c S
DNEVNI IZBOR
FINANCE Predlog proračunov za prihodnji dve leti na izredni seji Državni zbor se je danes sestal na izredni seji, da bi se seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti. 07.10.2021
FINANCE Nov Pregled javnofinančnih gibanj Objavljen je nov Pregled javnofinančnih gibanj, ki vključuje podatke za prvih osem mesecev letošnjega leta. Državni proračun je v tem obdobju zabeležil približno 7,03 milijarde evrov prihodkov, kar je 20,6 % več kot v enakem obdobju lani. Rast odhodkov v tem obdobju je bila nižja od rasti prihodkov, odhodki so se namreč zvišali za 16,8 % na okoli 9,45 milijarde evrov. 30.09.2021
FINANCE Izpolnjevanje pogojev za obstoj izjemnih okoliščin v letu 2022 Fiskalni svet ocenjuje, da bodo pogoji za obstoj izjemnih okoliščin izpolnjeni tudi v letu 2022. Obstoj izjemnih okoliščin v letu 2022 omogoča fleksibilnost pri delovanju fiskalne politike za neposredno naslavljanje izzivov, povezanih z epidemijo. 25.09.2021
FINANCE Predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 Vlada je na dopisni seji, 22. septembra določila besedilo predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. 23.09.2021
FINANCE Ključne obrestne mere ECB Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita bodo ostale nespremenjene na ravni 0,00%, 0,25% oziroma −0,50%. 10.09.2021
FINANCE Agencija za zavarovalni nadzor ne bo več omejevala izplačila dividend AZN ne bo podaljšala makrobonitetnega ukrepa, izdanega marca, s katerim je do konca septembra zavarovalnicam, pozavarovalnicam in pokojninskim družbam priporočila začasno zadržanje izplačila dividend. Od vseh pa pričakuje, da bodo ravnale previdno, saj je negotovost visoka, so sporočili z agencije 09.09.2021
FINANCE Na voljo je novih 24 milijonov evrov posojil SID banke Na voljo so sveža povratna sredstva, in sicer 1,9 milijona evrov za posojila za raziskave, razvoj in inovacije ter 22,5 milijonov evrov za mikrokredite za mala in srednje velika podjetja. 26.08.2021
FINANCE Sprememba glavne dejavnosti zaradi unovčevanja bonov Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičenec do posamezne pomoči. Med drugimi so navedeni tudi pogoji, povezani z dejavnostjo poslovnega subjekta (pravna in fizična oseba, ki opravlja dejavnost). 20.08.2021
FINANCE Objavljen razpis za brezobrestna likvidnostna posojila

Slovenski regionalni razvojni sklad je objavil Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5, na katerega lahko vlagatelji oddajo vlogo do 30. avgusta, če se prijavljajo na prvi rok, ali do 27. septembra 2021, če se prijavljajo na drugi rok razpisa.

19.08.2021
FINANCE Obveznost prijave prenosa gotovine V zvezi z menjavo švicarskih bankovcev osme serije, katere je švicarska centralna banka preklicala z dnem 30. 4. 2021 in niso več zakonito plačilno sredstvo, opozarjamo na obveznost prijave prenosa gotovine carinskemu organu. 18.08.2021
FINANCE Danes višje delno plačilo za izgubljeni dohodek V petek, 13. 8. 2021, bo skladno z novelo > Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je začela veljati 1. 7. 2021, nakazano delno plačilo za izgubljeni dohodek v novi, višji višini, to je v višini minimalne plače. 13.08.2021
FINANCE Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna Vlada se je v petek, 30. julija na dopisni seji odločila, da se prerazporedijo pravice porabe v proračunu države za leto 2021. 02.08.2021
FINANCE ECB brez sprememb obrestnih mer Svet ECB je v nedavnem pregledu strategije sprejel simetrični inflacijski cilj na ravni 2% v srednjeročnem obdobju. Ključne obrestne mere ECB so že nekaj časa blizu spodnje meje, srednjeročni inflacijski obeti pa so še vedno daleč pod ciljem Sveta ECB. 23.07.2021
FINANCE 13 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz pobude React-EU za MSP V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sporočajo, da so odobrili evropska sredstva za projekt »React EU – Vavčerski sistem spodbud malih vrednosti za mala in srednje velika podjetja«. 15.07.2021
FINANCE Svet ECB je odobril novo strategijo denarne politike Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes objavil novo strategijo denarne politike, ki jo je opredelil v izjavi o strategiji denarne politike. 13.07.2021
FINANCE Republika Slovenije podelila mandat za prvo izdajo trajnostne obveznice Republika Slovenije je podelila mandat za prvo izdajo trajnostne obveznice. 23.06.2021
FINANCE Novi potrditvi bonitetnih ocen Slovenije Agencija S&P Global je potrdila bonitetno oceno Slovenije pri AA-, stabilni obeti in agencija DBRS Morningstar pri A (high), stabilni obeti. 14.06.2021
FINANCE Množično objavo letnih poročil AJPES načrtuje za 20. maj

Kot so sporočili iz AJPES je podaljšanje odprtja aplikacije za predložitev letnih poročil poslovnim subjektom omogočilo pravočasno oddajo podatkov. Izpostavili so, da bo množična javna objava predvidoma izvedena 20. maja 2021, letna poročila političnih strank pa so že na voljo.

13.05.2021
FINANCE ECB vas posluša - Razprava Banke Slovenije v okviru prenove strategije ECB Člani Sveta ECB so pričeli s pregledom strategije denarne politike, zato bodo centralne banke v ta namen organizirale serijo dogodkov pod krovnim naslovom Evrosistem vas posluša. K aktivni udeležbi vabijo predstavnike civilnodružbenih organizacij. 18.11.2020
FINANCE Decembrska izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov Pokojnine in drugi prejemki se bodo decembra izredno uskladili za dva odstotka. Višji bosta zagotovljena in najnižja pokojnina, zvišujejo pa se tudi nekatere osnove in zgornje meje. Najnižja pokojnina za letos uveljavljene pokojnine znaša 246,45 evra. 23.10.2020
FINANCE Obvestilo zavezancem glede inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma Urad do izboljšanja epidemiološke situacije inšpekcijskih nadzorov na terenu ne bo opravljal, bo pa okrepil izvajanje posrednih nadzorov nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. 23.10.2020
FINANCE Opredelitev vlade do amandmajev na predlog proračuna za leto 2022 Vlada se je na današnji dopisni seji opredelila do amandmajev na predlog državnega proračuna za leto 2022. 20.10.2020
FINANCE Danes predvidoma izplačila za čakanje na delo ZRSZ sporoča, da bodo  zahtevki  za ukrep čakanje na delo za mesec avgust 2020 na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 izplačani predvidoma v ponedeljek, 12. oktobra 2020. 12.10.2020
FINANCE Pojasnilo FURS: Izvršba nedavčnih obveznosti – sprememba Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta: Izvršba nedavčnih obveznosti, v katerem pojasnjujejo izterjave denarnih nedavčnih obveznosti drugih predlagateljev. 09.10.2020
FINANCE Novi programi financiranja SID Banke SID Banka je pripravila nove programe financiranja in prenovila nekatere obstoječe. Najnovejši produkt je Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI 3), ki je namenjen izvedbam raziskovalno-razvojnih ali naložbenih projektov, ob izpolnjevanju določenih zahtev. 08.10.2020
FINANCE Nova številka Pregleda javnofinančnih gibanj Ministrstvo za finance je objavilo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prvih osem mesecev letošnjega leta. Prihodki državnega proračuna so v tem obdobju znašali 5,8 milijarde evrov, odhodki pa 8,1 milijarde evrov. Državni proračun je v prvih osmih mesecih tako izkazal primanjkljaj v višini skoraj 2,3 milijarde evrov. 01.10.2020
FINANCE Objavljena nova številka Pregleda javnofinančnih gibanj Na Ministrstvu za finance so objavili nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prvih sedem mesecev letošnjega leta. 01.09.2020
FINANCE Posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma Urad bo pričel izvajati posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. 22.07.2020
FINANCE Nova mobilna aplikacija za vpogled v podatke o vaši zadolženosti

V Banki Slovenije upravljajo sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb SISBON, ki omogoča vpogled v podatke o vaši zadolženosti. Po novem je to mogoče tudi preko mobilne aplikacije Moj SISBON. Preko nje lahko oddate tudi zahtevo za popravek podatkov. Na ta način so v Banki Slovenija fizičnim osebam omogočili, da se s svojimi podatki v sistemu SISBON seznanite kjerkoli in kadarkoli. Mobilna aplikacija je na voljo tako za uporabnike operacijskega sistema Android kot iOS in je brezplačna.

21.07.2020
FINANCE Fitch potrdil bonitetno oceno Slovenije Fitch Ratings je v petek, 17. julija 2020, potrdil bonitetno oceno Republike Slovenije pri A (stabilni obeti). 20.07.2020
FINANCE BS: Finančni računi Slovenije, julij 2020 Posojila bank so konec prvega četrtletja 2020 znašala 24,8 mrd EUR, največ gospodinjstvom (44%) in nefinančnim družbam (39%). Posojila predstavljajo 58 % vseh naložb bank. V zadnjem letu so se posojila povečala za 1,1 mrd EUR, od tega gospodinjstvom za 455 mio EUR in nefinančnim družbam za 375 mio EUR. 17.07.2020
FINANCE Nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma UPPD je 10. julija objavil nov seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma. 13.07.2020
FINANCE Država v prvem četrtletju 2020 ustvarila velik primanjkljaj Ministrstvo za finance je objavilo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prvih pet mesecev letošnjega leta.  Državni proračun je v prvih petih mesecih leta izkazal primanjkljaj v višini približno 1,27 milijarde evrov. 01.07.2020
FINANCE Nov program financiranja poslovanja MSP za odpravo posledic epidemije COVID-19 (MSP 9) Podjetja, ki se soočajo z likvidnostnimi posledicami izbruha epidemije COVID-19 in tista, ki proizvajajo proizvode ali opravljajo storitve, ki prispevajo k zdravljenju in preprečevanju širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zdravstvenih storitev lahko odslej pri SID banki prejmejo kredit za financiranje poslovanja. 26.06.2020
FINANCE Pojasnilo FURS: Seznam krovnih skladov – sprememba dokumenta

Finančna uprava RS je izdala spremembo dokumenta -Seznam krovnih skladov, ki ga družbe za upravljanje vodijo na podlagi Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada.

16.06.2020
FINANCE Program finančnih spodbud Na MGRT so pripravili Program finančnih spodbud COVID-19, ki je podlaga za pripravo konkretnih ukrepov za blaženje posledic epidemije. Na ministrstvu so storili vse potrebno, da Republika Slovenija lahko priglasi sheme COVID - 19 državnih pomoči na Evropsko komisijo. S programom naslavljajo likvidnost oz. tekoče poslovanje gospodarstva, nadalje transformacijo v nove poslovne modele in investicije. 11.05.2020
FINANCE Banke lahko začnejo zagotavljati podjetjem likvidnost Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 pristopa k oblikovanju ključnh ukrepov, ki bodo ohranili delovna mesta in podjetjem omogočili oživitev njihove investicijske aktivnosti. Vlada se zaveda, da je prav zagotovitev likvidnosti trenutno ena največjih težav gospodarstva. za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. 20.04.2020
FINANCE Plačilni roki za proračunske uporabnike po zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v 64. členu določa plačilne roke za proračunske uporabnike zasebnim podjetjem, in sicer osem dni. Navodilo je pripravljeno za proračunske uporabnike državnega proračuna, analogno pa se uporablja tudi za proračunske uporabnike občinskih proračunov. 11.04.2020
FINANCE Z dodatnim izvajanjem večstranskega pobota do izboljšanja likvidnosti

AJPES obvešča, da za omilitev gospodarskih posledic epidemije uvaja dodatne kroge večstranskega pobota in poskuša tako prispevati k blaženju likvidnostnih težav slovenskega gospodarstva.

02.04.2020
FINANCE Interventni zakon posega tudi v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Interventni zakon posega v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v delu, ki se nanaša na pregled stranke pri sklenitvi poslovnega razmerja.

30.03.2020
FINANCE Predstavitev protikorona paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu #protiKoronapaket #PKP1 Predsednik vlade Janez Janša je skupaj z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec, ministrom za finance Andrejem Šircljem in koordinatorjem strokovne posvetovalne skupine Matejem Lahovnikom predstavil paket ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, t.i. protikorona paket, ki ga je vlada obravnavala na včerajšnji večerni seji. 24.03.2020
FINANCE Zakon o interventnem odlogu plačila obveznosti kreditojemalcev V Banki Slovenije so aktivno vključeni v reševanje posledic zahtevnih okoliščin, v katerih so se zaradi posledic širitve koronavirusa znašli tako podjetja kot tudi posamezniki. Ena od rešitev je tudi Zakon o interventnem odlogu plačila obveznosti kreditojemalcev, ki ga je pretekli teden sprejel Državni zbor RS in ki mora biti objavljen še v Uradnem listu RS. 24.03.2020
FINANCE UPPD ponovno ažurno objavlja podatke o nakazilih v tvegane države Z današnjim dnem, 23. marca 2020, so bile vzpostavljene ustrezne tehnične rešitve, ki omogočajo ponovno ažurno posodabljanje podatkov o nakazilih v t.i. tvegane države so sporočili iz UPPD. 23.03.2020
FINANCE Poenostavljen prikaz izplačil nadomestil plače v času koronavirusa V tabeli so na poenostavljen način prikazane situacije in s tem povezane višine nadomestil, kot jih predvideva obstoječa zakonodaja. 23.03.2020
FINANCE Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere - P1 plus 2020 Za garancijo Slovenskega podjetniškega sklada je značilno da lahko mikro, mala in srednje velika podjetja lažje, hitreje in ceneje pridobijo bančni kredit pod ugodnimi pogoji in z znižano obrestno mero. Gre za dolgoletni že obstoječi razpis, ki je letos zaradi premagovanja posledic širjenja koronavirusa še dodatno prilagojen, saj se v okviru razpisa prilagodijo merila za ocenjevanje vlog v primerih, ko podjetje potrebuje financiranje z obratnimi sredstvi. 20.03.2020
FINANCE Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za omilitev posledic koronavirusa Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami pripravil ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa. 13.03.2020
FINANCE Trendi na pokojninskem področju lani odlični Trendi na pokojninskem področju so bili lani odlični, je dejal generalni direktor Zpiza Marijan Papež. Rast povprečnega števila upokojencev je bila lani namreč ena najnižjih v zadnjih 29 letih. Državni proračun pa je zaradi višjih sredstev iz socialnih prispevkov lani v pokojninsko blagajno vplačal manj od načrtovanega zneska. 26.02.2020
FINANCE Upokojencem konec meseca 3,2 odstotka višje pokojnine

V zvezi z redno uskladitvijo pokojnin, ki bo izvedena konec februarja, po objavi podatka Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) o povprečni mesečni bruto plači, izplačani v letu 2019, je Svet zavoda 18. februarja 2020 odločal o uskladitvi pokojnin in potrdil povišanje v višini 3,2 odstotka. Uskladitev pokojnin se opravi pri izplačilu pokojnine za mesec februar, s poračunom za mesec januar.

19.02.2020
FINANCE Vrednost odkrite ponarejene evrske gotovine v Sloveniji upada

Lansko leto se je v Sloveniji skupna vrednost umaknjene ponarejene evrske gotovine že drugo leto zapored znižala. Gre predvsem za posledico števila odkritih ponarejenih bankovcev, ki se je zmanjšalo za slabo tretjino, medtem ko se je število odkritih ponarejenih kovancev povečalo za skoraj 60 odstotkov.

17.02.2020
FINANCE Zviševanje nivoja varnosti spletnih storitev AJPES

AJPES obvešča, da bo zaradi zviševanja nivoja varnosti spletnih storitev ukinila uporabo protokolov TLS 1.0 in TLS 1.1 na spletnem portalu www.ajpes.si, in sicer z dnem 1. 4. 2020.

14.02.2020
FINANCE AJPES: Predložite letno poročilo z digitalnim potrdilom

AJPES obvešča zakonite zastopnike ali pooblaščene osebe, da preverijo veljavnost oz. nastavitve svojih kvalificiranih digitalnih potrdil in elektronsko podpišejo letno poročilo za 2019. Če niso zastopniki podjetja, naj si pravočasno uredijo pooblastilo. S tem znižajo stroške javne objave letnega poročila in se izognejo pošiljanju dokumentacije (obvestila) po pošti.

13.02.2020
FINANCE BS: Zahtevek za izplačilo pavšalnega nadomestila na podlagi ZPSVIKOB

Banka  Slovenije je izdala obvestilo glede zahtevka  za  izplačilo  pavšalnega  nadomestila na  podlagi Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB).

11.02.2020
FINANCE Problematika zapiranja računov tujim državljanom in podjetjem v tuji lasti

V Banki Slovenije v zadnjem obdobju zaznavajo povečano število primerov, ko poslovne banke tujim državljanom in slovenskim podjetjem v tuji lasti zapirajo plačilne račune. Ocenjujejo, da se poslovne banke za to odločajo predvsem na podlagi zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma(Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-1). Posledično nekatere poslovne banke uvajajo strožje politike glede sprejemljivosti oz. nadaljnjega poslovanja s strankami, ki niso rezidenti Republike Slovenije oz. s pravnimi osebami, ki so v lasti nerezidentov.

11.02.2020
FINANCE Predložitev zavarovanja s strani tretje osebe V skladu s tretjim odstavkom 89. člena Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269; 10. 10. 2013; z vsemi spremembami; v nadaljevanju CZU) zavarovanje predloži dolžnik ali oseba, ki lahko postane dolžnik. Carinski organi pa lahko dovolijo, da zavarovanje predloži oseba, ki ni oseba, od katere se zavarovanje zahteva. 29.01.2020
FINANCE Spremembe pri izdajanju listin o nadzoru Furs obvešča uvoznike, da bo Evropska komisija dne 1. 1. 2020 uvedla novo aplikacijo za izdelavo listin o nadzoru po izvedbenih uredbah (EU) 2016/670 (železni in jekleni izdelki) in izvedbeni uredbi (EU) 2018/640 (izdelki iz aluminija). Nova aplikacija za izdelavo listin o nadzoru zahteva za izdajo več podatkov o uvozu, kot je bilo to do sedaj. 27.12.2019