c S
Evidentiranje ekonomskih kategorij po SRS in vpliv na ODDPO
Ida Kavčič
Ida Kavčič 21.12.2022 ob 10:00 - že izveden

Na spletnem seminarju Evidentiranje ekonomskih kategorij po SRS in vpliv na ODDPO vam bomo predstavili:

1. Evidentiranje opredmetenih osnovnih sredstev (OOS)  in neopredmetenih sredstev (NS) in njihov vpliv na davčno osnovo:

 • izbira metode vrednotenja
 • obračun amortizacije in prevrednotenje
 • dograditev, zamenjava in vzdrževanje OOS
 • razvrstitev na sestavne dele OOS
 • možnosti koriščenja investicijskih olajšav
 • načini odtujitev

2.  Evidentiranje naložbenih nepremičnin in vpliv na davčno osnovo:

 • izbira metod vrednotenja
 • obračun amortizacije in prevrednotenje
 • odtujitev naložbenih nepremičnin

3. Evidentiranje finančnih naložb in vpliv na davčno osnovo:

 • razvrščanje finančnih naložb
 • prevrednotenje finančnih naložb, stroški posla, tečajne razlike
 • odtujitev finančnih naložb

4. Evidentiranje zalog in terjatev in vpliv na davčno osnovo:

 • vrednotenje zalog, oslabitev zalog, inventurni manjki
 • popravki vrednosti terjatev, odpisi terjatev, izdani dobropisi

5.   Evidentiranje rezervacij in časovnih razmejitev vpliv na davčno osnovo:

 • pasivne in aktivne časovne razmejitve
 • oblikovanje, poraba, odprava rezervacij

6. Davčno priznani stroški in odhodki in vpliv na davčno osnovo:

 • poudarek na stroških dela redno zaposlenih oseb, povračila stroškov in bonitet iz delovnoga razmerja
 • stroški v zvezi z izplačili na podlagi drugega pogodbenega razmerja

7. Prihodki in vpliv na davčno osnovo

 • pripoznavanje prihodkov od prodaje

8. Drugi aktualni primeri iz prakse 


Vabljeni!

****

Predavateljica:

Ida Kavčič, spec. posl. ekon., je direktorica družbe IK SVETOVANJE, družbe za davčno, poslovno in računovodsko svetovanje in davčna svetovalka z licenco ZDSS. V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru, kjer ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčna svetovalka. Od leta 1996 opravlja delo davčne svetovalke, od leta 2002 dalje v okviru svojega podjetja, in se torej dnevno srečuje s problemi na računovodskem in davčnem področju v podjetjih in pri drugih pravnih osebah. Zaključila je podiplomski specialistični študij javnih financ in davčnega svetovanja na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Kot predavateljica izvaja predavanja z davčno in računovodsko tematiko na raznih seminarjih, konferencah, kongresih in v okviru lastnih strokovnih delavnic.

 INFORMACIJE

 • spletni seminar traja 120 minut,
 • spletni seminar je BREZPLAČEN za vse naročnike portala IUS-INFO in FinD-INFO razen za naročnike paketa IUS-INFO Basic paket in IUS-INFO standardni paket,
 • cena za nenaročnike je 249,90 EUR + DDV,
 • med spletnim seminarjem boste lahko pošiljali dodatna vprašanja na javni tabli,
 • med in tudi po končanem spletnem seminarju, boste imeli dostop do vseh gradiv, ki se tičejo tematike posameznega spletnega seminarja,
 • po spletnem seminarju vam bo na našem portalu na voljo še njegov videoposnetek,
 • če bi želeli prejeti potrdilo o udeležbi na spletnem seminarju, vas prosimo, da nam to sporočite na e-naslov spletni@lexpera.si ali po telefonu,
 • dodatna pojasnila dobite na telefonski številki 01 438 01 80.


 POSLUŠANJE SPLETNEGA SEMINARJA

Po uspešni registraciji boste na svoj e-naslov dobili potrditveno sporočilo in povezavo za osebni dostop do učilnice. S klikom na »For an excellent event experience, check your Internet and system configuration now lahko preizkusite njeno delovanje.


Za uspešno sodelovanje na spletnih seminarjih potrebujete:

 • računalnik z 2 GHz dual-core procesorjem (priporočamo 4-core), 2 GB RAM (priporočamo 4 GB),
 • operacijski sistem Windows 8, Windows 10 ali Mac OS X 10.13 oz. novejši, Linux, Chrome OS,
 • najnovejše verzije brskalnikov Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,
 • zvočnike ali slušalke,
 • povezavo do interneta (priporočamo povezavo s kablom).