c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
September 2022, številka 36 / letnik XIV.
 
Od 1. septembra je na portalu SPOT za prijavo nezgod in poškodb pri delu uveden le še elektronski postopek, ki v večini primerov nadomešča dozdajšnji papirnati obrazec ER-8. V državnem zboru pa je bil minuli teden sprejet Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki naj bi omogočil hitro, učinkovito in enostavno pomoč gospodarstvu.

V današnjem tedniku je osrednja pozornost namenjena e-prijavi nezgod in poškodb pri delu, zato v članku Oddaja ER-8 odslej le še digitalno podrobneje pišemo o podrobnostih, ki jih prinaša novi postopek.

FURS je objavil posebno obvestilo za ponudnike turističnih bonov in Bonov21, ki imajo rezervirane bone, katerih unovčitev bo možna le še do 30. septembra. Na finančni upravi so obravnavali tudi spremembe v pojasnilih: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve in Davčna obravnava dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjih dveh tednih so bili: Plačilo nadurnega dela, Izračun odpravnine zaposlenemu na podlagi različnih pogodb o zaposlitvi pri istem delodajalcu, Obveznost obračuna DDV za gradbene storitve po 76.a členu ZDDV-1, ter Evidentiranje dobave blaga v DDV obrazec in obravnava vzorca.

Jutri, 8. septembra, bomo izvedli spletni seminar Odškodninska odgovornost delavca in delodajalca z Evo Zabukovec, 13. septembra pa sledi spletni seminar 1. 1. 2023 in novi REK - O obrazec z Ireno Kamenščak. Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je ogled spletnih seminarjev vključen v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› NOVOSTI V ZAKONODAJI
› PREGLED ZAKONODAJE
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Oddaja ER-8 odslej le še digitalno    
mag. Mojca Kunšek
   
V skladu z 41. členom Zakona o varstvu in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora delodajalec inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Izračun odpravnine zaposlenemu na podlagi različnih pogodb o zaposlitvi pri istem delodajalcu
Delavec je bil v podjetju zaposlen od 16. januarja 2019 do 31. maja 2019 po pogodbi za določen čas. 1. junija 2020 do 30. novembra 2021 smo ga zaposlili za nedoločen čas, in sicer na istem delovnem mestu. Kako je v tem primeru z odpravnino, ali se šteje od začetka zaposlitve ali samo od začetka pogodbe za nedoločen čas.

>> Plačilo nadurnega dela
V zvezi z obračunom plač nas zanima, kako pravilno obračunati nadurno delo in kaj pri tem je osnova? Prosimo še za pojasnilo v primeru, ko delavec dela v nočni izmeni 3,5 ure za neugodni delovni čas. Ali se mu lahko obračuna dodatek za nočno delo le za polne ure dela, torej le za tri ure.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Delovanje družb tveganega kapitala
Osnovni cilj družb tveganega kapitala je zagotoviti transparentno in hitro financiranje podjetij, ki začenjajo poslovati oziroma poslujejo z novimi tehnološkimi rešitvami. Po Zakonu o družbah tveganega kapitala so tvegani kapital lastniške naložbe v gospodarske družbe, z vrednostnimi papirji katerih se ne trguje in se ni trgovalo na organiziranem trgu ter katerih vrednostni papirji se vlagajo po načelu aktivnega upravljanja v obliki povečanja osnovnega kapitala z vložki ali v obliki ustanovitve gospodarske družbe. Tvegani kapital se vlaga za financiranje razvoja začetnega koncepta poslovnega modela podjetja, razvoja izdelkov ali storitev in začetnega trženja oz. nadaljnjega razvoja podjetja za povečanje proizvodnih zmogljivosti.

>> Banka Slovenije: V tretjem četrtletju znaki upočasnitve rasti
Gospodarske razmere so v Sloveniji v drugem četrtletju ostale ugodne, v tretjem četrtletju pa so se pojavili znaki upočasnitve gospodarske rasti. "Povprečje kratkoročnih modelskih ocen za tretje četrtletje nakazuje upočasnitev četrtletne rasti BDP na še vedno solidnih 0,3 odstotka," so zapisali v Banki Slovenije.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Obveznost obračuna DDV za gradbene storitve po 76.a členu ZDDV-1
Računovodsko obravnavamo primer gradbenih storitev med dvema podjetjema, kjer gre za obdavčitev po 76.a členu ZDDV-1. Zanima nas, ali se lahko podjetji odločita in dogovorita, da se račun izstavi z 22% DDV-jem, ali pa je tak dogovor pravno sporen.

>> Evidentiranje dobave blaga v DDV obrazec in obravnava vzorca
Podjetje je pridobitev blaga iz EU evidentiralo 29. junija, sicer pa je bilo odpremljeno 27. junija po pariteti EXW. Račun je bil izdan 29. junija, v podjetju smo ga prejeli 1. julija. Zanima nas, kdaj oziroma kateri mesec naj dobavo evidentiramo v knjigo DDV?

 
 
 
     

 

NOVOSTI V ZAKONODAJI

NOVOSTI V ZAKONODAJI

     
 
>> Sprejeta pomoč gospodarstvu hitra, učinkovita in enostavna
Državni zbor je sprejel Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, ki ga je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo skupaj z gospodarstvom.

>> Nov znesek prehrane na dan
S spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se uporablja od 1. septembra 2022, se neobdavčeno povračilo stroškov za prehrano med delom povečuje na 7,96 EUR.

>> Hitreje in enostavnejše do nadomestila preživnine
1.septembra 2022 se je pričel uporabljati Zakon o spremembah > Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, ki spreminja pogoje za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine. Po novi ureditvi otroku v primeru neplačevanja preživnine s strani preživninskega zavezanca pred vložitvijo zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine ni več potrebno sprožiti izvršilnega postopka pred pristojnim sodiščem.

>> Vlada spremenila Zakon o oskrbi s plini
Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja plinskega gospodarstva in predvsem zaradi povečanih tveganj v dobavni verigi zemeljskega plina je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini.

>> Vlada določila posodobljeno besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije
Vlada je na včerajšnjii dopisni seji ponovno posodobila prejšnji teden sprejeto besedilo Zakona o poroštvu države na obveznosti družb GEN energija, HSE in hčerinskih družb ter Geoplin, ki se določa iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti in nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
31. avgust 2022 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja 
 
1. september 2022 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) 
 
1. september 2022 Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu 
 
1. september 2022 Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (ZNUDDVE) 
 
1. september 2022 Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) 
 
1. september 2022 Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu 
 
 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 113 - 116/2022
 
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Vlada in sindikati javnega sektorja še brez dogovora
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se v današnjem nadaljevanju pogajanj še niso približali plačnemu dogovoru. Vladna stran je podala nov predlog, ob katerem pa imajo v sindikatih pomisleke in ocenjujejo, da so relativno še daleč narazen oz., kot je dejal sindikalist Branimir Štrukelj, "se v najboljšem primeru vrtijo na mestu".

 
 
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v avgustu 2022  
 
- na mesečni ravni:   0,5 %
 
- na letni ravni:   11 %
 
 
 
TOM v septembru 2022  
 
- na mesečni ravni:   0,9 %
 
- na letni ravni:   11,52 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec avgust potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   22
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec junij 2022:   2.007,64 €
 
in neto plača:   1.307,61 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.999,70 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.303,11 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Eva Zabukovec
Odškodninska odgovornost delavca in delodajalca 8.9.2022 13:00:00 89,90€ Naročilo
Irena Kamenščak
1.1.2023 in novi REK-O obrazec 13.9.2022 10:00:00 239,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Računovodsko in davčno obravnavanje naložbenih nepremičnin 5.10.2022 10:00:00 199,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.