c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Oktober 2022, številka 43 / letnik XIV.
 
Voditelji držav članic EU so prejšnji teden podprli predloge Komisije glede spopadanja z energetsko krizo. Na GZS pa opozarjajo, da je treba omenjene predloge prenesti še v uredbe, da bi lahko učinkovali, kar bo zahtevalo dodaten čas, ki ga gospodarstvo nima. Zato od slovenske vlade pričakujejo, da bo v prvem tednu novembra pripravila nacionalni sveženj ukrepov.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek Trajnostno poročanje - danes in jutri, v katerem predstavljamo kaj prinaša trajnostno poslovanje oz. nefinančno poročanje, ki bo v prihodnje postalo obveza za veliko podjetji.

FURS je na podlagi pridobljenih dodatnih informacij statističnega urada spremenili stališče glede uvrstitve storitev osebne asistence v SKD in objavil spremenjeno pojasnilo Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Obveznost registracije za namene DDV za nazaj in samoprijava za storitve po 76.a členu ZDDV-1, Pripravljenost na domu v času vikenda, Knjiženje donacije in DDV, Primer nepotrebnega zapleta pri poskusnem delu in S faktoringom do boljšega likvidnostnega toka.

Vabimo vas k prijavi na spletna seminarja: Na pragu obveznega trajnostnega poročanja z mag. Mojco Kunšek (3. november) in Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca s Tanjo Bohl (10. november). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Trajnostno poročanje – danes in jutri    
mag. Mojca Kunšek
   
Čeprav se v zadnjih letih vse več omenja potrebo po odgovornem okoljevarstvenem ravnanju, pojmovanje trajnostnega poslovanja v našem okolju nikakor ni novo. Iz naše polpretekle zgodovine nam je poznano družbeno odgovorno ravnanje, kasneje so nekatere družbe postale zavezane k nefinančnemu poročanju, z zadnjimi predlogi Evropske komisije pa bo trajnostno poročanje prineslo novo dimenzijo tako v poročanju kot tudi vrednotenju poslovnih partnerjev.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> S faktoringom do boljšega likvidnostnega toka
Številna podjetja, od malih pa do velikih, se pri svojem poslovanju srečujejo s faktoringom oziroma odkupom terjatev. Po grobih ocenah se faktoringa občasno ali redno poslužuje že okoli polovica vseh podjetij. Nekatera podjetja ga koristijo tedensko za redno plačilo dobaviteljem, druga mesečno za plačevanje davkov in izplačilo plač zaposlenim. Tretja pa se ga poslužujejo ob izrednih izpadih likvidnosti, torej enkratno. Faktoring podjetjem tako na enostaven način zagotavlja boljšo likvidnost, hkrati pa omogoči nižjo bilančno vsoto in posledično večji delež kapitala v strukturi bilance stanja.

>> Knjiženje donacije in DDV
V podjetju so evidentirali nabavo aparata iz EU, ki so ga knjižili po prejemu računa. Na podlagi donacijske pogodbe bodo aparat dali iz zaloge po isti vrednosti kot so ga prejeli, v fakturiranju pa bodo znesek za plačilo izkazali v 0 evrih. Zanima jih postopek knjiženja vseh dogodkov z zneski in obravnavo DDV-ja.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Pripravljenost na domu v času vikenda
Delavec je zaposlen v gradbeni dejavnosti in je imel dogovorjeno "pripravljenost na domu" v času vikenda (sobota in nedelja). Njegov delovni čas je od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.

>> Primer nepotrebnega zapleta pri poskusnem delu
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je v veljavi od aprila 2013 je inštitut poskusnega dela dokaj poenostavil. Za delodajalce je velik premik na bolje npr. tudi v tem, da delodajalec lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi tudi že v času trajanja poskusnega dela in ne šele ob poteku le-tega, kot je veljalo po prejšnji zakonodaji. Seveda je predpogoj za takšno odpoved ugotovitev delodajalca, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Obveznost registracije za namene DDV za nazaj in samoprijava za storitve po 76.a členu ZDDV-1
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja da je slovenska družba presegla prag 50.000 EUR, določen v okviru Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) kot prag, do katerega se družba ni zavezana vključiti v sistem DDV v Sloveniji. Posledično je bila DDV registracija opravljena kasneje. V računovodstvu, kot dodaja naročnica, je treba popraviti račune, in sicer na način, da bodo izdani kot da bi bila družba vključena v sistem DDV pred preseženim pragom. Naročnico zanima, ali se lahko računi popravijo tako, da so izdani skladno s 76.a členom ZDDV-1.

>> Pojasnilo FURS: Obdavčitev storitev osebne asistence z DDV
Glede obdavčitve z DDV storitev osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci (ZAO) je bilo do sedaj stališče, da so te storitve predmet DDV, od katerih se DDV obračuna po splošni stopnji. Na podlagi dodatnih informacij Statističnega urada RS glede uvrstitve storitev osebne asistence v SKD pa se navedeno stališče spreminja.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> DZ sprejel novelo zakona o sistemu plač v javnem sektorju in pravno podlago za prenos DUTB-ja na SDH
DZ je podprl novelo Zakona o Slovenskem državnem holdingu, ki je podlaga za prenos premoženja DUTB-ja, ki bo ugasnil konec tega leta, na SDH. Sprejeli pa so tudi predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki odpravlja anomalije glede višine dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času (nočno, nedeljsko in praznično delo) za pravosodne funkcionarje.

>> Vlada sprejela predlog novele Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
Vlada je predlog novele zakona pripravila zaradi ugotovljenih neskladnosti med ukrepi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma in standardi projektne skupine za finančno ukrepanje. Postopek ugotavljanja nepravilnosti in neskladnosti je vodil odbor strokovnjakov pri Svetu Evrope.

>> Vlada dosegla dogovor z občinami
Vlada in občinska združenja so dosegla dogovor o višini povprečnin za prihodnji dve leti. Po daljših pogajanjih med predstavniki vlade in združenj občin je bil dosežen dogovor o višini povprečnine za leti 2023 in 2024. Ta bo znašala 700 evrov.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
19. oktober 2022 Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) 
 
20. oktober 2022 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (OdZVRS-J) 
 
20. oktober 2022 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (OdZRTVS-1B) 
 
20. oktober 2022 Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi (OdZDOsk-A) 
 
22. oktober 2022 Uredba o upravnem poslovanju 
 
5. november 2022 Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 134 - 135/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Energetska kriza: Prvi teden novembra bo odločilen za slovensko gospodarstvo
Voditelji držav članic EU so prejšnji teden podprli predloge Komisije glede spopadanja z energetsko krizo, ki jih je ta predstavila. Na GZS pa v zvezi s tem izpostavljajo, da je treba omenjene predloge prenesti še v uredbe, da bi lahko učinkovali, kar bo zahtevalo dodaten čas, ki ga gospodarstvo nima. Zato od slovenske vlade pričakujejo, da bo nacionalni sveženj ukrepov pripravila, kot obljubljeno, v prvem tednu novembra.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec oktober potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   20
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   168
 
Povprečna bruto plača za mesec julij 2022:   2.007,94 €
 
in neto plača:   1.312,06 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.005,94 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.307,89 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
mag. Mojca Kunšek
Na pragu obveznega trajnostnega poročanja 3. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
Tanja Bohl
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca 10. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
Mojca Müller
Računovodska in davčna obravnava vozil 24. 11. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Prenehanje pogodbe zaradi neizpolnitve
V življenju nasploh, še toliko bolj pa v poslovnem svetu, velja, da se je treba dogovorjenega držati. Po tem ločimo zrele posameznike od nezrelih, odgovorne ljudi od neodgovornih, resna podjetja od neresnih. Če se ena od strank ne drži dogovorjenega, dogovor propade, do posla ne pride in tista stranka, ki se je vestno držala dogovora zaradi tega utrpi škodo. Včasih se lahko tega škoda razteza še na druge osebe oziroma na druge subjekte.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.