c S
DNEVNI IZBOR
STATISTIKA Cene na letni ravni za 10 % višje, na mesečni pa za 0,9 % nižje K letni inflaciji so največ prispevale višje cene prehrambnih izdelkov. Hrana in brezalkoholne pijače so se v enem letu podražile za 14,4 %. Na mesečno deflacijo je najbolj vplivala 24,5-odstotna pocenitev električne energije, kar je posledica vladne regulacije cen. 30.09.2022
STATISTIKA Mesečna in letna temeljna obrestna mera v oktobru nižji Mesečna temeljna obrestna mera se je v oktobru 2022 znižala na 0,8 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera znižala na 9,84 %. 30.09.2022
STATISTIKA Povprečna plača nižja od plače za junij V primerjavi s plačo za junij sta bili povprečna bruto in neto plača za julij nižji, in sicer nominalno za 0,3 %, realno pa za 1,3 %. 22.09.2022
STATISTIKA Povprečna mesečna bruto plača v 2021 za 10,1 % višja kot leto prej Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v Sloveniji, preračunana iz letne bruto plače, je po začasnih podatkih strukturne statistike plač v 2021 znašala 2.138 EUR oz. se je na letni ravni zvišala za 10,1 %. Zaposleni moški je v povprečju zaslužil 2.165 EUR bruto, ženska pa 2.107 EUR. 19.09.2022
STATISTIKA BDP v 2021 za 8,2 % večji kot v letu prej Bruto domači proizvod je v letu 2021 po redni reviziji letnih ocen znašal 52.208 milijonov EUR. V primerjavi z letom prej je bil v tekočih cenah večji za 11,0 %, realno pa za 8,2 %. 02.09.2022
STATISTIKA Cene na letni ravni višje za 11 %, na mesečni nespremenjene Letna inflacija v avgustu ostaja enaka julijski, tj. 11-odstotna. Zvišale so jo predvsem podražitve goriv in energije ter hrane. Mesečno inflacijo so za 0,5 odstotne točke znižali cenejši naftni derivati in tako najbolj prispevali k ničelni inflaciji. 01.09.2022
STATISTIKA Mesečna temeljna obrestna mera v septembru ostaja 0,9 %, letna nekoliko višja V septembru mesečna temeljna obrestna mera ostaja 0,9 %, letna temeljna obrestna mera pa se je zvišala na 11,52 %. 31.08.2022
STATISTIKA Povprečna plača nominalno višja, realno pa nižja od plače za maj V primerjavi s plačo za maj je bila povprečna bruto plača za junij nominalno višja za 0,9 %, realno pa nižja za 1,8 %. Najvišja je bila v finančnih in zavarovalniških dejavnostih. 22.08.2022
STATISTIKA Bruto domači proizvod na letni ravni višji za 8,2 % H gospodarski rasti v drugem četrtletju je pripomoglo domače in tuje povpraševanje. Na rast domače potrošnje je najbolj ugodno vplivala potrošnja gospodinjstev, na tuje pa storitvena menjava. 16.08.2022
STATISTIKA Letna inflacija 11-odstotna, mesečna 1-odstotna Letna rast cen je bila 11-odstotna, na mesečni ravni pa 1-odstotna. Največji vpliv tako na letno (2,1 odstotne točke) kot na mesečno (0,5 odstotne točke) inflacijo so imele višje cene naftnih derivatov. Poletne sezonske razprodaje oblačil in obutve so mesečno inflacijo znižale za 0,6 odstotne točke. 29.07.2022
STATISTIKA Obe temeljni obrestni meri sta se v avgustu zvišali Mesečna temeljna obrestna mera v avgustu 2022 0,9-odstotna, letna temeljna obrestna mera 11,13-odstotna. 29.07.2022
STATISTIKA Povprečna plača nižja od plače za april V primerjavi s plačo za april je bila povprečna bruto plača za maj nižja, in sicer nominalno za 0,6 %, realno pa za 2,5 %. Najvišja je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro. 22.07.2022
STATISTIKA Cene življenjskih potrebščin še naprej rastejo: na letni ravni za 10,4 %, na polletni za 8,2 %, na mesečni za 2,7 % K visoki letni inflaciji so največ prispevale podražitve naftnih derivatov, hrane in električne energije, mesečno inflacijo pa so zvišali dražja elektrika, počitniški paketi in hrana. 30.06.2022
STATISTIKA Obe temeljni obrestni meri sta se v juliju zvišali Mesečna temeljna obrestna mera v juliju 2022 0,8-odstotna, letna temeljna obrestna mera 9,84-odstotna. 30.06.2022
STATISTIKA Povprečna plača nekoliko nižja od plače za marec V primerjavi s plačo za marec je bila povprečna bruto plača za april nižja, in sicer nominalno za 0,3 %, realno pa za 2,8 %. Najvišja je bila v finančnih in zavarovalniških dejavnostih. 24.06.2022
STATISTIKA Gibanje cen v Sloveniji podobno kot v evrskem območju V maju 2022 je bila inflacija v Sloveniji na enaki ravni kot v Nemčiji in nekoliko višja od povprečja v območju evra. Slovenski potrošniki in podjetja pričakujejo rast cen tudi v prihodnje. 17.06.2022
STATISTIKA Življenjske potrebščine na letni ravni dražje za 8,1 %, na mesečni za 2 % K letni inflaciji so največ prispevale podražitve naftnih derivatov in hrane. Poleg omenjenih skupin so na mesečno inflacijo vplivale še podražitve oblačil in obutve. 31.05.2022
STATISTIKA Obe temeljni obrestni meri sta se v juniju zvišali

Mesečna temeljna obrestna mera v juniju 2022 0,7-odstotna, letna temeljna obrestna mera 8,86-odstotna.

31.05.2022
STATISTIKA Bruto domači proizvod se je na letni ravni povečal za 9,8 odstotka Na visoko gospodarsko rast je pozitivno vplivalo domače in tuje povpraševanje. Uvoz se je povečal bolj kot izvoz, zaradi česar je bil prispevek zunanjetrgovinskega salda k rasti BDP negativen. 23.05.2022
STATISTIKA Povprečna plača višja od plače za prejšnji mesec V primerjavi s plačo za februar je bila povprečna bruto plača za marec višja, in sicer nominalno za 4,2 %, realno pa za 5,4 %. 23.05.2022
STATISTIKA Davčna obremenitev stroškov dela 40,4-odstotna Davčna obremenitev stroškov dela za 0,2 odstotne točke višja kot pred enim letom. 19.05.2022
STATISTIKA Bruto domači proizvod se je na letni ravni povečal za 9,8 odstotkov - 1. četrtletje Na visoko gospodarsko rast je pozitivno vplivalo domače in tuje povpraševanje. Uvoz se je povečal bolj kot izvoz, zaradi česar je bil prispevek zunanjetrgovinskega salda k rasti BDP negativen. 16.05.2022
STATISTIKA Obe temeljni obrestni meri sta se v maju zvišali Mesečna temeljna obrestna mera v maju 2022 0,6-odstotna, letna temeljna obrestna mera 7,30-odstotna. 30.04.2022
STATISTIKA Cene življenjskih potrebščin naraščajo: v aprilu letna rast 6,9 %, mesečna 2,6 % Na letno inflacijo so najbolj vplivale podražitve naftnih derivatov in hrane, na mesečno pa poleg hrane še višje cene počitniških paketov. 30.04.2022
STATISTIKA Povprečna plača nominalno višja, realno pa nižja od plače za prejšnji mesec V primerjavi s plačo za januar je bila povprečna bruto plača za februar nominalno višja za 0,2 %, realno pa nižja za 1,2 %. 25.04.2022
STATISTIKA V marcu 2022 so bile življenjske potrebščine na letni ravni dražje za 5,4 %, na mesečni cenejše za 1,1 % Na zvišanje cen so na letni ravni najbolj vplivale podražitve naftnih derivatov. Bencin se je podražil za 30,3 %, dizelsko gorivo za 29,5 % in tekoča goriva za 12,1 %. Na mesečno deflacijo je imela največji vpliv pocenitev električne energije za 38,9 %. 31.03.2022
STATISTIKA Obe temeljni obrestni meri sta se v aprilu znižali Mesečna temeljna obrestna mera v aprilu 2022 0,4-odstotna, letna temeljna obrestna mera 4,98-odstotna. 31.03.2022
STATISTIKA Povprečna plača za januar nižja od plače za prejšnji mesec V primerjavi s plačo za december 2021 je bila povprečna bruto plača za januar 2022 nižja, nominalno za 6,8 % oz. realno za 7,2 %. Tako občutno znižanje je bilo predvsem posledica manjšega obsega izrednih izplačil. 22.03.2022
STATISTIKA Bruto domači proizvod se je v 4. četrtletju 2021 povečal za 10,4 odstotka Po zmanjšanju BDP v letu 2020 je bilo leto 2021 za slovensko gospodarstvo leto okrevanja. Bruto domači proizvod (BDP) se je povečal na četrtletni in letni ravni. 28.02.2022
STATISTIKA Letna rast drobnoprodajnih cen 6,9-odstotna, mesečna pa 1,4-odstotna V februarju 2022 smo imeli na letni ravni 6,9-odstotno, na mesečni ravni pa 1,4-odstotno inflacijo. V enem letu se je blago podražilo za 8,5 %, storitve pa za 3,7 %. 28.02.2022
STATISTIKA Obe temeljni obrestni meri sta se v marcu zvišali

Mesečna temeljna obrestna mera v marcu 2022 0,6-odstotna, letna temeljna obrestna mera 7,30-odstotna.

28.02.2022
STATISTIKA Povprečna plača nižja od plače za prejšnji mesec Povprečna bruto plača za december 2021 je znašala 2.064,12 EUR; od plače za november 2021 je bila nominalno in realno nižja za 1,0 %. Povprečna (mesečna) bruto plača za leto 2021 pa je znašala 1.969,59 EUR in je bila nominalno za 6,1 % višja od plače za leto 2020. 15.02.2022
STATISTIKA V januarju 2022 inflacija tako na letni kot na mesečni ravni Drobnoprodajne cene so se v januarju 2022 zvišale za 5,8 % na letni in za 0,4 % na mesečni ravni. K letni inflaciji so največ prispevali dražja goriva in energija, k mesečni pa dražja hrana ter zemeljski in mestni plin. 07.02.2022
STATISTIKA Mesečna temeljna obrestna mera v februarju 2022

Mesečna temeljna obrestna mera v februarju 2022 je 0,4-odstona in ostaja enaka januarski, letna temeljna obrestna mera pa se je zvišala in je 5,34-odstotna.

31.01.2022
STATISTIKA Povprečna plača višja od plače za oktober 2021 Povprečna bruto plača za november 2021 je znašala 2.084,38 EUR; od plače za oktober 2021 je bila višja, nominalno za 10,5 %, realno pa za 9,7 %. 25.01.2022
STATISTIKA Objava najvišje poročane maloprodajne cene nmb-95 – januar 2022

 MJU je objavil najvišjo poročano maloprodajno ceno neosvinčenega motornega bencina NMB-95 za obračun stroškov prevoza na delo in z delo ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene , ki za mesec januar 2022 znaša 1,34301 eur/liter.

07.01.2022
STATISTIKA Letna inflacija v 2021 4,9-odstotna, povprečna letna pa 1,9-odstotna Cene življenjskih potrebščin so se v enem letu zvišale za 4,9 %. Povprečna letna inflacija je bila 1,9-odstotna. Blago se je v enem letu podražilo za 6,7 %, storitve pa za 1,5 %. Na mesečni ravni se cene v povprečju niso spremenile. 30.12.2021
STATISTIKA Mesečna temeljna obrestna mera v januarju 2022 0,4-odstotna, letna temeljna obrestna mera 4,81-odstotna

Obe temeljni obrestni meri sta v januarju ostali nespremenjeni.

30.12.2021
STATISTIKA Povprečna plača za oktober 2021 nominalno za 0,7 % višja od plače za september 2021 Povprečna bruto plača za oktober 2021 je znašala 1.886,48 EUR; od plače za september 2021 je bila nominalno višja (za 0,7 %), realno pa nižja (za 0,2 %). 22.12.2021
STATISTIKA Letna rast cen 4,6-odstotna, mesečna 0,7-odstotna Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni v povprečju zvišale za 4,6 %, na mesečni ravni pa za 0,7 %. Letno inflacijo so najbolj višale podražitve naftnih derivatov, mesečno pa višje cene pogonskih goriv ter oblačil in obutve. 30.11.2021
STATISTIKA Mesečna temeljna obrestna mera v decembru 2021 0,4-odstotna, letna temeljna obrestna mera 4,81-odstotna Obe temeljni obrestni meri sta se v decembru zvišali. 30.11.2021
STATISTIKA Povprečna plača za september 2021 za 1,4 % nižja od plače za avgust 2021 Povprečna bruto plača za september 2021 je znašala 1.872,92 evrov, od plače za avgust 2021 je bila nižja, nominalno za 1,4 %, realno pa za 1,3 %. 22.11.2021
STATISTIKA Hitro rastoča podjetja v obdobju 2016-2020 AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi letos pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2016-2020. 29.10.2021
STATISTIKA Cene življenjskih potrebščin v oktobru 2021 višje: na letni ravni za 3 %, na mesečni ravni za 0,9 % K inflaciji na letni ravni so največ prispevale višje cene naftnih derivatov, k inflaciji na mesečni ravni pa višje cene oblačil in obutve. 29.10.2021
STATISTIKA V novembru 2021 mesečna temeljna obrestna mera 0,2 %, letna temeljna obrestna mera 2,46 %

Mesečna temeljna obrestna mera novembra 2021 ostaja 0,2 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 2,46 %.

29.10.2021
STATISTIKA Povprečna bruto plača za avgust 2021 za 2,1 % nižja od plače za julij 2021 Povprečna bruto plača za avgust 2021 je znašala 1.900,43 EUR; od plače za julij 2021 je bila nižja, nominalno za 2,1 %, realno pa za 2,2 %. Najvišja je bila v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro. 22.10.2021
STATISTIKA Cene življenjskih potrebščin v septembru 2021 na letni ravni za 2,4 % višje, na mesečni ravni za 0,1 % nižje Cene življenjskih potrebščin so se v septembru 2021 na letni ravni v povprečju za 2,4 % zvišale, na mesečni pa za 0,1 % znižale. K letni inflaciji so največ prispevale višje cene naftnih derivatov, k mesečni deflaciji pa nižje cene počitniških paketov. 30.09.2021
STATISTIKA V oktobru 2021 mesečna temeljna obrestna mera 0,2%, letna temeljna obrestna mera 2,38 %

Mesečna temeljna obrestna mera oktobra 2021 ostaja 0,2 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera znižala na 2,38 %.

30.09.2021
STATISTIKA BDP v letu 2020 za 4,2 % manjši kot v letu prej Bruto domači proizvod je v letu 2020 po redni reviziji letnih ocen znašal 46.918 milijonov EUR. V primerjavi z letom prej je bil v tekočih cenah manjši za 3,1 %, realno pa za 4,2 %. Revidirani so bili tudi podatki za leta od 2017 naprej. 01.09.2021
STATISTIKA Cene v avgustu 2021 višje: na letni ravni za 2,1 %, na mesečni ravni za 0,1 % Cene življenjskih potrebščin so se v avgustu 2021 na letni ravni v povprečju zvišale za 2,1 %, na mesečni ravni pa za 0,1 %. K letni  inflaciji so največ prispevale podražitve naftnih derivatov (podražila so se tako tekoča goriva kakor tudi goriva in maziva za osebna vozila). 31.08.2021
STATISTIKA V septembru 2021 mesečna temeljna obrestna mera 0,2%, letna temeljna obrestna mera 2,46 % Mesečna temeljna obrestna mera septembra 2021 ostaja 0,2 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 2,46 %. 31.08.2021
STATISTIKA Cene v juliju 2021 na letni in mesečni ravni višje (letno za 2,0 %, mesečno za 0,4 %) Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni v povprečju zvišale za 2,0 %, na mesečni ravni pa za 0,4 %. Letno inflacijo so najbolj zvišale podražitve naftnih derivatov, mesečno pa višje cene počitniških paketov. 30.07.2021
STATISTIKA V avgustu 2021 mesečna temeljna obrestna mera 0,2%, letna temeljna obrestna mera 2,38 % Mesečna temeljna obrestna mera se je v avgustu 2021 zvišala na 0,2 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 2,38 %. 30.07.2021
STATISTIKA Povprečna bruto plača za maj 2021 nominalno za 0,7 % višja od plače za april 2021 Povprečna bruto plača za maj 2021 je znašala 2.007,80 EUR; od plače za april 2021 je bila nominalno za 0,7 % višja, realno pa za 0,2 % nižja. 22.07.2021
STATISTIKA V juliju 2021 mesečna temeljna obrestna mera 0,1 %, letna temeljna obrestna mera 1,18 % Mesečna temeljna obrestna mera se je v juliju 2021 znižala na 0,1 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera znižala na 1,18 %. 30.06.2021
STATISTIKA Letna rast cen v juniju 2021 1,4-odstotna, mesečna rast cen 0,6-odstotna Drobnoprodajne cene so se v juniju 2021 v povprečju zvišale: na letni ravni za 1,4 %, na mesečni pa za 0,6 %. V prvi polovici 2021 so bile za 2,8 % višje kot v istem obdobju 2020 (takrat je bila rast 0,2-odstotna). K mesečni inflaciji so prispevale največ višje cene počitniških paketov. 30.06.2021
STATISTIKA Povprečna bruto plača za april 2021 za 0,7 % nižja od plače za marec 2021 Povprečna bruto plača za april 2021 je znašala 1.994,67 EUR in je bila nominalno za 0,7 %, realno pa za 1,7 % nižja od plače za marec 2021. 16.06.2021
STATISTIKA Letna rast cen v maju 2021 2,1-odstotna, mesečna rast cen 0,9-odstotna Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni v povprečju zvišale za 2,1 %, na mesečni ravni pa za 0,9 %. Letno inflacijo so najbolj višale podražitve goriv in energije, mesečno pa majske podražitve različnih izdelkov in storitev. 31.05.2021
STATISTIKA V juniju 2021 mesečna temeljna obrestna mera 0,2 %, letna temeljna obrestna mera 2,46 %

Mesečna temeljna obrestna mera v juniju 2021 ostaja 0,2 %, medtem, ko se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 2,46 %.

31.05.2021
STATISTIKA Povprečna bruto plača za marec 2021 za 3,3 % višja od plače za februar 2021 Povprečna bruto plača za marec 2021 je znašala 2.009,50 EUR in je bila nominalno za 3,3 %, realno pa za 3,0 % višja od plače za februar 2021. Najvišja je bila v finančnih in zavarovalniških dejavnostih. 17.05.2021
STATISTIKA Cene v aprilu 2021 višje na obeh ravneh, na letni za 2,1 %, na mesečni za 1,0 % Cene življenjskih potrebščin so bile v aprilu 2021 na letni ravni višje v povprečju za 2,1 %, na mesečni ravni pa za 1,0 %. Na letno inflacijo so najbolj vplivale višje cene električne energije. 30.04.2021
STATISTIKA V maju 2021 mesečna temeljna obrestna mera 0,2 %, letna temeljna obrestna mera 2,38 % Mesečna temeljna obrestna mera se je v maju 2021 zvišala na 0,2 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 2,38 %. 30.04.2021
STATISTIKA Povprečna bruto plača za februar 2021 za 1,6 % nižja od plače za januar 2021 Povprečna bruto plača za februar 2021 je znašala 1.946,07 EUR in je bila nominalno za 1,6 %, realno pa za 1,9 % nižja od plače za januar 2021. 15.04.2021
STATISTIKA Marca 2021 inflacija tako na letni (0,1 %) kot na mesečni (0,3 %) ravni V marcu 2021 je bila letna inflacija 0,1-odstotna, mesečna 0,3-odstotna. Blago se je podražilo tako na letni (za 0,3 %) kot na mesečni (za 0.9 %) ravni, medtem ko so se storitve pocenile na letni (za –0,4 %) in na mesečni ravni (za –0,8 %). 31.03.2021
STATISTIKA V aprilu 2021 mesečna temeljna obrestna mera 0,0 %, letna temeljna obrestna mera 0,00 %

Mesečna temeljna obrestna mera se je v aprilu 2021 zvišala na 0,0 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 0,00 %.

31.03.2021
STATISTIKA Povprečna bruto plača za januar 2021 za 2,2 % nižja od plače za december 2020 Povprečna bruto plača za januar 2021 je znašala 1.977,20 EUR in je bila nominalno za 2,2 %, realno pa za 1,8 % nižja od plače za december 2020. Najvišja je bila v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo. 15.03.2021
STATISTIKA Pravilno poročanje podatkov o plačah Pravne osebe zasebnega sektorja mesečno predložijo AJPES zbirne podatke o izplačanih plačah. Za namen pravilnega izpolnjevanja podatkov je SURS izdal prenovljeno Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov za potrebe statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M). Dodatna pojasnila, povezana z epidemijo koronavirusa, so izpostavljena v točki 3.4 navodila. 10.03.2021
STATISTIKA Cene v februarju 2021 na letni ravni nižje za 1 %, na mesečni višje za 0,3 % V februarju 2021 je bila na letni ravni deflacija (–1 %), na mesečni ravni inflacija (0,3 %). Na letni ravni so se pocenili tako blago (za 1,3 %) kakor tudi storitve (za 0,5 %). Na mesečno inflacijo so najbolj vplivale podražitve počitniških paketov in naftnih derivatov. 26.02.2021
STATISTIKA V marcu 2021 mesečna temeljna obrestna mera -0,1 %, letna temeljna obrestna mera -1,17 % Mesečna temeljna obrestna mera v marcu 2021 ostaja na −0,1 %,  medtem, ko se je letna temeljna obrestna mera zvišala na −1,17 %. 26.02.2021
STATISTIKA Povprečna bruto plača za december 2020 za 0,3 % nižja od plače za november 2020 Povprečna bruto plača za december 2020 je znašala 2.021,21 EUR in je bila nominalno za 0,3 % nižja od bruto plače za november 2020, realno pa približno enaka bruto plači za november 2020. Povprečna mesečna plača za leto 2020 pa je bila višja od povprečne mesečne plače za leto 2019. 15.02.2021
STATISTIKA Deflacija v januarju 2021, na letni za 0,7 %, na mesečni za 0,4 % V januarju 2021 smo imeli na obeh ravneh deflacijo: letna je bila 0,7-odstotna, mesečna pa 0,4-odstotna. Letna deflacija je bila v glavnem posledica cenejših goriv in energije (za 9,4 %), mesečna pa razprodaj zimske obleke in obutve. 05.02.2021
STATISTIKA V februarju 2021 mesečna temeljna obrestna mera -0,1 %, letna temeljna obrestna mera -1,30 % Mesečna temeljna obrestna mera v februarju 2021 ostaja na −0,1 %,  medtem, ko se je letna temeljna obrestna mera znižala na −1,30 %. 05.02.2021
STATISTIKA Letna inflacija v letu 2020 -1,1-odstotna, povprečna letna -0,1-odstotna Leto 2020 zaključujemo z 1,1-odstotno deflacijo. Na višino deflacije so najbolj vplivale nižje cene naftnih derivatov. Blago se je v enem letu za 1,7 % pocenilo, storitve pa so se za 0,2 % podražile. Mesečna deflacija je bila v decembru 2020 0,3-odstotna. 30.12.2020
STATISTIKA V januarju 2021 mesečna temeljna obrestna mera -0,1 %, letna temeljna obrestna mera -1,17 % Mesečna temeljna obrestna mera v januarju 2021 ostaja na −0,1 %, prav tako ostaja letna temeljna obrestna na −1,17 %. 30.12.2020
STATISTIKA SURS: Leto 2020 v številkah SURS je pripravil statistični pregled leta 2020 v obliki digitalne publikacije. 29.12.2020
STATISTIKA Koliko dela prostih dni bo v 2021?

Praznikov, ko bomo prosti med tednom v letu 2021 bo le šest od petnajstih mogočih. Za en dan se nam bo v letu 2021 podaljšalo pet koncev tedna, aprila pa bomo z dnevom dopusta v ponedeljek, 26. 4., prosti štiri dni skupaj.

28.12.2020
STATISTIKA Povprečna bruto plača za oktober 2020 za 1,2 % višja od plače za prejšnji mesec Povprečna bruto plača za oktober 2020 je znašala 1.821,44 EUR in je bila nominalno za 1,2 %, realno pa za 0,9 % višja od bruto plače za september 2020. 15.12.2020
STATISTIKA BDP se je v tretjem četrtletju 2020 zmanjšal za 2,6 odstotka BDP se je v tretjem četrtletju 2020 zmanjšal za 2,6 %, v prvih devetih mesecih pa za 6,0 % glede na isto obdobje 2019. Po desezoniranih podatkih se je v tretjem četrtletju glede na tretje četrtletje 2019 zmanjšal za 2,9 %, glede na drugo četrtletje 2020 pa zvišal 12,4 %. 30.11.2020
STATISTIKA Cene v novembru 2020 na letni in mesečni ravni nižje (za 0,9 oz. 0,8 %) Cene življenjskih potrebščin so bile v novembru 2020 na letni ravni nižje v povprečju za 0,9 %, na mesečni ravni pa za 0,8 %. Na letno deflacijo so najbolj vplivali cenejši naftni derivati. 30.11.2020
STATISTIKA V decembru 2020 mesečna temeljna obrestna mera -0,1 %, letna temeljna obrestna mera -1,17 % Mesečna temeljna obrestna mera se je v decembru 2020 znižala na −0,1 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera znižala na −1,17 %. 30.11.2020
STATISTIKA Povprečna bruto plača za september 2020 za 0,7 % nižja od plače za prejšnji mesec Povprečna bruto plača za september 2020 je znašala 1.799,07 EUR in je bila nominalno za 0,7 %, realno pa za 0,3 % nižja od bruto plače za avgust 2020. 16.11.2020
STATISTIKA Hitro rastoča podjetja v obdobju 2015-2019 AJPES je iz javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, v skladu z metodologijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, tudi letos pripravil seznam hitro rastočih podjetij za obdobje 2015-2019. 02.11.2020
STATISTIKA Letna inflacija v oktobru 2020 negativna (-0,1 %), mesečna inflacija 0,3-odstotna V oktobru 2020 smo imeli na letni ravni deflacijo, in sicer 0,1-odstotno, na mesečni ravni pa 0,3-odstotno inflacijo. V enem letu se je blago pocenilo za 0,8 %, storitve pa so se podražile za 1,2 %. 31.10.2020
STATISTIKA V novembru 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,0 %, letna temeljna obrestna mera 0,00 % Mesečna temeljna obrestna mera v novembru 2020 ostaja na 0,0 %, prav tako ostaja letna temeljna obrestna mera na 0,00 %. 31.10.2020
STATISTIKA Povprečna plača za avgust 2020 približno enaka plači za prejšnji mesec Povprečna bruto plača za avgust 2020 je znašala 1.812,66 EUR in je bila nominalno za 0,1 %, realno pa za 0,2 % višja od bruto plače za julij 2020. 15.10.2020
STATISTIKA Septembra na letni ravni 0,3-odstotna, na mesečni 0,4-odstotna deflacija Cene življenjskih potrebščin so bile septembra 2020 na letni ravni nižje za 0,3 %, na mesečni ravni za 0,4 %. Na letno deflacijo so najbolj vplivale nižje cene naftnih derivatov. Blago se je v enem letu pocenilo za 1 %, storitve pa so se podražile za 0,8 %. 30.09.2020
STATISTIKA V oktobru 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,0 %, letna temeljna obrestna mera 0,00 %

Mesečna temeljna obrestna mera v oktobru 2020 ostaja na 0,0 %, prav tako ostaja letna temeljna obrestna mera na 0,00 %.

30.09.2020
STATISTIKA Povprečna bruto plača za julij 2020 približno enaka plači za junij 2020 Povprečna bruto plača za julij 2020 je znašala 1.811,28 EUR in je bila nominalno za 0,1 % nižja od bruto plače za junij 2020, realno pa približno enaka bruto plači za junij 2020. 15.09.2020
STATISTIKA V septembru 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,0 %, letna temeljna obrestna mera 0,00 %

Mesečna temeljna obrestna mera v septembru 2020 ostaja na 0,0 %, prav tako ostaja letna temeljna obrestna mera na 0,00 %.

31.08.2020
STATISTIKA Slovenija avgusta z mesečno in letno 0,1-odstotno deflacijo

Cene življenjskih potrebščin so bile v avgustu 2020 tako na letni kot mesečni ravni v povprečju za 0,1 % nižje. K letni deflaciji so največ prispevali cenejši naftni derivati. Blago se je v enem letu pocenilo povprečno za 1,2 %, storitve pa so se podražile povprečno za 1,6 %.

31.08.2020
STATISTIKA Povprečna bruto plača za junij 2020 za 4,2 % nižja od plače za maj 2020 Povprečna bruto plača za junij 2020 je znašala 1.812,72 EUR in je bila nominalno za 4,2 %, realno pa za 5,4 % nižja od bruto plače za maj 2020. V primerjavi s povprečno bruto plačo za junij 2019 pa je bila višja: nominalno za 5,5 % oz. realno za 5,8 %. 17.08.2020
STATISTIKA V avgustu 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,0 %, letna temeljna obrestna mera 0,00 % Mesečna temeljna obrestna mera v avgustu 2020 ostaja na 0,0 %, prav tako ostaja letna temeljna obrestna mera na 0,00 %. 03.08.2020
STATISTIKA Julija 2020 letna inflacija 0,3 odstotna; na mesečni ravni cene v povprečju nižje za 0,1 odstotek Julija 2020 je bila inflacija na letni ravni 0,3 odstotna. Cene storitev so se v tem obdobju zvišale za 2,1 %, cene blaga pa  znižale za 0,8 %. Na mesečni ravni je bila zabeležena deflacija (0,1 odstotna), kar je v največji meri posledica znižanja cen oblačil in obutve (za 10,3 %). 03.08.2020
STATISTIKA Povprečna bruto plača za maj 2020 za 2,3 % nižja od plače za april 2020 Povprečna bruto plača za maj 2020 je znašala 1.892,31 EUR in je bila nominalno za 2,3 %, realno pa za 3,2 % nižja od bruto plače za april 2020. V primerjavi s povprečno bruto plačo za maj 2019 pa je bila višja: nominalno za 9,5 %, realno pa za 10,8 %. 15.07.2020
STATISTIKA Letna inflacija v juniju 2020 negativna (–0,3 %), mesečna pozitivna (1,3 %)

Cene življenjskih potrebščin so se v juniju 2020 na letni ravni v povprečju za 0,3 % znižale, na mesečni ravni pa za 1,3 % zvišale. V prvi polovici leta 2020 je bila rast cen 0,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 2,4-odstotna).

30.06.2020
STATISTIKA V juliju 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,0 %, letna temeljna obrestna mera 0,00 %

Mesečna temeljna obrestna mera se je v juliju 2020 zvišala na 0,0 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 0,00 %.

30.06.2020
STATISTIKA Gospodarsko razpoloženje drugi mesec zapored navzgor V juniju 2020 so vsi posamezni kazalniki pozitivno vplivali na gospodarsko klimo. Ta se je na mesečni ravni zvišala za 8,7 odstotne točke. 26.06.2020
STATISTIKA V juniju 2020 mesečna temeljna obrestna mera -0,1 %, letna temeljna obrestna mera -1,21 % Mesečna temeljna obrestna mera v juniju 2020 ostaja −0,1 %, medtem ko se je letna temeljna obrestna mera znižala na −1,21 %. 29.05.2020
STATISTIKA Letna inflacija tudi v maju 2020 negativna (-1,2 %), mesečna inflacija 0,9-odstotna V maju 2020 smo imeli na letni ravni 1,2-odstotno deflacijo. V enem letu se je blago pocenilo za 2,9 %, storitve pa so se podražile za 2,0 %. Na mesečni ravni smo zabeležili 0,9-odstotno rast cen, kar je predvsem posledica višjih cen hrane. 29.05.2020
STATISTIKA SURS: Po globokem aprilskem padcu klima v maju višja Gospodarsko razpoloženje se je maja po aprilskem globokem padcu nekoliko izboljšalo. Vrednost kazalnika je dosegla -33,1 odstotne točke, kar je za 6,5 odstotne točke več kot aprila. V primerjavi z lanskim majem je bila vrednost nižja za 40,8 odstotne točke in bila za 33,2 odstotne točke pod dolgoletnim povprečjem. 25.05.2020
STATISTIKA SURS: Davčna obremenitev stroškov dela v Sloveniji v 2019 40,3-odstotna Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je v letu 2019 zaslužila 67 % plače povprečne zaposlene osebe, je bilo 40,3 % namenjenih za plačilo davčnih bremen, 59,7 % pa za neto plačo. Davčna obremenitev v letu 2019 je bila za 0,5 odstotne točke višja kot v letu 2018. 22.05.2020
STATISTIKA Povprečna bruto plača za marec 2020 za 2,3 % nižja od plače za februar 2020 Povprečna bruto plača za marec 2020 je znašala 1.758,27 EUR, tj. nominalno za 2,3 % oz. realno za 1,5 % manj od bruto plače za februar 2020. 21.05.2020
STATISTIKA Cene v aprilu 2020 na letni in mesečni ravni nižje (za 1,2 oz. 0,9 %) Cene življenjskih potrebščin so bile v aprilu 2020 na letni ravni nižje v povprečju za 1,2 %, na mesečni ravni pa za 0,9 %. Tako na letno kot na mesečno deflacijo so najbolj vplivali cenejši naftni derivati. 30.04.2020
STATISTIKA V maju 2020 mesečna temeljna obrestna mera -0,1 %, letna temeljna obrestna mera -1,17 % Mesečna temeljna obrestna mera se je v maju 2020 znižala na −0,1 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera znižala na −1,17 % 30.04.2020
STATISTIKA Povprečna bruto plača za februar 2020 za 0,4 % nižja od plače za januar 2020 Povprečna bruto plača za februar 2020 je znašala 1.799,66 EUR, tj. nominalno za 0,4 % oz. realno za 1,1 % manj od bruto plače za januar 2020. V primerjavi z bruto plačo za februar 2019 pa je bila višja (nominalno za 5,0 % oz. realno za 2,9 %). 15.04.2020
STATISTIKA Letna rast cen v marcu 2020 0,5-odstotna, na mesečni ravni deflacija Rast cen je bila v marcu 2020 na letni ravni 0,5-odstotna, na mesečni ravni pa −0,8-odstotna. Letno inflacijo so v največji meri zvišale podražitve hrane, na mesečno deflacijo pa so najbolj vplivale nižje cene električne energije. 31.03.2020
STATISTIKA V aprilu 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,0 %, letna temeljna obrestna mera 0,00 % Mesečna temeljna obrestna mera se je v aprilu 2020 znižala na 0,0 %, prav tako se je letna temeljna obrestna mera znižala na 0,00 %. 31.03.2020
STATISTIKA Povprečna bruto plača za januar 2020 za 2,6 % nižja od plače za prejšnji mesec Povprečna bruto plača za januar 2020 je znašala 1.806,50 EUR in je bila nominalno za 2,6 %, realno pa za 1,7 % nižja od plače za december 2019. Znižanje povprečne plače je bilo predvsem posledica manjšega obsega izplačanih izrednih izplačil (13. plač in božičnic). 16.03.2020
STATISTIKA V februarju 2020 inflacija – na letni ravni 2-odstotna, na mesečni 0,7-odstotna

Drobnoprodajne cene so se v februarju 2020 zvišale (na letni ravni za 2 % in na mesečni za 0,7 %). Podražili so se tako blago kakor tudi storitve. Na letno inflacijo so v največji meri vplivale podražitve hrane, na mesečno inflacijo pa podražitve počitniških paketov.

02.03.2020
STATISTIKA V marcu 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,2 %, letna temeljna obrestna mera 2,39 %

Mesečna temeljna obrestna mera v marcu 2020 ostaja 0,2 %, medtem, ko se je letna temeljna obrestna mera znižala na 2,39 %.

28.02.2020
STATISTIKA Povprečna bruto plača za december 2019 za 2,2 % nižja od plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za december 2019 je znašala 1.855,25 EUR in je bila nominalno za 2,2 %, realno pa za 2,0 % nižja od plače za november 2019. Povprečna mesečna bruto plača za 2019 pa je bila višja od povprečne mesečne plače za 2018, in sicer nominalno za 4,3 %, realno pa za 2,7 %.

17.02.2020
STATISTIKA Letna rast cen v januarju 2020 2,1-odstotna, na mesečni ravni deflacija (-0,9-odstotna)

Cene življenjskih potrebščin so bile v januarju 2020 na letni ravni v povprečju za 2,1 % višje, na mesečni ravni pa za 0,9 % nižje. Letno inflacijo so najbolj višale podražitve hrane, na mesečno deflacijo pa so najbolj vplivale zimske razprodaje obleke in obutve.

10.02.2020
STATISTIKA V februarju 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,2 %, letna temeljna obrestna mera 2,55 %

Mesečna temeljna obrestna mera v februarju 2020 ostaja 0,2 %, medtem, ko se je letna temeljna obrestna mera zvišala na 2,55 %.

03.02.2020
STATISTIKA Povprečna bruto plača za november 2019 za 9,0 % višja od plače za prejšnji mesec

Povprečna bruto plača za november 2019 je znašala 1.897,90 EUR in je bila nominalno za 9,0 %, realno pa za 8,9 % višja od plače za oktober 2019. Tolikšna razlika v višini povprečne plače glede na prejšnji mesec je bila predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za november 2019.

16.01.2020
STATISTIKA Popravljen podatek o gibanju cen

Zaradi odkritja napak v statističnih podatkih o indeksu cen življenjskih potrebščin je SURS znova objavil podatke. Letna rast cen v letu 2019 je bila 1,8-odstotna (v letu 2018 1,4-odstotna). Povprečna letna inflacija je bila 1,6-odstotna (v letu 2018 1,7-odstotna).

09.01.2020
STATISTIKA V januarju 2020 mesečna temeljna obrestna mera 0,2 %, letna temeljna obrestna mera 2,39 %

Mesečna in letna temeljna obrestna mera sta se v januarju 2020 zvišali na 0,2 % oz. 2,39 %.

31.12.2019
STATISTIKA V letošnjem letu 1,9-odstotna inflacija

Ob koncu leta 2019 se je letna inflacija ustavila pri 1,9 %. Nanjo so najbolj vplivale višje cene hrane (za 3,5 %). Storitve so se v enem letu podražile za 2,6 %, blago pa za 1,3 %. Na mesečni ravni smo zabeležili 0,1-odstotno deflacijo.

31.12.2019
STATISTIKA Spremembe trošarin zvišale letno inflacijo v 2019 za 0,1 odstotne točke

Višje trošarine so letno inflacijo v 2019 zvišale za 0,1 odstotne točke.

30.12.2019