c S

Poročanje štipenditorjev o podeljenih štipendijah za leto 2022/2023

07.09.2022 Vsi štipenditorji v Sloveniji, ki podeljujejo štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju, morajo Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije vsako leto redno poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo. Zakonski rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 je najkasneje do 31. decembra 2022.

Na podlagi Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1)morajo vsi štipenditorji prek posebne aplikacije za poročanje z vsakim novim šolskim oziroma študijskim letom skladu redno poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo v tekočem šolskem oziroma študijskem letu, ne glede na to, kdaj so prvič podelili posamezno štipendijo.

Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 vsaj enega štipendista.

Poročanje se izvaja preko spletne aplikacijeZa dostop je potreben certifikat, vezan na pravno osebo.

Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023 je 31. 12. 2022. Ob tem sklad naproša štipenditorje, ki imajo štipendiste znane že pred decembrom, da poročajo že prej.

Več informacij je na voljo na spletni strani sklada.

Štipenditorji se za dodatne informacije lahko obrnejo na sklad po telefonu 01 43 45 882 ali po e-pošti porocanje@sklad-kadri.si.


Vir: Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, 5. 9. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.