c S
DNEVNI IZBOR
mag. Jasmina Potrč Raznolikost prekrškov Ob veliki raznolikosti, ki je značilna za današnjo družbo, obstaja še en - vsem zelo znan pojav - ki iz preproste opredelitve, da gre za kršitev družbenih norm, prerašča na druga, vedno širša področja. Prekršek, ki ni pojav moderne družbe, ampak se je na našem področju o "kršitvah splošnega družbenega reda" govorilo že v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji, kjer je bil leta 1947 sprejet Temeljni zakon o prekrških, danes ne spada le v upravno ali kaznovalno pravo, temveč je prisoten na skoraj vseh (pravnih) področjih. 26.05.2006