c S
Rezervacije za zaposlence – aktuarski, računovodski in davčni vidik
mag. Marija Osojnik Bubnič in doc. dr. Mojca Gornjak
mag. Marija Osojnik Bubnič in doc. dr. Mojca Gornjak 16.01.2023 ob 11:00 - že izveden

Čeprav oblikovanje dolgoročnih rezervacij za zaposlence, kamor uvrščamo jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, sega že več kot desetletje nazaj, je tema vedno znova aktualna, saj se pogosto spreminjajo računovodski standardi, davčna zakonodaja ali makroekonomski pogoji, ki vplivajo na višino rezervacij.

V letu 2022 se je med drugim spremenila davčna obravnava oblikovanih rezervacij za zaposlence v Sloveniji, hkrati pa je treba prilagoditi aktuarske predpostavke trenutnim inflacijskim pritiskom, rasti plač in  bistveno spremenjenim diskontnim stopnjam. Letne stopnje inflacije v evro območju dosegajo okrog 10 odstotkov letno, vendar inflacija na oblikovanje rezervacij nima večjega vpliva. Ukrepi centralnih bank, ki se odražajo v višjih diskontnih stopnjah, pa bodo imeli bistven vpliv na višino oblikovanih rezervacij ob koncu leta 2022. Na spletnem seminarju bomo predstavili, da lahko podjetja za leto 2022 pričakujejo nižjo rast dolgoročnih rezervacij za zaposlence kot v preteklih letih ali morebitno znižanje glede na konec leta 2021, kar kažejo zadnji aktuarski izračuni, kar vpliva na poslovni izid in drugi vseobsegajoči donos.

Spremembe ZDDPO v 2022, ki uvajajo ugodnejšo davčno obravnavo rezervacij za zaposlence v prehodnem obdobju, predstavljajo dodaten izziv pri pripravi letošnjih poročil tako za računovodje/kinje, kot finančnike/ice v podjetjih, zato bomo na seminarju osvetlili tudi to vsebino.

Na spletnem seminarju bomo:

- predstavili osnove aktuarskega izračuna rezervacij za zaposlence, kot so jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi,

- osvetlili davčno ugodnejšo obravnavo rezervacij za zaposlence in spremembe od leta 2022 do 2026,

- predstavili računovodski vidik rezervacij za zaposlence (knjiženje, DDPO, razkritja v letnem poročilu in podobno).

Komu je seminar namenjen:

Seminar priporočamo vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z rezervacijami za zaposlence (vodstva družb, računovodje/kinje, finančniki/ice, aktuarji/ke, drugi, ki jih zanimajo rezervacije za zaposlence).

Predavateljici:

mag. Marija Osojnik Bubnič je pooblaščena aktuarka, ki opravlja aktuarske izračune za dolgoročne rezervacije za zaposlence za različna podjetja in skupine podjetij že od leta 2006. Po izobrazbi je magistra aktuarstva. Bogate izkušnje ima na področju aktuarstva, solventnosti in razvoja zavarovalnih produktov v zavarovalništvu, v zadnjih letih pa se ukvarja z uvedbo MSRP 17 v zavarovalnicah. V svoji karieri je opravljala funkcije pooblaščene aktuarke oziroma aktuarsko funkcijo v različnih zavarovalnicah v Sloveniji in v tujini. Je ustanoviteljica in direktorica podjetja ACTIOMA d.o.o.

doc. dr. Mojca Gornjak je doktorica znanosti in habilitirana docentka za ekonomske vede ter študentom predaja znanje s področja financ, davkov, ekonomike in računovodstva. Pridobila je naziv »certificirane preiskovalke prevar na področju financ in računovodstva« pri Visoki šoli za računovodstvo in finance. Kot članica managementa je bila zadolžena tako za finančno kot računovodsko funkcijo v različnih finančnih institucijah (borzno posredništvo, bančništvo, pokojninsko zavarovanje, zavarovalništvo) in vodila projekte implementacije novih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP 9-Finančne naložbe, MSPR 16-Najemi).


Vabljeni!

 INFORMACIJE

 • spletni seminar traja 60 minut,
 • spletni seminar je BREZPLAČEN za vse naročnike portala IUS-INFO in FinD-INFO razen za naročnike paketa IUS-INFO Basic paket in IUS-INFO standardni paket,
 • cena za nenaročnike je 139,90 EUR + DDV,
 • med spletnim seminarjem boste lahko pošiljali dodatna vprašanja na javni tabli,
 • med in tudi po končanem spletnem seminarju, boste imeli dostop do vseh gradiv, ki se tičejo tematike posameznega spletnega seminarja,
 • po spletnem seminarju vam bo na našem portalu na voljo še njegov videoposnetek,
 • če bi želeli prejeti potrdilo o udeležbi na spletnem seminarju, vas prosimo, da nam to sporočite na e-naslov spletni@lexpera.si ali po telefonu,
 • dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01 438 01 80.


 POSLUŠANJE SPLETNEGA SEMINARJA

Po uspešni registraciji boste na svoj e-naslov dobili potrditveno sporočilo in povezavo za osebni dostop do učilnice. S klikom na »For an excellent event experience, check your Internet and system configuration now lahko preizkusite njeno delovanje.


Za uspešno sodelovanje na spletnih seminarjih potrebujete:

 • računalnik z 2 GHz dual-core procesorjem (priporočamo 4-core), 2 GB RAM (priporočamo 4 GB),
 • operacijski sistem Windows 8, Windows 10 ali Mac OS X 10.13 oz. novejši, Linux, Chrome OS,
 • najnovejše verzije brskalnikov Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,
 • zvočnike ali slušalke,
 • povezavo do interneta (priporočamo povezavo s kablom).