c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Marec 2023, številka 10 / letnik XV.
 
Ustavno sodišče je v postopku, začetem na zahtevo Banke Slovenije, v celoti razveljavilo zakon za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah. Varuh človekovih pravic je prejšnji teden vložil zahtevo za presojo ustavnosti določila novele Zakona o finančni upravi, po katerem lahko FURS brez sodne odločbe uporablja tehnične pripomočke za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga. Zagovornik načela enakosti pa je v postopku na podlagi anonimne prijave ugotovil še en primer diskriminacije pri izplačilu božičnice.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek Na pragu predložitve davčnega obračuna, v katerem izpostavljamo spremembe v davčnih predpisih, ki od davčnih zavezancev zahtevajo posebno pozornost pri izdelavi in predložitvi davčnega obračuna.

FURS je objavil najnižjo osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju od 1. marca dalje. V zadnjem tednu so izdali tudi nekaj sprememb v pojasnilih, med drugim Odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje davka (fizične osebe), Brošura za sobodajalce - fizične osebe, Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost - začetnike in Brošura o dohodku iz dejavnosti. Ostale spremembe najdete v zbirki Pojasnila FURS.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Prejem državne podpore (nepovratna sredstva) na javnem razpisu, DDPO: Katere davčne olajšave lahko uveljavite, da znižate davčno osnovo?, Vračilo subvenciji za skrajšani delovni čas v primeru izplačila poslovne uspešnosti poslovodstvu, Predkupna pravica s sodno prakso, Obdavčitev kapitala normiranca in Novela ZJN-3D.

Vabimo vas k prijavi na spletne seminarje v marcu: Letni dopust in regres (16. marec 2023) s Tanjo Bohl, Vrednotenje zalog v proizvodnih in trgovskih podjetjih - računovodski in davčni vidik (22. marec 2023) z dr. Lidijo Robnik ter Varstvo osebnih podatkov in novosti ZVOP-2 za računovodje (30. marec 2023) z Lucijo Uršič. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Na pragu predložitve davčnega obračuna    
mag. Mojca Kunšek
   
Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) ter davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2022. Ker so se davčni predpisi v času od zadnje oddaje davčnega obračuna spreminjali, pa bodo morali biti davčni zavezanci pri izdelavi in predložitvi davčnega obračuna posebej pozorni.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Vračilo subvenciji za skrajšani delovni čas v primeru izplačila poslovne uspešnosti poslovodstvu
Družba je v obdobju od 26. 1. 2021 do 30. 6. 2021 prejemala sredstva za subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa. Vsi zaposleni so opravljali delo 4 ure, 4 ure pa so bili na čakanju. Zaposleni v družbi vsako leto prejmejo nagrado za poslovno uspešnost. Ali je izplačilo te nagrade lahko razlog, da družba ne bi bila upravičena do omenjene subvencije in bi jo morala vrniti?

>> Nove višine vajeniških nagrad
V Uradnem listu RS, št. 28/2023 z dne 3. 3. 2023 so objavljene nove višine vajeniških nagrad, ki od 1. marca 2023 dalje znašajo: za 1. letnik 291,48 evrov, za 2. letnik 349,78 evrov in za 3. letnik 466,37 evrov.

>> Nove subvencije za zaposlitev
ZRSZ je objavil Javno povabilo za delodajalce za izvedbo programa »Priložnost zame«, za katero je od danes, 8. marca možna oddaja ponudb, in sicer do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. julija. Subvencija znaša 700 EUR na mesec in se izplačuje 12 mesecev.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Prejem državne podpore (nepovratna sredstva) na javnem razpisu
Državne pomoči so tisti del javnih sredstev, ki jih javni organi (ministrstva, občine, javni zavodi, skladi in agencije ter drugi javni organi) z namenom splošnega gospodarskega razvoja selektivno dodelijo subjektom, ki delujejo na trgu.

>> Novi Splošni pogoji poslovanja s SDD prek UJP
UJP je objavil nove Splošne pogoje poslovanja s SEPA direktno obremenitvijo (SDD) prek Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP), ki pričnejo veljati 1. aprila 2023.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> DDPO: Katere davčne olajšave lahko uveljavite, da znižate davčno osnovo?
Obračun davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) je potrebno oddati v treh mesecih po koncu davčnega leta, kar letos pomeni, da je rok za oddajo petek, 31. marec 2023.

>> Obdavčitev kapitala normiranca
Podjetje (d.o.o.) vodi knjige po sistemu za normirance, zato smo tudi davčno bilanco naredili skladno s pravili za normirance. Zanima nas, kako je s pripravo AJPES-ove bilance, ker je dobiček večji. Lastnik razmišlja, da bi podjetje zaprl po treh letih - tem primeru imamo po AJPES-ovi bilanci izkazan dobiček v višini 50.000 evrov; ali moramo plačati 25% davek od dobička ali ne?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Vložena zahteva za ustavno presojo spornega določila zakona o FURS
Varuh človekovih pravic je vložil zahtevo za presojo ustavnosti določila novele > Zakona o finančni upravi (ZFU), po katerem lahko FURS brez sodne odločbe uporablja tehnične pripomočke za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju.

>> Novela ZJN-3D
Državni zbor je prejšnji teden sprejel četrto novelo > Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), s katero se v prvi vrsti implementira odločitev Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-23, zakon pa se še dopolnjuje z določbami za večjo transparentnost in konkurenčnost postopkov javnega naročanja.

>> Veto DS-ja na novelo, ki predvideva obvezno izročanje računov
Državni svet je izredni seji izglasoval odložilni veto na novelo > Zakona o davčnem potrjevanju računov, s katero se ponovno uvaja obveznost izročanja računa potrošniku za kupljeno blago oz. prejeto storitev.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. marec 2023 Pravilnik o osebni asistenci 
 
1. marec 2023 Sklep o usklajenih zneskih vajeniških nagrad 
 
3. marec 2023 Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji 
 
4. marec 2023 Pravilnik o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti 
 
15. marec 2023 Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane 
 
2. april 2023 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 28 - 29/2023
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Zagovornik ugotovil še en primer diskriminacije pri izplačilu božičnice
Zagovornik načela enakosti je na podlagi anonimne prijave zaposlenega v proizvodnem podjetju preveril, ali je podjetje ravnalo diskriminatorno pri določitvi meril za izplačilo božičnice. Podjetje je določilo, da bo nagrada iz naslova poslovne uspešnosti družbe nižja za vse zaposlene, ki bodo z dela odsotni več kot 24 dni. Zagovornik je v postopku ugotavljanja diskriminacije preveril, ali bi takšno ureditev lahko obravnavali kot dopustno izjemo od prepovedi diskriminacije, in po prejetju pojasnil podjetja ugotovil, da ne.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec februar potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   28
 
Delovni dnevi:   19
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   160
 
Povprečna bruto plača za mesec december 2022:   2.159,40 €
 
in neto plača:   1.419,56 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.142,73 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.405,68 €
 
Minimalna bruto plača od 1. 1. 2023:   1.203,36 €
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Tanja Bohl
Letni dopust in regres 16. 03. 2023 10:00:00 199,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Vrednotenje zalog v proizvodnih in trgovskih podjetjih - računovodski in davčni vidik 22. 03. 2023 10:00:00 199,90€ Naročilo
Lucija Uršič
Varstvo osebnih podatkov in novosti ZVOP-2 za računovodje 30. 03. 2023 10:00:00 249,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Predkupna pravica s sodno prakso
Predkupna pravica izhaja iz predpostavke, da imajo določeni subjekti zaradi posebnih okoliščin, kot so denimo fizična bližina (sosedstvo), ali pa javni interes (denimo država, občina) pravico, da se v primeru prodaje določene stvari postavijo pred ostale interesente za njen nakup.
 
© 1989-2023 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.