c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
September 2022, številka 37 / letnik XIV.
 
Poslanci so včeraj v DZ soglasno sprejeli sveženj energetske zakonodaje, ki vsebuje dopolnitve zakona o oskrbi s plini, zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo in poroštveni zakon za energetska podjetja.

V današnjem tedniku v osrednji temi objavljamo članek o DDV posebnostih malih davčnih zavezancev pri prodaji blaga preko spleta, v katerem pojasnjujemo, kakšne so DDV obveznosti malega davčnega zavezanca pri omenjeni prodaji v Sloveniji, EU ali tretjih državah.

FURS je objavil obvestilo glede novosti, ki jih prinaša prenovljena eKartica, prav tako pa so obravnavali spremembe v pojasnilih: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin in Spremembe zakonodaje na področju DDV.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjih dveh tednih so bili: Mirovanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, Plačana odsotnost zaradi spremstva otroka v šolo, Zaposlitev in plačilo stroškov študija ali štipendija, Uveljavljanje olajšave od prejema materiala in DDPO vidik donacije doniranih sredstev.

Ne spreglejte napovedanih spletnih seminarjev v oktobru Računovodsko in davčno obravnavanje naložbenih nepremičnin z dr. Lidijo Robnik (5. oktobra) in Predstavitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-2 z Andražem Trtnikom (13. oktobra). Včeraj izvedeni spletni seminar 1.1.2023 in novi REK-O obrazec bo za ogled na voljo že danes v arhivu spletnih seminarjev. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      DDV posebnosti malih davčnih zavezancev pri prodaji blaga preko spleta    
Mojca Müller
   
Mali davčni zavezanci so zaradi svojega statusa pogosto v dilemi, kako uporabiti DDV pravila pri spletni prodaji blaga. Zato v nadaljevanju pojasnjujemo kakšne so DDV obveznosti malega davčnega zavezanca, ki želi blago prodajati preko spleta v Sloveniji, EU ali tretjih državah.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Mirovanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
Zaposleni ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas za delovno mesto - delavec na stroju. Ker se je zaposleni izkazal, so v podjetju z njim sklenili novo individualno pogodbo za določen čas za delovno mesto vodje, za dobo enega leta. Po prenehanju te pogodbe se bo delovno razmerje nadaljevalo po že sklenjeni pogodbi za nedoločen čas. Zanima nas, ali gre v tem primeru za mirovanje pogodbe za nedoločen čas ali ne? Ali je potrebno v tem primeru narediti spremembo M3 v programu Evem, ali ne?

>> Zaposlitev in plačilo stroškov študija ali štipendija
Lastnik podjetja je hčer poslal na študij v tujino. Ker bo nekoč nasledila podjetje razmišlja, da bi del stroškov izobraževanja krilo podjetje. Trenutno hči prejema štipendijo v višini minimalne plače povečane za 60%, kot dovoljuje Zakon o dohodnini (ZDoh). Zanima ga, ali lahko hčer zaposli in jo na podlagi sklenjenega delovnega razmerja pošlje na študij v tujino ter ji plača šolnino in ostale stroške študija. Ali bi bilo to sporno oziroma katera oblika je bolj ustrezna?

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Uveljavljanje olajšave od prejema materiala
Dobili smo račun od stranke, na katerem je material vreden pod 500 evrov, kar knjižimo na konto 4040 (direktno v stroške). Ali za ta račun lahko uveljavljamo olajšavo?

>> Svet ECB obrestne mere dvignil za 0,75 odstotne točke
Svet ECB je sklenil zvišati tri ključne obrestne mere ECB za 75 bazičnih točk. S tem velikim korakom se pospešuje prehod z večinoma zelo spodbujevalno naravnane ravni obrestnih mer denarne politike v smeri ravni, ki bodo zagotovile čimprejšnjo vrnitev inflacije na 2-odstotni cilj ECB v srednjeročnem obdobju.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Novosti, ki jih prinaša prenovljena eKartica
Knjigovodska kartica - eKartica v eDavkih davčnim zavezancem omogoča vpogled v stanje terjatev in obveznosti, evidentiranih v knjigovodski evidenci Finančne uprave iz naslova davkov, prispevkov, trošarin in okoljskih dajatev. Da bi bila eKartica za zavezance še bolj uporabna, so od zdaj na voljo nove funkcionalnosti eKartice, ki so bile razvite tudi upoštevajoč pobude uporabnikov.

>> DDPO vidik donacije doniranih sredstev
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja da zavod (inštitut) zbira donacije za nakup ortopedskega pripomočka invalida. Zbrane donacije bodo nato preko nove donacijske pogodbe prenakazane dobrodelni organizaciji, ki bo na podlagi prenakazanih sredstev kupila ortopedski pripomoček in ga predala inštitutu. Naročnico zanimajo davčne implikacije nakupa ortopedskega pripomočka z vidika inštituta.

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Pogajalska skupina dosegla dogovor: elektronske evidence delovnega časa bodo usmerjene v kršilce
Pogajalska skupina ESS je uskladila dogovor sprememb in dopolnitev zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Kot je povedal minister za delo Luka Mesec, bo predlog zakona usmerjen zlasti v kršilce delovnopravne zakonodaje.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
10. september 2022 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) 
 
10. september 2022 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) 
 
10. september 2022 Zakon o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD) 
 
10. september 2022 Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP) 
 
13. september 2022 Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov 
 
14. september 2022 Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 117 - 118/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Finančna uprava z Zbornico računovodskih servisov o izboljšavah poslovanja
Vodstvo finančne uprave se je na rednem letnem sestanku srečalo z vodstvom Zbornice računovodskih servisov. Udeleženci so obravnavali predloge za izboljšave in pobude članov Zbornice računovodskih servisov. Te se nanašajo zlasti na področje eDavkov, sistem pooblaščanja in eKartice.

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2022:   2.007,64 €
 
in neto plača:   1.307,61 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,70 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,11 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni k prijavi na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodsko in davčno obravnavanje naložbenih nepremičnin 5. 10. 2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
Andraž Trtnik
Predstavitev Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ZPPDFT-2 13. 10. 2022 10:00:00 249,90€ Naročilo
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.