki stopi v veljavo jutri in znova predvideva manj izjem pri prodaji blaga in storitev. Državni zbor bo prihodnji torek potrjeval že sedmi protikoronski zakon. Predlog PKP7 sicer prinaša dodatno pomoč za gospodarstvo in vnovični enkratni krizni dodatek najbolj ranljivim skupinam prebivalstva.

V tokratni osrednji temi vam v branje ponujamo članek Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja s 1. januarjem 2021.

FURS je objavil lestvico za odmero dohodnine in olajšave za leto 2021, dopolnil dokumente vprašanj in odgovorov v zvezi z PKP5 in PKP6 ter dokument o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa. Prav tako so na FURS objavili spremembe pojasnil Stopnje DDV in Obdavčitve z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Na eDavkih pa so pozvali izplačevalce k oddaji podatkov VIRVDC.

Najbolj brani članki na portalu v tem tednu so: Osnovna sredstva - revalorizacijska rezerva, Okoliščine za nastanek transfernih cen, Odgovornost države zaradi prepozno izplačane finančne pomoči (v povezavi z izplačili, povezanimi z epidemijo), Napoteni delavci in Ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa je podaljšan do 30. junija 2021.

Vabimo vas k prijavi na spletni seminar Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2020, s predavateljico Ido Kavčič, ki bo 7. januarja 2021. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam vesele božične praznike in srečno novo leto 2021!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja s 1. januarjem 2021    
Portal FinD-INFO
   
Državni zbor Republike Slovenije je dne 24. septembra 2020 sprejel Zakon o dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H), ki se uporablja od 1. januarja 2021.Ta novela vsebinsko pomeni drugačno ureditev pojma pokojninska doba brez dokupa, v katero je po novem vključen tudi dokup pokojninske dobe, opravljen do 31. decembra 2012.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Osnovna sredstva – revalorizacijska rezerva
Revalorizacijsko rezervo najdemo v kapitalu. V skladu z določilom SRS 8.15 nastane zaradi opravljene izmeritve osnovnih sredstev po pošteni vrednosti na koncu poslovnega leta ali med njim. Prilagajajo se spremembam poštene vrednosti in odpravijo preko poslovnega izida ali preko čistega prenesenega poslovnega izida.

Obvestilo za izplačevalce dohodkov - preko eDavkov oddajte podatke VIRVDC
Izplačevalci dohodkov morajo davčnemu organu najpozneje do 31. decembra posredovati podatke o uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki so jih med letom upoštevali pri zavezancu za dohodnino pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka po 105. členu Zakona o dohodnini (ZDoh-2), pod pogoji iz drugega odstavka 131. člena ZDoh-2.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
Napoteni delavci
Pravice in obveznosti napotenih delavcev ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) od 208. člena do vključno 210. člena navedenega zakona.

Odgovornost države zaradi prepozno izplačane finančne pomoči (v povezavi z izplačili, povezanimi z epidemijo)
Ta čas se v Sloveniji soočamo z drugim, precej hujšim epidemičnim valom bolezni COVID-19, ki je še posebej prizadel gospodarstvo. Številni obrtniki in mali podjetniki razmišljajo o vsaj začasnem zaprtju svoje dejavnosti, ali pa kar o dokončnem zaprtju.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Okoliščine za nastanek transfernih cen
Povezane osebe so predvsem večnacionalne, kar pomeni, da svoje poslovanje opravljajo preko podružnic in stalnih poslovnih enot v mednarodnem kontekstu. Takšne asociacije je mogoče v ekonomskem pogledu obravnavati kot širše ekonomske celote s skupnimi cilji, na katerih je vezano delovanje njihovih delov. Posledica mednarodnega povezovanja so tudi premiki poslovnih učinkov iz ene države v drugo, kar povezanim družbam omogoča maksimiranje poslovnega izida in uspešnost delovanja širše ekonomske celote v različnih državah.

FURS: Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2021
V skladu z določili Zakona o dohodnini (ZDoh-2) veljajo za davčno leto 2021 stopnje dohodnine in olajšave, ki jih je v obvestilu sporočil FURS.

Spremenjeno stališče glede obravnave popoldanskih s.p. v zvezi z dokazovanjem upada prihodkov
FURS sporoča, da se je spremenilo stališče glede obravnave popoldanskih s.p. v zvezi z dokazovanjem upada prihodkov. V skladu s tem je prišlo do sprememb dokumentov s pogostimi vprašanji ter odgovori na temo popoldanskih s.p. Tako se spreminja odgovor 46s. v dokumentu PKP3 ter odgovora 3.12 ter 3.14 v dokumentu PKP5 na spletni strani FURS.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
DZ bo sedmi protikoronski zakon potrjeval prihodnji torek
DZ bo sedmi protikoronski zakon, ki prinaša dodatnih 550 milijonov evrov pomoči za blažitev posledic epidemije covida-19, potrjeval v torek, 29. decembra. Tako je sklenil kolegij predsednika DZ Igorja Zorčiča. Dan pozneje bodo nato poslanci predvidoma sklenili, da zakona ni mogoče izpodbijati na referendumu. Predlog PKP7 sicer prinaša dodatno pomoč za gospodarstvo in vnovični enkratni krizni dodatek najbolj ranljivim skupinam prebivalstva.

Zadržanje teka rokov v sodnih postopkih podaljšano do 10. januarja
Zadržanje teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, je na podlagi sklepa vlade podaljšano do 10. januarja 2021. Prav tako ne tečejo procesni roki v nenujnih zadevah, ki so zadržani z odredbo predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča, so sporočili z vrhovnega sodišča.

 
 
 
     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Znova manj izjem pri prodaji blaga in storitev
Vlada je skladno z napovedmi na ponedeljkovi dopisni seji izdala nov odlok, ki zmanjšuje število izjem glede ponujanja in prodaje blaga in storitev (2. člen odloka). Veljal bo od četrtka do 4. januarja. Do vključno srede namreč velja začasna sprostitev nekaterih protikoronskih ukrepov (pregled poslovanja storitvenih dejavnosti).

Obračun plač v javnem sektorju
19. decembra so začele veljati spremembe > Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, ki Uredbo usklajujejo z ZIUOPDVE. Tako se v Uredbi med drugim uvaja nova šifra C226 za namen izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače za polovico rednega delovnega časa direktorjem v javnem sektorju, ki opravljajo delo v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so ali bodo začeli veljati:
    • Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju; veljavnost od: 19.12.2020 - sprememba
    • Uredba o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo; veljavnost od: 19.12.2020 - sprememba
    • Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020; veljavnost od: 19.12.2020 - sprememba
    • Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji; veljavnost od: 24.12.2020 do 4.1.2021
    • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2; veljavnost od: 24.12.2020 do 4.1.2021
    • Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2; veljavnost od: 22.12.2020 - sprememba

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 190 - 193
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Za vsakih 10 dni je treba vložiti novo vlogo za povračilo dohodka
Na Finančni upravi v zadnjih dneh opažajo, da nekateri zavezanci ne uveljavljajo pravilno povračila izgubljenega dohodka v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok, saj želijo z eno vlogo pridobiti 500 EUR ali 750 EUR povračila, kar pa ni pravilno, saj se ena vloga vloži za obdobje 10 dni, če je to daljše, se mora vložiti nova.

Še do konca leta čas za uveljavljanje nekaterih ukrepov
V kratkem se izteče rok za oddajo vloge za pridobitev pomoči po zadnjih protikoronskih zakonih. Še do konca decembra je čas za uveljavljanje mesečnega temeljnega dohodka, povračila izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok, povračila fiksnih stroškov ter poenostavljenega plačila davčnih obveznosti, so spomnili na Fursu.

Posebne gradbene uzance 2020
Izšle so nove Posebne gradbene uzance 2020. Uporabljajo se od 21. decembra 2020. Posebne gradbene uzance 2020 so bile sprejete na Upravnem odboru Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije, Upravnem odboru Združenja za inženiring pri Gospodarski zbornici Slovenije in Upravnem odboru Sekcije gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Dokazovanje navideznosti posojilne pogodbe
Tožena stranka se je pritožila zoper sodbo, s katero je sodišče prve stopnje ugotovilo, da sta posojilna pogodba in sporazum o ustanovitvi hipoteke nična ter vknjižba hipoteke neveljavna ter odločilo, da se z izbrisom vknjižene hipoteke v korist tožene stranke vzpostavi prejšnje zemljiškoknjižno stanje. Tožena stranka v pritožbi sodišču prve stopnje očita, da je ignoriralo listinske dokaze, ki jih je predložila in sledilo izpovedbi bodočih dedičev, ki izročitve gotovine niso videli. Višje sodišče je pritožbi ugodilo in razveljavilo prvostopenjsko sodbo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje. V obrazložitvi je pojasnilo, da pritožnica utemeljeno očita sodišču, da je v dokazni oceni izostala njegova presoja, kakšen pomen ima to, da tožnica ni prišla na zaslišanje, s čimer je zanemarilo določbo drugega odstavka 262. člena ZPP in odločitve sodišča ni mogoče preizkusiti, kar je narekovalo razveljavitev izpodbijane sodbe.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2020:   1.821,44 €
 
in neto plača:   1.181,35 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.811,07 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.176,25 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2020:   940,58 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje, ali pa si oglejte zadnje izvedene spletne seminarje na portalu FinD-INFO in bogat arhiv posnetkov:

Napovedani spletni seminarji
Ida Kavčič
Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2020 7. 01. 2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
Ida Kavčič
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 14. 01. 2021 10:00:00 59,90€ Naročilo
mag. Darinka Kamenšek
Prvič zavezani k reviziji 20. 01. 2021 13:00:00 59,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2020 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.