c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
December 2022, številka 50 / letnik XIV.
 
Ustavno sodišče je razveljavilo zakon o ureditvi problematike posojil v švicarskih frankih, ki je omejil in porazdelil valutno tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih. Odločili so namreč, da pogoji za retroaktivnost zakonskih določil niso izpolnjeni. V državnem zboru pa so poslanci v petek, 9. decembra po vetu državnega sveta znova potrdili novelo zakona o dohodnini.

V današnjem tedniku v osrednji temi obravnavamo davčni vidik daril na praktičnih primerih iz prakse.

FURS je v objavil novosti v kombinirani nomenklaturi EU 2023. Prav tako je izpostavil novelo Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva - ZNUNBZ, s spremenjeno določbo glede oprostitev davka pri blagu in storitvah. V zadnjem tednu so objavili tudi spremembe v pojasnilih: Izpolnjevanje dodatnih podatkov o plači polja S, Spremembe zakonodaje na področju DDV in Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Odškodnina, ki izvira iz trpinčenja na delovnem mestu, Pojasnilo v zvezi z izplačilom jubilejne nagrade sodnici - ZSPJS-AA, Napotitve na tuje: osnova za prispevke ne bo več plača za enako delo v Sloveniji, Pojasnilo o dodatkih pri nadurnem delu, Ali je uporaba odbitnega deleža nujna? in članek iz sodne prakse Zamude pri plačilih.

Vabimo vas k prijavi na spletna seminarja: Evidentiranje ekonomskih kategorij po SRS in vpliv na ODDPO z Ido Kavčič (21. decembra 2022) ter Rezervacije za zaposlence - aktuarski, računovodski in davčni vidik z mag. Marija Osojnik Bubnič in doc. dr. Mojca Gornjak (16. januar 2023). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Davčni vidik daril na praktičnih primerih iz prakse    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Smo v mesecu obdarovanj, mesecu, ko svojo hvaležnost pretopimo v drobne pozornosti, ki so v decembrskem času še posebej dobrodošle. Ko obdarujemo pa, posebno ko to počne gospodarska družba, ne smemo pozabiti na davke. V prispevku predstavljamo nekaj najpogostejših primerov dajanja daril v praksi z vidika davčne zakonodaje.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Odškodnina, ki izvira iz trpinčenja na delovnem mestu
V prvem odstavku 7. člena Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) je določeno trpinčenje na delovnem mestu in pomeni, da je prepovedano spolno in drugo nadlegovanje. Mnenje večine verjetno je, da se trpinčenje na delovnem mestu nanaša zgolj na spolno nadlegovanje, vendar to ne drži, saj se v praksi najpogosteje izvaja psihično nasilje med sodelavci.

>> Napotitve na tuje: osnova za prispevke ne bo več plača za enako delo v Sloveniji
Ekonomsko-socialni svet (ESS) je dal soglasje k predlogu novega zakona o čezmejnem izvajanju storitev, bo pa ustanovil delovno skupino, ki bo proučila učinke nameravanega črtanja določbe, da se lahko za delavce, ki so bili napoteni v tujino, kot osnovo za plačilo prispevkov upošteva plačo za enako delo v Sloveniji, ne njihovo dejansko plačo.

>> Pojasnilo v zvezi z izplačilom jubilejne nagrade sodnici – ZSPJS-AA
Direktorat za javni sektor je izdal pojasnilo v zvezi z izplačilom jubilejne nagrade za 40 let za sodnico, ki se je upokojila 27. novembra 2022. Imenovana je imela na zadnji dan zaposlitve (27. 11. 2022) več kot 44 let delovne dobe v javnem sektorju. Pojasnjujejo, ali ji pripada jubilejna nagrada za 40 let, glede na to, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 139/22: v nadaljevanju: ZSPJS-AA) stopi v veljavo v mesecu decembru.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Z enakimi prihodki dobimo vse manj posojila, obrestne mere pa se bodo še višale
Evropska centralna banka (ECB) na visoko inflacijo odgovarja z najhitrejšim tempom dvigovanja obrestnih mer do zdaj. Posledično se nova posojila dražijo, posojilojemalcem z variabilno obrestno mero pa se viša mesečni obrok. Konec tega tedna naj bi guvernerji centralnih bank znova dvignili obrestne mere, pomembno bo na kreditno sposobnost Slovencev vplival tudi napovedani, a še ne povsem usklajeni dvig minimalne plače.

>> IZ SODNE PRAKSE: Zamude pri plačilih
Upnik se lahko odpove pravici zahtevati plačilo obresti za zamudo pri plačilu in nadomestil stroškov za izterjavo, vendar pa mora biti takšna upnikova odločitev sprejeta svobodno in ne sme pomeniti zlorabe pogodbene svobode upnika.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Ali je uporaba odbitnega deleža nujna?
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da družba opravlja obdavčljivo dejavnost. V bližnji prihodnosti nameravajo kupiti nepremičnino, ki jo nameravajo oddajati v najem. Ker je, kot navaja naročnica, najem oproščen plačila DDV, se sprašujejo ali je v njihovem konkretnem primeru nujna uporaba odbitnega deleža. Pojasnilo podajamo v nadaljevanju.

>> Kaj prinaša predlagana digitalizacija sistema DDV v EU?
Evropska komisija je predstavila predlog digitalizacije sistema DDV v EU, ki prinaša elektronsko potrjevanje čezmejnih transakcij, posodobljena pravila za potniški promet in platforme za kratkoročne nastanitve ter poenoteno registracijo za namene DDV.

>> Pojasnilo FURS: Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV
Glede obdavčitve z DDV storitev osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci - ZOA je bilo do sedaj stališče, da so storitve bolj zahtevne pomoči uporabnikom pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo po ZOA, za katere je ustrezna razvrstitev v SKD dejavnosti 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe in 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve, oproščene plačila DDV po 6. točki prvega odstavka 42. člena > Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (oziroma 43. člena, v povezavi s 6. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1).

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Ustavno sodišče razveljavilo zakon o ureditvi problematike posojil v švicarskih frankih
Po marčnem zadržanju izvajanja zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih je ustavno sodišče zdaj zakon razveljavilo. Zakon je določal, da se del bremena podražitev teh posojil preloži s kreditojemalcev na banke.

>> Državni zbor potrdil Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije
Zaradi naraščanja socialnih stisk prebivalstva in negotovih razmer za poslovanje gospodarstva, ki so posledica vpliva visokih cen energentov, je bilo potrebno sprejeti nov zakon, v katerem so med drugim opredeljeni nujni ukrepi za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo, kontrola cen in pobiranje prispevkov od morebitnih presežnih tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije.

>> Poslanci po vetu državnega sveta znova potrdili novelo zakona o dohodnini
Državni zbor je v petek, 9. decembra opravil ponovno obravnavo novele zakona o dohodnini, na katero je državni svet v ponedeljek izglasoval veto. Poslanci so novelo po razpravi znova potrdili.

>> Zakonodaja o omejevanju dopusta v letih 2016 in 2017 neskladna z ustavo
Ustavno sodišče je ugotovilo, da sta bili določbi iz zakonov o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za leti 2016 in 2017, po katerih je bilo število dni letnega dopusta v javnem sektorju omejeno na 35 dni, v neskladju z ustavo. Zakonski določbi sicer ne veljata več.

>> EU v spremembo zakonov s področja insolventnosti, borzne kotizacije in poravnav
V Bruslju so predstavili več zakonodajnih predlogov, namenjenih okrepitvi unije kapitalskih trgov. Ti se nanašajo na področja insolventnosti, kotiranja podjetij na borzah in sisteme poravnav.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. november 2022 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2022 
 
7. december 2022 Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce 
 
10. december 2022 Aneks št. 14 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija 
 
10. december 2022 Poslovnik Fiskalnega sveta 
 
10. december 2022 Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 
 
1. januar 2023 Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije 
 
1. januar 2023 Pravilnik o kriterijih za določitev normativne porabe goriva za kmetijstvo, postopku dodelitve in obliki enolične identifikacijske oznake ter postopku vzpostavitve dostopa do informacijskega sistema davčnega organa za prodajo goriva za kmetijstvo 
 
1. januar 2023 Sklep o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest 
 
1. januar 2023 Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 154 - 155/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Članice EU-ja z dogovorom o minimalnem davku za podjetja
Članice Evropske unije so se dogovorile za uvedbo minimalnega davka na prihodke podjetij, po katerem bodo morali biti letni prihodki posamezne skupine podjetij nad 750 milijonov evrov obdavčeni z vsaj 15 odstotki, je sporočil Svet EU.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2022:   1.986,82 €
 
in neto plača:   1.295,01 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,00 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,68 €
 
Minimalna bruto plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 €
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Ida Kavčič
Evidentiranje ekonomskih kategorij po SRS in vpliv na ODDPO 21. 12. 2022 10:00:00 249,90€ Naročilo
mag. Marija Osojnik Bubnič in doc. dr. Mojca Gornjak
Rezervacije za zaposlence – aktuarski, računovodski in davčni vidik 16. 01. 2023 11:00:00 139,90€ Naročilo
Fenja Borštnar
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2022 24. 01. 2023 10:00:00 249,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.