c S
V SREDIŠČU
Portal FinD-INFO Gotovinsko poslovanje

Pravila gotovinskega poslovanja so načeloma nespremenjena že kar nekaj časa. Kljub temu pa je še vedno pogosto vprašanje ali je v primeru plačila v gotovini, ki presega 420 EUR v prekršku oseba, ki izvede plačilo v gotovini ali tudi oseba, ki plačilo v gotovini prejme?

28.09.2023 00:00
Simona Matko Počivalšek Bonitete iz delovnega in drugega pogodbenega razmerja

Pri opredelitvi bonitete izhajamo iz Zakona o dohodnini (ZDoh-2),  pri obrutenju bonitete pa izhajamo iz Zakona o davčnem postopku ( ZDavP-2) in drugih zakonih in pravilnikih o poročanju.

27.09.2023 00:00
doc. dr. Nana Weber Kako naj ukrepa delodajalec pri prijavi mobinga

Zanima nas, kaj mora storiti delodajalec, ko prejme prijavo ˝mobinga˝ na delovnem mestu oziroma, kaj lahko pričakuje delavec, ki je ˝mobing˝ prijavil?

26.09.2023 12:00
mag. Tanja Urbanija Obračun DDV za blago dobavljeno kupcu izven EU Našemu kupcu, davčnemu zavezancu iz tretje države (kupec A), smo prodali blago, ki ga je naprej prodal svojemu kupcu iz iste države (kupec B). Ta pa ga je uporabil za storitev servisiranja, ki jo je opravil v Avstriji, pri svojemu kupcu iz Avstrije (kupec C). Naš kupec (A) je prosil, če lahko blago iz svojega skladišča v Sloveniji pošljemo direktno h končnemu kupcu v skladišče v Avstriji (C). To smo tudi naredili. 26.09.2023 00:00
Jasmina Malnar Molek Zavod zavrnil oddane izjave zaradi višje sile za povračilo nadomestil plače Na portal za delodajalce smo oddajali vloge za delavce, ki zaradi višje sile niso mogli v službo po poplavah, tudi za svoji dve podjetji. Takrat smo klicali na  številko zavoda, ter jih vprašali,  kakšna naj bo izjava in so nam po telefonu pojasnili da jo lahko napišemo kar sami. Kar smo tudi storili, sedaj pa nas je poklical referent iz zavoda, ter nam sporočil da to poslana izjava ni ustrezna in jo mora napisati delavec. 25.09.2023 00:00
Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka Donacija v obliki storitev

Donacija je lahko tudi v obliki materiala, blaga ali storitev, pri čemer se lastništvo z donatorsko pogodbo prenese na prejemnika donacije, ki mu je donacija namenjena.

25.09.2023 00:00
mag. Boštjan J. Turk Videonadzor po novem ZVOP-2

Tematika videonadzora je vselej nekoliko občutljiva, saj gre za dejavnost, ki občutno vpliva na zasebnost in na pravico do varovanja zasebnosti posameznikov in podjetij. Po drugi strani je videonadzor nujen zaradi varovanja življenja, zdravja in premoženja posameznikov, saj živimo v obdobju, ko so tatvine, vlomi in druga kazniva dejanja v porastu.

22.09.2023 10:00
Inštitut za računovodstvo Investicijska olajšava – kdaj jo moramo vrniti in kdaj ne?

Zavezanci lahko pri svojem davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb oziroma dohodka iz dejavnosti uveljavljajo 40 % investicijsko olajšavo za vlaganja v opremo in neopredmetena sredstva. Po 55.a členu ZDDPO-2 oziroma 66.a členu ZDoh-2 olajšave ni mogoče uveljavljati za pohištvo in pisarniško opremo, motorna vozila (lahko pa za osebne avtomobile in avtobuse na hibridni ali električni pogon ter za tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI), za dobro ime, stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice.

22.09.2023 00:00
Simona Matko Počivalšek Kaj se upošteva v povprečno plačo pri obračunu letnega dopusta

Zanima nas, kako se pravilno obračuna dopust, ali se mora upoštevati za osnovo povprečna plača zadnjih treh mesecev  in kaj se upošteva v povprečno plačo ( dodatek nočno delo, uspešnost, nadurno delo…).

21.09.2023 13:00
Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka Solidarnostna delovna sobota, izračun prispevkov iz tega naslova ter nakazilo v Sklad za obnovo Slovenije

2. septembra 2023 je pričel veljati  Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). ZIUOPZP pa kot začasni ukrep v 101. členu uvaja solidarnostne delovne sobote in izračun prispevka iz tega naslova.

20.09.2023 00:00
Katja Wostner, davčna svetovalka Odbitni DDV v okviru obrnjene davčne obveznosti

Zanima nas, ali lahko odbijamo vstopni DDV oziroma upoštevamo na računih 76.a člen ZZDV-1 za investiranje v obnovo stavbe, če smo nepremično kupili od fizične osebe po 2% davku na nepremičnine. Stavbo oziroma poslovni prostor bomo vodili kot osnovno sredstvo in uporabljali za opravljanje obdavčljive dejavnosti.

19.09.2023 07:00
Portal FinD-INFO FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z davčnimi vsebinami v povezavi s poplavami (dopolnjeno) Finančna uprava RS je pripravila dokument s pogostimi vprašanji in odgovori v zvezi z davčnimi vsebinami v povezavi s poplavami, ki ga objavljamo v nadaljevanju. 19.09.2023 00:00
Tanja Bohl Povračilo stroškov pri napotitvi delavca na izobraževanje Zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi opravlja delo na sedežu zavoda ali dela od doma. V podjetju ga bodo napotili na izobraževanje, ki bo potekalo dva dni v tednu, dva meseca. Na izobraževanje se bo vozil od doma. Zanima jih, kako naj se delavcu obračuna prevoz od doma do mesta izobraževanja in ali se mu povrne tudi parkirnina? 18.09.2023 12:00
Darinka Meško, mag., preizkušena notranja revizorka, državna notranja revizorka Pavšalno nadomestilo - kmetje

Obveznosti, ki jih imajo osebe, ki se ukvarjajo z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo, so odvisne od njihovega statusa. Če se niso dolžne identificirati za DDV, niti niso tega storile prostovoljno, so mali davčni zavezanci. Ti lahko po ZDDV-1 pod predpisanimi pogoji pridobijo dovoljenje za pavšalno nadomestilo (kmetje pavšalisti).

18.09.2023 00:00
Pravna Praksa Desetletje je mimo in čas je za spremembe

MDDSZ je pred poletnimi počitnicami socialnim partnerjem predstavilo dolgo pričakovana izhodišča za pripravo sprememb pokojninskega in invalidskega zavarovanja. S tem se je začela javna razprava in obravnava predlogov, ki so jih pred socialne partnerje postavili predstavniki ministrstva.

15.09.2023 12:25
mag. Jasmina Potrč IZ SODNE PRAKSE: Načelo popolne odškodnine

Načelo popolne odškodnine pomeni, da ima upnik pravico do odprave vseh negativnih posledic dolžnikove kršitve pogodbe, kar vključuje tudi pravico do varstva njegovega interesa zaupanja. Tu gre za izdatke, ki se zaradi kršitve pogodbe izjalovijo in tako postanejo nekoristni.

15.09.2023 00:00
mag. Suzana Pisnik Urejanje drugačnega delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov za nekatere kategorije delavcev

Delavec in delodajalec lahko v pogodbi o zaposlitvi drugače, ne glede na določbe Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), uredita delovni čas, nočno delo, odmor, dnevni in tedenski počitek, če gre za pogodbo o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom, z vodilnim delavcem iz 74. člena ZDR-1, z delavcem, ki opravlja delo na domu, če delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti oziroma če si delavec lahko razporeja delovni čas samostojno in če sta mu zagotovljena varnost in zdravje pri delu, kot to izhaja iz prvega odstavka 157. člena ZDR-1.

14.09.2023 00:00
mag. Mojca Kunšek Samozaposleni do pomoči le brez dolgov

Interventni Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), je med številnimi ukrepi za sanacijo škode po poplavah v avgustu, opredelil tudi pomoč samozaposlenim.

13.09.2023 00:00
Pravna Praksa Plačilo malice in prevoza na delo pri deljenem delovnem času Delavec dela deljen delovni čas. Dopoldan dela štiri ure, od šestih do desetih, potem je štiri ure prost, nato dela ponovno od 14. do 18. ure. Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije. Kako je s plačilom prevoza in malice? 12.09.2023 11:26