c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
November 2022, številka 48 / letnik XIV.
 
V ponedeljek, 28. novembra 2022, so poslanci v Državnem zboru potrdil novelo zakona o dohodnini, ki bo ustavila postopno zviševanje splošne olajšave do leta 2025 ter odpravila nekatere razbremenitve, potrjene spomladi v času prejšnjega sklica parlamenta. V Evropskem parlamentu pa je Christine Lagarde, predsednica Evropske centralne banke (ECB), ocenila da inflacija v območju z evrom še ni dosegla vrha in napovedala je nadaljnje zviševanje obrestnih mer, kar ostaja glavno orodje ECB za boj z inflacijo.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek Davčni vidik bonitet, daril in donacij, ki so vsako leto obravnavane in vedno znova aktualne. Podrobneje bo ta tema obravnavana tudi na spletnem seminarju naslednji teden.

FURS je včeraj objavil pojasnilo o morebitni spremembi razlage v zvezi z izvajanjem določb 19. člena (državna služba) konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja z Avstrijo. V zadnjem tednu so objavili tudi spremembe v pojasnilu Spremembe zakonodaje na področju DDV.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Ali je bolniški stalež ovira za prenehanje delovnega razmerja?, Varstvo delavcev študentov v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca, Obravnava stopnje DDV pri prodaji adventnih venčkov, Dogovor o obdavčitvi pri najemu in naknadna identifikacija za namene DDV in članek iz sodne prakse: Nadzorni svet v evropski družbi.

Vabimo vas k prijavi na spletna seminarja: Davčni vidik bonitet, daril in donacij z Natalijo Kunstek (6. december) in Evidentiranje ekonomskih kategorij po SRS in vpliv na ODDPO z Ido Kavčič (21. decembra). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
Ukrepi za omilitev draginje
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Davčni vidik bonitet, daril in donacij    
Natalija Kunstek, davčna svetovalka
   
Obveznost obračuna bonitet, opredelitev davčnih implikacij donacije in davčna obravnava daril so teme, ki so vsako leto obravnavane in vedno znova aktualne.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Ali je bolniški stalež ovira za prenehanje delovnega razmerja?
Delovno razmerje je na podlagi prvega odstavka 4. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti, kot to izhaja iz drugega odstavka 4. člena ZDR-1.

>> Varstvo delavcev študentov v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca
Zanima nas, kako je z varstvom delavcev študentov v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca. Podjetje bo namreč začelo stečajni postopek konec novembra. Delali bodo do konca, torej bi jim poleg novembrske plače (katero naj bi prejeli danes, a le v vrednosti 50%, ostanek pa, ko podjetje prejme denar, katerega čaka iz strani naročnika) pripadala še decembrska. Pri tem nas še zanima, ali so kakšni posebni postopki?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> SIR: Vse, kar morate vedeti o direktivi o trajnostnem poročanju
Slovenski inštitut za revizijo je član Accountancy Europe, ki je v zvezi z direktivo o trajnostnem poročanju (CSRD Directive) objavila najpogostejša vprašanja na vse, kar morate vedeti o direktivi o trajnostnem poročanju.

>> Prenova stališč zaradi sprememb MSS 4400 v javni razpravi
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem je zaradi sprememb MSS 4400 prenovila Stališče 8 - Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah, Stališče 12 - Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem, Stališče 17 - Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji računovodskih izkazov delodajalcev, ki zaposlujejo invalide ter Stališče 18 - Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada in jih posredovala v javno razpravo, ki je odprta do petka, 2. decembra 2022.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Pojasnilo o izvajanju določbe 19. člena (državna služba) konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja z Avstrijo
V medijih v zadnjih dneh odmevajo novice o sodbah Upravnega sodišča Republike Slovenije (Upravno sodišče RS) in v javnosti se posledično porajajo vprašanja o morebitni spremembi razlage v zvezi z izvajanjem določb 19. člena Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (konvencija).

>> Obravnava stopnje DDV pri prodaji adventnih venčkov
Podjetje registrirano za pogrebno dejavnost ima poleg te dejavnosti še cvetličarno, ki je namenjena za izdelavo ikeban in vencev ob pogrebih. V prihajajočem adventnem času so se odločili še za prodajo adventnih venčkov, ki jih izdelujejo in prodajajo sami. Zanima jih, kako je z obračunom DDV za venčke in ikebane.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Vlada sprejela uredbo, s katero pomaga velikim poslovnim odjemalcem električne energije
Vlada je včeraj izdala Uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce, s katero bo z opredeljeno referenčno nabavno ceno elektrike pomagala podjetjem zaradi visokih cen energije. Uredba stopi v veljavo s 30. novembra 2022 in velja do vključno do 31. decembra 2022.

>> Sprejeta je novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
Državni zbor je sprejel Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki v slovenski pravni red prenaša enega izmed pomembnih delov evropske Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev.

>> Svet EU dal končno zeleno luč direktivi glede poročanju podjetij o trajnostnosti
Svet EU je dokončno odobril direktivo glede poročanja podjetij o trajnostnosti. To pomeni, da bodo morala podjetja kmalu objaviti podrobne informacije o trajnostnostnih zadevah. S tem se bo povečala odgovornost podjetij, preprečili se bodo razhajajoči se trajnostnostni standardi in olajšal prehod na trajnostno gospodarstvo.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. september 2022 Poročilo o gibanju plač za september 2022 
 
22. november 2022 Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) 
 
22. november 2022 Zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva (ZNUPPU) 
 
26. november 2022 Sklep o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022 
 
26. november 2022 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 
 
30. november 2022 Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 146 - 147/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Trg podcenjuje tveganje nadaljnjih agresivnejših dvigov obresti
Protesti na Kitajskem so negativno odmevali tudi na zahodnih delniških parketih, ki so jeseni močno okrevali, a je treba biti pripravljen na nove padce in morda na ponovitev scenarija pred dvema desetletjema.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec november potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   30
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec september 2022:   1.986,82 €
 
in neto plača:   1.295,01 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,00 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,68 €
 
Minimalna bruto plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 €
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Natalija Kunstek
Davčni vidik bonitet, daril in donacij 6. 12. 2022 11:00:00 139,90€ Naročilo
Ida Kavčič
Evidentiranje ekonomskih kategorij po SRS in vpliv na ODDPO 21. 12. 2022 10:00:00 249,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> IZ SODNE PRAKSE: Nadzorni svet v evropski družbi
S preoblikovanjem družbe nacionalnega prava v evropsko družbo se ne sme zmanjšati raven soodločanja sindikatov v sestavi nadzornega sveta.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno z 226. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.