c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Januar 2023, številka 1 / letnik XV.
 
S 1. januarjem je začela veljati novela > Zakona o dohodnini, ki ustavlja postopno zviševanje splošne olajšave ter odpravlja nekatere razbremenitve, sprejete v času prejšnje vlade. Ob sprejetju novele 13 gospodarskih in kmetijskih organizacij poziva k ustavni presoji sprememb dohodnine, na poziv pa se je kritično odzval finančni minister. Konec leta so začele veljati tudi spremembe in dopolnitve > Zakona davčnem postopku, katere novosti prinaša novela ZDavP-2N pa je povzela finančna uprava.

V današnjem tedniku v osrednji temi obravnavamo Davčne spremembe na področju izplačila nagrade za poslovno uspešnost v letu 2022 in letu 2023.

FURS je določil rok za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri odmeri dohodnine za leto 2022. Z novim letom se začne uvajati novi REK-O obrazec za poročanje o izplačanih dohodkih, ki nadomešča več obračunov davčnega odtegljaja. Ob uveljavitvi davčne reforme pa so na finančni upravi objavili tudi več sprememb v pojasnilih s področja Povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, Davčne obravnave daril, Seznama vrst dohodkov REK-O od 1. 1. 2023, Davčne obravnave dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino, Davčne obravnave posojil med povezanimi osebami, Podatkov za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov na REK obrazcu, Določitve stopnje DDV za hitre antigenske teste in Dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Nabava in vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev, Prejem računa z napačno davčno številko, knjiženje in DDV, Kategorije delavcev, ki uživajo posebno varstvo pred odpovedjo, Nadomeščanje začasno odsotne delavke, Odpoved pogodbe o zaposlitvi sindikalnemu zaupniku, Navodila za predložitev REK-O obrazca, Vnos šifre kolektivne pogodbe v REK-O obrazec in Davčni vidik obravnave daril v podjetju.

Vabimo vas k prijavi na spletna seminarja: Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2022 z Ido Kavčič (10. januar 2023) ter Rezervacije za zaposlence - aktuarski, računovodski in davčni vidik z mag. Marijo Osojnik Bubnič in doc. dr. Mojco Gornjak (16. januar 2023). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› POMEMBNO IZ ROKOVNIKA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2023
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Davčne spremembe na področju izplačila nagrade za poslovno uspešnost v letu 2022 in letu 2023    
Tanja Bohl
   
Z novelo Zakona o dohodnini, ki je bila objavljena v Uradnem listu, št. 39/2022, se je z letom 2022 spremenila davčna obravnava izplačila poslovne uspešnosti glede na predhodno ureditev, po kateri se je izvzel del plače za poslovno uspešnost iz davčne osnove do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Nabava in vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev
Opredmetena osnovna sredstva so sredstva v lasti, finančnem najemu in pravici do uporabe, ki se uporabljajo pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev.

>> Vzporedno poročanje podatkov o plačah
Pravne osebe zasebnega sektorja v prehodnem obdobju poročajo podatke za statistične namene Finančni upravi RS na novem REK-O obrazcu ter AJPES na obrazcu ZAP/M.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri odmeri dohodnine za leto 2022
Rok za oddajo vloge je 6. 2. 2023. Če jo boste oddali preko eDavkov, lahko to storite do 20. 2. 2023, saj bo elektronski portal ostal odprt v času vnosa podatkov iz papirnatih vlog. Na mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki je na voljo predizpolnjena vloga.

>> Navodila za predložitev REK-O obrazca
S 1. januarjem 2023 se uvaja nov REK-O obrazec za poročanje o izplačanih dohodkih, ki nadomešča naslednje obračune davčnega odtegljaja (veljavne do 31. 12. 2022): REK-1 obrazec, REK-1-a obrazec, REK-1f obrazec, REK-2 obrazec in obrazec PNIPD. FURS je v pojasnilu izdal podrobna navodila v zvezi z izpolnjevanjem REK-O obrazca.

>> Vnos šifre kolektivne pogodbe v REK-O obrazec
V REK-O obrazec je potrebno v polje S02 vpisati šifro kolektivne pogodbe, ki velja za zaposlitev prejemnika dohodka.

>> Davčni vidik obravnave daril v podjetju
V podjetju so zaposlenim namenili več manjših daril (salama, sir,..), ki bodo dana zaposlenemu kot paket - darilo. Zanima jih, kako je z DDV? Ali se upošteva znesek posameznega darila v paketu, ki je ovrednoteno pod 20 evrov in se DDV lahko odbije, ali se gleda celotno darilo, ki je ovrednoteno na 85 evrov in se DDV v tem primeru ne odbija.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Obveznosti delodajalcev na področju štipendiranja
Delodajalci imajo na področju štipendiranja do sklada dve različni obveznosti. Vsi, ki so podelili kakršnokoli štipendijo za aktualno šolsko leto (2022/2023), morajo o tem poročati skladu do 31. decembra 2022. Do 31. januarja 2023 pa morajo delodajalci oddati potrebe po kadrovskih štipendistih za prihodnje šolsko leto (2023/2024).

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA)
Objavljena je bila novela > Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki je začela veljati 20. decembra 2022. V nadaljevanju izpostavljamo le nekaj najpomembnejših sprememb, ki jih prinaša.

>> Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2N
V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 163/22, z dne 27. decembra 2022, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah > Zakona davčnem postopku (novela ZDavP-2N), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Finančna uprava RS v nadaljevanju podaja informacije o novostih, ki jih prinaša novela.

>> Vlada zvišala neobdavčene zneske posameznih dohodkov iz delovnega razmerja
Vlada je vrsti ukrepov, ki naslavljajo draginjo, dodala še enega. Zvišujejo se zneski, do katerih so dnevnice, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi ter plačila vajencem, dijakom in študentom neobdavčeni. Uvaja tudi nov pristop določanja neobdavčenega dela določenih dohodkov, s čimer upošteva ureditev pravic v kolektivnih pogodbah.

>> Pomoč gospodarstvu za energente
V Uradnem listu RS št. 163/2022 z dne 27. decembra 2022 je bil objavljen Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). V nadaljevanju povzemamo pogoje in način dodelitve pomoči gospodarstvu za energente.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. november 2022 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2022 
 
17. december 2022 Pravilnik o predložitvi zaključnih računov občinskih proračunov 
 
20. december 2022 Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2023 
 
20. december 2022 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 
 
23. december 2022 Sklep o razglasitvi odločitve, ki je bila sprejeta na glasovanju na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A), ki je bil 27. 11. 2022 
 
24. december 2022 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 
 
24. december 2022 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 
 
24. december 2022 Uredba o stroških reprezentance 
 
24. december 2022 Zakon o trgovini (ZT-1) 
 
28. december 2022 Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) 
 
28. december 2022 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) 
 
1. januar 2023 Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti 
 
1. januar 2023 Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije 
 
1. januar 2023 Kolektivna pogodba grafične dejavnosti 
 
1. januar 2023 Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije 
 
26. januar 2023 Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 159 - 165/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Leto 2023 bo v Sloveniji leto strukturnih reform: katerih in kaj nas čaka?
Vlada si je delo v prvem polnem letu mandata zastavila kot še nobena doslej. Leto 2023 bo leto reform, s katerimi želi vlada obvladati "vse tiste izzive, ki so se kopičili zadnjih 30 let," je v novoletni poslanci dejal premier Robert Golob. In teh izzivov je zares ogromno. Katere velike reforme se torej obetajo? Kako bomo z njimi živeli? Kaj nas torej čaka?

 
 
 
     

 

OBVESTILO

POMEMBNO IZ ROKOVNIKA

     
 
 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v decembru 2022  
 
- na mesečni ravni:   0,2 %
 
- na letni ravni:   10,3 %
 
 
 
TOM v januarju 2023  
 
- na mesečni ravni:   0,8 %
 
- na letni ravni:   9,84 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec december potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec oktober 2022:   2.024,03 €
 
in neto plača:   1.317,60 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.006,28 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.308,23 €
 
Minimalna bruto plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 €
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Ida Kavčič
Zaključni račun za gospodarske družbe za leto 2022 10. 01. 2023 10:00:00 249,90€ Naročilo
mag. Marija Osojnik Bubnič in dr. Mojca Gornjak
Rezervacije za zaposlence – aktuarski, računovodski in davčni vidik 16. 01. 2023 11:00:00 139,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022 24. 01. 2023 10:00:00 249,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.