c S
DNEVNI IZBOR
FINANCE Program finančnih spodbud Na MGRT so pripravili Program finančnih spodbud COVID-19, ki je podlaga za pripravo konkretnih ukrepov za blaženje posledic epidemije. Na ministrstvu so storili vse potrebno, da Republika Slovenija lahko priglasi sheme COVID - 19 državnih pomoči na Evropsko komisijo. S programom naslavljajo likvidnost oz. tekoče poslovanje gospodarstva, nadalje transformacijo v nove poslovne modele in investicije. 11.05.2020
FINANCE Banke lahko začnejo zagotavljati podjetjem likvidnost Predlog zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 pristopa k oblikovanju ključnh ukrepov, ki bodo ohranili delovna mesta in podjetjem omogočili oživitev njihove investicijske aktivnosti. Vlada se zaveda, da je prav zagotovitev likvidnosti trenutno ena največjih težav gospodarstva. za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu. 20.04.2020
FINANCE Plačilni roki za proračunske uporabnike po zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) v 64. členu določa plačilne roke za proračunske uporabnike zasebnim podjetjem, in sicer osem dni. Navodilo je pripravljeno za proračunske uporabnike državnega proračuna, analogno pa se uporablja tudi za proračunske uporabnike občinskih proračunov. 11.04.2020
FINANCE Z dodatnim izvajanjem večstranskega pobota do izboljšanja likvidnosti

AJPES obvešča, da za omilitev gospodarskih posledic epidemije uvaja dodatne kroge večstranskega pobota in poskuša tako prispevati k blaženju likvidnostnih težav slovenskega gospodarstva.

02.04.2020
FINANCE Interventni zakon posega tudi v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Interventni zakon posega v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v delu, ki se nanaša na pregled stranke pri sklenitvi poslovnega razmerja.

30.03.2020
FINANCE Predstavitev protikorona paketa za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu #protiKoronapaket #PKP1 Predsednik vlade Janez Janša je skupaj z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec, ministrom za finance Andrejem Šircljem in koordinatorjem strokovne posvetovalne skupine Matejem Lahovnikom predstavil paket ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, t.i. protikorona paket, ki ga je vlada obravnavala na včerajšnji večerni seji. 24.03.2020
FINANCE Zakon o interventnem odlogu plačila obveznosti kreditojemalcev V Banki Slovenije so aktivno vključeni v reševanje posledic zahtevnih okoliščin, v katerih so se zaradi posledic širitve koronavirusa znašli tako podjetja kot tudi posamezniki. Ena od rešitev je tudi Zakon o interventnem odlogu plačila obveznosti kreditojemalcev, ki ga je pretekli teden sprejel Državni zbor RS in ki mora biti objavljen še v Uradnem listu RS. 24.03.2020
FINANCE UPPD ponovno ažurno objavlja podatke o nakazilih v tvegane države Z današnjim dnem, 23. marca 2020, so bile vzpostavljene ustrezne tehnične rešitve, ki omogočajo ponovno ažurno posodabljanje podatkov o nakazilih v t.i. tvegane države so sporočili iz UPPD. 23.03.2020
FINANCE Poenostavljen prikaz izplačil nadomestil plače v času koronavirusa V tabeli so na poenostavljen način prikazane situacije in s tem povezane višine nadomestil, kot jih predvideva obstoječa zakonodaja. 23.03.2020
FINANCE Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere - P1 plus 2020 Za garancijo Slovenskega podjetniškega sklada je značilno da lahko mikro, mala in srednje velika podjetja lažje, hitreje in ceneje pridobijo bančni kredit pod ugodnimi pogoji in z znižano obrestno mero. Gre za dolgoletni že obstoječi razpis, ki je letos zaradi premagovanja posledic širjenja koronavirusa še dodatno prilagojen, saj se v okviru razpisa prilagodijo merila za ocenjevanje vlog v primerih, ko podjetje potrebuje financiranje z obratnimi sredstvi. 20.03.2020
FINANCE Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada za omilitev posledic koronavirusa Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z drugimi institucijami pripravil ukrepe, ki bodo doprinesli k omilitvi posledic širjenja koronavirusa. 13.03.2020
FINANCE Trendi na pokojninskem področju lani odlični Trendi na pokojninskem področju so bili lani odlični, je dejal generalni direktor Zpiza Marijan Papež. Rast povprečnega števila upokojencev je bila lani namreč ena najnižjih v zadnjih 29 letih. Državni proračun pa je zaradi višjih sredstev iz socialnih prispevkov lani v pokojninsko blagajno vplačal manj od načrtovanega zneska. 26.02.2020
FINANCE Upokojencem konec meseca 3,2 odstotka višje pokojnine

V zvezi z redno uskladitvijo pokojnin, ki bo izvedena konec februarja, po objavi podatka Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) o povprečni mesečni bruto plači, izplačani v letu 2019, je Svet zavoda 18. februarja 2020 odločal o uskladitvi pokojnin in potrdil povišanje v višini 3,2 odstotka. Uskladitev pokojnin se opravi pri izplačilu pokojnine za mesec februar, s poračunom za mesec januar.

19.02.2020
FINANCE Vrednost odkrite ponarejene evrske gotovine v Sloveniji upada

Lansko leto se je v Sloveniji skupna vrednost umaknjene ponarejene evrske gotovine že drugo leto zapored znižala. Gre predvsem za posledico števila odkritih ponarejenih bankovcev, ki se je zmanjšalo za slabo tretjino, medtem ko se je število odkritih ponarejenih kovancev povečalo za skoraj 60 odstotkov.

17.02.2020
FINANCE Zviševanje nivoja varnosti spletnih storitev AJPES

AJPES obvešča, da bo zaradi zviševanja nivoja varnosti spletnih storitev ukinila uporabo protokolov TLS 1.0 in TLS 1.1 na spletnem portalu www.ajpes.si, in sicer z dnem 1. 4. 2020.

14.02.2020
FINANCE AJPES: Predložite letno poročilo z digitalnim potrdilom

AJPES obvešča zakonite zastopnike ali pooblaščene osebe, da preverijo veljavnost oz. nastavitve svojih kvalificiranih digitalnih potrdil in elektronsko podpišejo letno poročilo za 2019. Če niso zastopniki podjetja, naj si pravočasno uredijo pooblastilo. S tem znižajo stroške javne objave letnega poročila in se izognejo pošiljanju dokumentacije (obvestila) po pošti.

13.02.2020
FINANCE BS: Zahtevek za izplačilo pavšalnega nadomestila na podlagi ZPSVIKOB

Banka  Slovenije je izdala obvestilo glede zahtevka  za  izplačilo  pavšalnega  nadomestila na  podlagi Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB).

11.02.2020
FINANCE Problematika zapiranja računov tujim državljanom in podjetjem v tuji lasti

V Banki Slovenije v zadnjem obdobju zaznavajo povečano število primerov, ko poslovne banke tujim državljanom in slovenskim podjetjem v tuji lasti zapirajo plačilne račune. Ocenjujejo, da se poslovne banke za to odločajo predvsem na podlagi zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma(Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-1). Posledično nekatere poslovne banke uvajajo strožje politike glede sprejemljivosti oz. nadaljnjega poslovanja s strankami, ki niso rezidenti Republike Slovenije oz. s pravnimi osebami, ki so v lasti nerezidentov.

11.02.2020
FINANCE Predložitev zavarovanja s strani tretje osebe V skladu s tretjim odstavkom 89. člena Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269; 10. 10. 2013; z vsemi spremembami; v nadaljevanju CZU) zavarovanje predloži dolžnik ali oseba, ki lahko postane dolžnik. Carinski organi pa lahko dovolijo, da zavarovanje predloži oseba, ki ni oseba, od katere se zavarovanje zahteva. 29.01.2020
FINANCE Spremembe pri izdajanju listin o nadzoru Furs obvešča uvoznike, da bo Evropska komisija dne 1. 1. 2020 uvedla novo aplikacijo za izdelavo listin o nadzoru po izvedbenih uredbah (EU) 2016/670 (železni in jekleni izdelki) in izvedbeni uredbi (EU) 2018/640 (izdelki iz aluminija). Nova aplikacija za izdelavo listin o nadzoru zahteva za izdajo več podatkov o uvozu, kot je bilo to do sedaj. 27.12.2019