c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
November 2015, številka 46 / letnik VII.
 

Današnji tednik začenjamo z dobro novico - Vlada je odstopila od predlagane davčne reforme, saj so bili odzivi vseh deležnikov v javni obravnavi razmeroma negativni. V tedenskem središču predstavljamo spremembe novele Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1I), ki začnejo veljati 1. januarja 2016 oziroma 1. julija 2016. Ob zaključku leta bo treba izvesti popis sredstev in obveznosti, zato vas vabimo na novi spletni seminar Inventura - hitro in jedrnato. Za naročnike portala FinD-INFO je spletni seminar brezplačen! Vabljeni k prijavi in prijetno branje današnjega tednika!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Rubrika V središču
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Novosti v zakonodaji
› Sprejeta zakonodaja
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Izbor iz arhiva sodne prakse
› Pomembno iz rokovnika
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Vlada letos še ne bo predlagala davčnih sprememb
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Spremembe ZDDV-1 s 1.1.2016 oziroma s 1.7.2016    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
S 1.1.2016 stopi v veljavo novela ZDDV-1I, ki poenostavlja postopek obračuna uvoznega DDV in določa, da bosta stopnji DDV 9,5 % in 22 % ostali v veljavi.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Ne spreglejte možnost znižanja dohodnine – individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Poleg splošne olajšave, do katere so upravičeni vsi zavezanci za plačilo dohodnine, je najbolj pogosto uveljavljena posebna olajšava za vzdrževane družinske člane, ki jo podrobneje določa 115. člen Zakona o dohodnini (ZDoh-2), s katero si lahko zavezanec za enega otroka zniža svojo dohodninsko osnovo za 2.436 evrov, za drugega otroka za 2.649 evrov in tako naprej. Velika večina ljudi dobro pozna to olajšavo in jo zagotovo izkoristi - po navadi jo uveljavlja tisti starš, ki ima višje prihodke. > Več...

Reševanje sporov je možno tudi z mediacijo
V času številnih nesoglasij je potrebno opozoriti tudi na možnosti alternativnega reševanja sporov. Temeljno podlago za mirno reševanje sporov določa Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ), katerega cilj je olajšati dostop do alternativnega reševanja sporov in spodbuditi mirno reševanje sporov s spodbujanjem uporabe mediacije ter zagotavljanjem uravnoteženega odnosa med mediacijo in sodnimi postopki. > Več...

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Uporaba davčne številke pri izplačilih fizičnim osebam
Uporabo davčne številke pri izplačilih, ki jih izplačevalci (npr. pravne osebe, samostojni podjetniki …) izplačajo fizičnim osebam, ureja Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2). V osnovi velja pravilo, da za izplačilo dohodkov izplačevalec vedno potrebuje davčno številko fizične osebe oziroma da izplačilo brez nje ni dovoljeno. Od tega osnovnega / splošnega pravila sam ZDavP-2 predvideva nekaj manjših izjem, ki pa jih je vedno trebna razlagati restriktivno. > Več...

Postopki pobiranja davkov se z novelo zakona o davčnem postopku poenostavljajo
V Državnem zboru je bila 19. novembra sprejeta novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2I), s katero se za zavezance poenostavljajo postopki pobiranja davkov, davčnemu organu pa daje večjo učinkovitost. Vlada jo je pripravila v okviru ukrepov za odpravo administrativnih ovir in večjo učinkovitost pri pobiranju javnih dajatev. > Več…

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
Sprejet zakon o plačah javnih uslužbencev
Državni zbor je prejšnji teden sprejel Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16). Gre za zakon, ki sledi nedavno sklenjenemu dogovoru med vlado in sindikati javnega sektorja. Nekateri varčevalni ukrepi se z zakonom sproščajo, nekateri pa ostajajo. > Več...

Potrjena ohranitev zvišanih stopenj DDV
DZ je potrdil novelo > Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), s katero se bo v krizi zvišani stopnji tega davka ohranilo kot trajen ukrep. Glavni namen novele zakona je sicer poenostavitev administrativnih postopkov za uvoznike pri plačevanju DDV. > Več...

Subvencionirano zaposlovanje starejših
V DZ je bil sprejet tudi Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD), v skladu s katerim bodo delodajalci, ki bodo zaposlili starejšega od 55 let, dve leti oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost. > Več...

Varčevanje pri otroškem dodatku bo nekoliko sproščeno
Državni zbor je prav tako sprejel predlog spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-E), v skladu s katerim bo del varčevalnih ukrepov pri otroškem dodatku prenehal veljati. Pri sproščanju nekaterih varčevalnih ukrepov na področju državne štipendije pa bo veljalo prehodno obdobje. > Več...

Zagotovljena podlaga za vplačila v enotni evropski sklad bank
DZ je prejšnji teden sprejel novelo > Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB), s katero se bo zagotovilo pravno podlago za vplačilo prispevkov slovenskih bank v enotni evropski sklad za reševanje. Sklad bo zaživel 1. januarja 2016, vendar bodo članice predhodni prispevek vplačale že za letos - slovenske banke približno 15 milijonov evrov. > Več...

Višina obremenitve študentskega dela ostaja nespremenjena
Državni zbor je 18. novembra sprejel spremembe Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-D), s katerimi je ohranil višino obremenitve študentskega dela, minimalno urno postavko ter višino koncesijskih dajatev. Spremembe so podprli v vseh poslanskih skupinah z izjemo SDS in ZL, čeprav predlogu nista nasprotovali. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
Novela zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah stopila v veljavo
Spremembe zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki jih je Slovenija morala pripraviti zaradi uskladitve z evropsko direktivo na tem področju, so začele veljati v soboto. Novela med drugim določa, da morajo programske vsebine, ki bi lahko škodovale razvoju otrok in mladoletnikov, še naprej ostati jasno označene tudi pri storitvah na zahtevo. . > Več...

Pregled čistopisov zakonov in podzakonskih predpisov na portalu FinD-INFO, ki so začeli veljati ali se začnejo uporabljati:
    • Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin; veljavnost od: 28.11.2015 - sprememba
    • Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice; veljavnost od: 30.11.2015
    • Pravila borze; veljavnost od: 5.12.2015 - sprememba

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Zvišanje okoljskih dajatev povečalo proračunske prihodke
Prilivi iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida so letos za več kot četrtino višji kot lani. Rast je posledica zvišanja cene za enoto obremenitve, kot jo je določila vlada konec decembra lani, ugotavljajo na okoljskem ministrstvu. > Več...

Država malim podjetjem obljublja potrpežljiva posojila
Zaradi še vedno težavnega dostopa podjetij, še posebej malih in srednjih, do virov financiranja, vlada načrtuje novost. Od prihodnjega leta bodo tako podjetjem na voljo tako imenovana potrpežljiva posojila, kmalu pa lahko pričakujejo tudi prve razpise iz nove evropske finančne perspektive. > Več...

Prihaja nov bankovec za 20 evrov
V 19 državah območja z evrom, tudi Sloveniji, bo od srede v obtoku nov bankovec za 20 evrov. Po bankovcih za pet in deset evrov je to naslednji bankovec v seriji Evropa, ki so oz. bodo postopoma zamenjali sedanje bankovce in imajo izboljšane zaščitne elemente. > Več...

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Obveznost obveščanja delodajalca o bistvenih okoliščinah
Ključnega pomena v tem sporu je vprašanje, ali je tožena stranka tožniku zavestno izplačevala prevozne stroške na določeni relaciji, ali pa jih je izplačevala zato, ker tožnik ni dal ustreznih podatkov. Trditev tožnika, da se je z bivšim direktorjem izrecno dogovoril za kompenzacijo plače v obliki potnih stroškov, ki naj jih prijavlja iz Č., čeprav se je na delo dejansko vozil iz L., se je izkazala za neresnično. Bivši direktor, ki je sklepal pogodbo o zaposlitvi in priča, ki je bila prisotna ob sklenitvi pogodbe, sta izpovedala, da takšnega dogovora ni bilo. Sedanji direktor, ki je sodeloval ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi je izpovedal, da ni bilo dogovora o plačilu fiktivnih potnih stroškov. Zanikal je tudi, da bi kasneje izvedel, od kod prihaja tožnik dnevno na delo. Tožnik (delavec) je kršil obveznosti delavca iz 36. in 37. člena ZDR-1.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
Iz rokovnika FinD-INFO – Ne pozabite na oddajo:
26.11.2015 > AJPES : Obvezni in prostovoljni pobot obveznosti

     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2015:   1.522,07€
 
- in neto plača:   994,90€
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.529,43€
 
in neto plača za tromesečje:   998,59€
 
Minimalna plača:   790,73€ bruto
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 
Napovedani spletni seminarji
Vesna Bartolj Maver
Brezplačen seminar za naročnike Inventura hitro in jedrnato 15.12.2015 14:00:00 25 EUR Naročilo
 
 
 
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Strokovni posvet o promociji zdravja na delovnem mestu
Strokovni posvet o promociji zdravja na delovnem mestu, namenjen predstavitvi učinkovitih orodij in dobrih praks pri zagotavljanju zdravih in varnih delovnih okolij, bo potekal 26. in 27. novembra v Laškem. Več o posvetu, program posveta in prijavnico na brezplačni dogodek najdete na povezavi. Vsem, ki se dogodka v Laškem ne bodo mogli udeležiti, bo omogočen ogled v živo, odvijal se bo od 26. in 27. novembra od 9. ure dalje na multimedijskem portalu. > Več…

 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.