c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
December 2014, številka 47 / letnik VI.
 

Spoštovani obiskovalci davčno-računovodskega portala!

Praznični december je čas obdarovanj, vendar obdaritev ne nosi le stroška nakupa darila, temveč tudi davčno obremenitev, ki jo postavljamo v tokratno Središče. V zakonodajnem delu vas seznanjamo z varčevalnimi ukrepi, ki se kažejo v številnih novih vladnih predlogih sprememb in dopolnitev zakonov. Če vam ob številnih opravilih uspe najti čas za prebiranje strokovnih člankov, vam v današnjem izboru ponujamo nasvet glede postopka prenosa podjetja na drugo pravno osebo in vidik obdavčitev dohodka pri najemninah.

Želimo vam prijetno branje!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Finančno računovodske novosti
› Davčne novosti
› Zakonodajne novosti
› Novi zakoni objavljeni, a še ne veljajo
› Pomembnejše novice zadnjega tedna
› Rubrika V središču
› Izbor iz arhiva prakse
› Koristni številčni podatki
› Spletni seminarji FinD-INFO
› Napovednik dogodkov
› Aktualno
     
    NE SPREGLEJTE
Spremembe na področju študentskega dela
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO-RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
Prenos dejavnosti s. p. na drug s. p.
V mnenju Inštituta za računovodstvo je pojasnjen postopek prenosa podjetja dosedanjega s. p. na drug s. p., ki je mogoč v skladu z 72.a členom ZGD-1.


 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
Dohodek iz oddajanja premoženja v najem
Najemodajalci (fizične osebe) pri oddajanju nepremičnin pogosto ločujejo v sklenjenih pogodbah najemnino na "stanovanjski" del in na del, ki se nanaša na uporabo pohištva, s katerim je stanovanje opremljeno. Ali je takšno ločevanje najemnine z vidika obdavčitve dopustno?

 
 
 
     

 

ZAKONODAJNE NOVOSTI

ZAKONODAJNE NOVOSTI

     
 
Olajšave pri dohodnini ostajajo v letu 2015 nespremenjene
DZ je podaljšal 50-odstotno obdavčitev najvišjih plač še za eno leto, na finančnem ministrstvu pa so določili zneske olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2015. Ker se pri izračunu zneskov ne upošteva več rast cen življenjskih potrebščin, ostaja splošna olajšava nespremenjena. > Več...

Vlada želi t.i. prave davčne blagajne vpeljati 1. septembra 2015
Vlada je prejšnji teden sprejela dopolnitve programa za obvladovanje sive ekonomije, ki predvidevajo uvedbo t.i. pravih davčnih blagajn, prihodnje leto pa naj bi zaživela tudi novela zakona o gospodarskih družbah, ki bo preprečila veriženje podjetij. > Več...

Podaljšanje roka upokojenim podjetnikom za uskladitev statusa
V skladu s pričakovanji je parlamentarni odbor za delo včeraj podprl vladni predlog novele > zakona o matični evidenci zavarovancev in upokojencev. Ta nekaterim skupinam upokojenih samostojnih podjetnikov še za eno leto, torej do konca leta 2015, podaljšuje rok za odločitev, ali bodo opravljali dejavnost ali prejemali polno pokojnino. > Več...

Postopki javnega naročanja prek elektronskih dražb
Vlada je naložila ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam, da od 1. februarja 2015 dalje javna naročila, za katera naročnik izvede postopek javnega naročanja iz 1., 2., 5. ali 6. točke prvega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju in katerih predmet je blago široke potrošnje ali storitve, razen storitev intelektualne narave, oddajo na elektronski dražbi, razen če je naročnik prejel le eno primerno in sprejemljivo ponudbo ali zgolj neprimerne ponudbe. > Več…

Predlog o ustanovitvi sklada za reševanje bank
Vlada je prejšnji teden potrdila predlog zakona o skladu za reševanje bank in ga poslala v DZ. Iz sklada, v katerega bodo vplačevale banke, z denarjem pa bo upravljala Banka Slovenije, bodo financirali ukrepe bank v težavah. Zakon bo uveljavljen predvidoma z letom 2015, sklad pa naj bi se napolnil v treh mesecih. > Več...

Vlada sprejela predlog izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu
Vlada je 4. decembra sprejela predlog zakona o fiskalnem pravilu in ga bo poslala v obravnavo v DZ, kjer bo za njegovo podporo potrebovala dvotretjinsko večino. Strukturni primanjkljaj naj bi odpravili v štirih do petih letih. > Več...

     

 

NOVI_ZAKONI

NOVI ZAKONI

     
 
Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014
Upravičence do donacij za leto 2014 najdete v seznamu, ki je objavljen v prilogi sklepa. Spremembe seznama veljajo od 9.12.2014.

     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
Davka na sladke pijače ne bo; rebalans za leto 2015 v DZ že letos
Predstavniki strank vladne koalicije so se na včerajšnjem sestanku uskladili o spremembah proračuna za leto 2015. Po neuradnih informacijah pa naj bi ne več vključevali obdavčitve sladkih pijač. > Več...

Furs poziva k mesečnim plačilom akontacije dohodnine od dohodkov v tujini
Finančna uprava RS (Furs) vse zaposlene pri tujem delodajalcu v tujini poziva k vložitvi napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve. Tako bodo lahko prihodnje leto plačevali akontacijo dohodnine v mesečnih obrokih in se izognili morebitnim visokim doplačilom dohodnine na letni ravni. > Več...

     

 

EVROPSKA UNIJA

RUBRIKA V SREDIŠČU

     
             
      Obdavčitev daril    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Prihaja čas obdarovanj in hkrati vprašanja v zvezi z obdavčitvijo daril. Kdaj darila niso predmet dohodnine, kdaj jih je potrebno obravnavati kot boniteto, kdaj so stroški daril davčno priznani odhodki za namene DDPO in kdaj darila niso predmet DDV, razkrivamo v nadaljevanju.
   
     
   
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA PRAKSE – JUDIKATI

     
 
Odprava odločbe po nadzorstveni pravici
Upravno sodišče je s sodbo I U 1933/2012 zavrnilo tožbo v zadevi, v kateri je bilo za odločitev relevantno vprašanje, ali je odprava odločbe po nadzorstveni pravici dopustna, če je organ, ki je pristojen za odpravo odločbe po nadzorstveni pravici, pred tem že odločil o pritožbi zoper isto odločbo in jo zavrnil. Sodna praksa je bila glede tega vprašanja neenotna, Vrhovno sodišče pa je pritrdilo stališču, po katerem je presoja drugostopenjskega organa, ki je hkrati nadzorstveni organ, o zakonitosti prvostopenjske odločbe izključena, če je sam že odločil o pritožbi oziroma drugem pravnem sredstvu zoper isto odločbo ter jo presodil kot zakonito. Kasnejše, v drugem postopku zavzeto (drugačno) stališče o uporabi materialnega zakona, ne more biti podlaga za odpravo pravnomočne odločbe, ki jo je v pritožbenem postopku isti organ že presodil za zakonito. Ob upoštevanju dejstva, da gre za pravno sredstvo, ki ga organ lahko uporabi tako v korist kot tudi v škodo davčnega zavezanca, bi drugačno pravno stališče pomenilo tudi prekomeren poseg v pravno varnost davčnih zavezancev.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

NOVI ZAKONI

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     

Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:

 
 

Delovni dnevi:

 

20

 

Delovne ure:

 

160

 

Koledarski dnevi:

 

30

 

Praznični dnevi:

 

0

 

Povprečna bruto plača za mesec september:

 

1.519,32€

 

- in neto plača:

 

994,31€

 

Povprečna bruto plača za tromesečje:

 

1.523,97€

 

in neto plača za tromesečje:

 

996,66€

 

Minimalna plača:

 

789,15€

 
 
 

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen - oktober 2014

 
 

- na 1000 litrov

 

427,98 evrov

 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FinD-INFO

     
 

Na voljo je ogled posnetka spletnega seminarja:
 
Pretekli spletni seminarji
Silva Koritnik Rakela
Brezplačen seminar za naročnike Predlog spremembe ZGD-1 zaradi nove računovodske direktive november 2014 BREZPLAČNO Naročilo
 
     

 

NAPOVEDNIK_DOGODKOV

NAPOVEDNIK DOGODKOV

     
 
Obdavčitev izplačil po pogodbi o poslovodenju in prokuri, z novostmi v letu 2015
Inštitut za računovodstvo vabi na kratek seminar Obdavčitev izplačil po pogodbi o poslovodenju in prokuri, vključno z novostmi v letu 2015, ki bo 16. decembra 2014, na Inštitutu za računovodstvo (Brezovica pri Ljubljani). > Več…

     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 

Pomagajte si s Kontnim okvirjem za gospodarske družbe in zadruge na portalu FinD-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.