c S

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A)

21.10.2022 DZ je na seji 6. oktobra 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP-A). Zakon je bil dne 18. oktobra 2022 objavljen v Uradnem listu št. 133 in je začel veljati naslednji dan po objavi in sicer 19. oktobra 2022.

Bistvene spremembe, ki jih ZPGVCEP-A prinaša so:

  • Širitev kroga upravičencev in sicer bodo pomoč dobili po novem tudi zavodi, vsi subjekti iz kmetijstva in ribištva, gospodarska interesna združenja, zbornice;
  • Za pomoč ne morejo zaprositi gospodarski subjekti, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano finančno ali zavarovalno dejavnost;
  • Sredstva pomoči se dvigujejo s 40 milijonov EUR na 86 milijonov EUR, od tega je namenjeno Slovenskemu podjetniškemu skladu 6 milijonov EUR;
  • Povišuje se delež upravičenih stroškov, ki jih bodo podjetja dobila povrnjena in sicer s 30 % na 50% pri enostavni pomoči;
  • Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če je ceno svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije ali zemeljskega plina, dvignil za več kot 10 odstotkov;
  • Upravičenec bo moral podpisati izjavo, da cene svojih proizvodov oziroma storitev zaradi dviga cen električne energije ali zemeljskega plina ni dvignil za več kot 10 odstotkov;
  • Izvajalec pomoči bo javna agencija Spirit Slovenija, ki bo izdala aplikacijo, na katero se bodo lahko upravičenci prijavili med 1. in 15. 11. 2022.

Vir: GZS ZRS, 20. 10. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.