c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Junij 2022, številka 22 / letnik XIV.
 
Od prvega junija velja dvig limita pri brezstičnem plačevanju za enkratno plačilo z brezstičnimi karticami Maestro, Mastercard in Visa, in sicer s 25 na 50 evrov. Pred poslanci pa je danes glasovanje o 15. slovenski vladi, ko bodo na izredni seji potrjevali 17-člansko ministrsko ekipo Roberta Goloba.

V osrednji temi izpostavljamo članek Z novelo ZDoh-2Z tudi do sprememb pri obdavčitvi izplačila uspešnosti, v katerem pojasnjujemo novo določbo 12. točke prvega odstavka 44. člena ZDoh-2, ko je davčna obravnava plačila za poslovno uspešnost še vedno vezana na kriterij poslovne uspešnosti, vendar se ne obravnava več kot del plače za poslovno uspešnost po Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

FURS je poslal drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2021, za zavezance iz prvega svežnja pa se rok za doplačilo dohodnine izteče jutri, 2. junija. Na finančni upravi so obravnavali tudi spremembe v pojasnilih: Bonitete in Splošno o DDV.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Davčni izzivi na področju poslovanja s kriptovalutami, Odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov, Nakup električnega vozila v letu 2022, Upravičeni stroški društva, Odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov in Prodaja na obroke.

V mesecu juniju bomo izvedli spletna seminarja Potni nalogi - na kaj moramo paziti pri obračunu potnih nalogov? s Fenjo Borštnar (9. junij) in Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja z Lidijo Robnik (22. junij). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› PREGLED ZAKONODAJE
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
>> OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Z novelo ZDoh-2Z tudi do sprememb pri obdavčitvi izplačila uspešnosti    
mag. Mojca Kunšek
   
Novela ZDoh-2Z t.j. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki velja od 22. marca 2022, uporablja pa se od 1. januarja 2022 dalje, je prinesla vrsto sprememb pri obdavčitvi prejemkov fizičnih oseb. Nedvomno sta bistveni spremembi davčna lestvica ter višina splošne olajšave, novela pa prav tako posega tudi v obdavčitev prejemkov iz naslova uspešnosti.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov
Poleg plačanega letnega dopusta ima delavec po delovnopravni zakonodaji pravico tudi do drugih odsotnosti z dela, kot na primer odsotnost z dela zaradi osebnih okoliščin.

>> V nekaterih podjetjih regres višji od 2000 evrov
Uslužbenci javnega sektorja letos prejmejo regres v višini 1073,43 evra, kolikor znaša minimalna bruto plača. V zasebnem sektorju pa se bodo izplačila regresa za letni dopust letos gibala od minimalnega z zakonom določenega, torej od 1074,43 evra pa do 2000 evrov in več.

>> Kako visoke so globe za neizplačilo regresa?
Inšpektorat RS za delo opozarja, da se bliža 1. julij in s tem tudi rok za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022. Delodajalec je dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto in ima pravico do letnega dopusta, do 1. julija izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Neizplačilo regresa za letni dopust je prekršek, za katerega je zagrožena globa v znesku od 3.000 do 20.000 evrov.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> S prvim junijem dvig limita pri brezstičnem plačevanju
Od danes velja spremenjena zgornja meja limita za enkratno plačilo z brezstičnimi karticami Maestro, Mastercard in Visa, in sicer s 25 evrov na 50 evrov. Nekatere banke in hranilnice so zaradi varnosti uvedle dodaten limit za brezstične kartice - ko boste dosegli skupni znesek predhodnih zaporednih brezstičnih plačil v znesku določenega limita, boste morali v nadaljevanju tudi za plačilo zneska pod 50 evrov vpisati PIN številko vaše kartice.

>> Nakup električnega vozila v letu 2022
Trajnostno poslovanje in razvoj sta vedno bolj pomembna in zato tudi država s svojimi ukrepi želi spodbuditi tako gospodarstvo kot posameznike k takemu poslovanju.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Davčni izzivi na področju poslovanja s kriptovalutami
Svet kriptovalut je kot Divji zahod. Pionirji raziskujejo nova ozemlja, pravil, ki se jih je treba držati, pa je malo. Gonilo razvoja so bili razvijalci in kriptografsko-ekonomsko-pravno-filozofski raziskovalci (Finney, Maxwell, Brown, Szabo ...). Z njihovega stališča je privlačnost tehnologije veriženja blokov prav v nedvoumnih in do skrajnosti transparentnih predpisov, pri čemer so vsa pravila delovanja znana vnaprej in neobhodna za vse.

>> Upravičeni stroški društva
Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja, da so društvo, ki se ukvarja z nepridobitno dejavnostjo. Nadalje navaja, da je društvo prejelo donacijo za izvedbo tekmovanja. Delno je donacijo namenilo plačilu licence za tekmovanje in delno plačilu štartnine. Naročnico zanima ali lahko društvo ostanek donacije porabi za druge stroške, kot so dnevnice, potni stroški za udeležbo na tekmovanjih, in podobno. V nadaljevanju podajamo pojasnilo.

>> Kdaj se izteče rok za doplačilo dohodnine?
Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. marca 2022 in imajo doplačilo dohodnine, želimo obvestiti, da se rok za plačilo izteče jutri, 2. junija 2022.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. marec 2022 Poročilo o gibanju plač za marec 2022 
 
1. april 2022 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2022 
 
28. maj 2022 Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu 
 
28. maj 2022 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
1. junij 2022 Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
 
11. junij 2022 Splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju 
 
 
     

 

SPREJETA_ZAKONODAJA

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Vlada izdala novo Uredbo o odpadkih
Vlada je v torek izdala novo Uredbo o odpadkih, ki nadomešča dosedanjo Uredbo o odpadkih zaradi večjega obsega sprememb, ki so večinoma posledica precej obsežnih sprememb iz Direktive EU o spremembi direktive o odpadkih in obrazloženega mnenja Evropske komisije, s katerim je Sloveniji očitana zamuda pri prenosu omenjenih sprememb.

>> Dodelitev investicijskih spodbud za investicije v raziskave, razvoj in inovacije
Pogoji za dodelitev tovrstnih spodbud so opredeljeni s ciljem čim hitrejše in lažje prilagoditve podjetij zahtevam za zeleni prehod, in sicer v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 73 - 77 /2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Kako se napoved ECB-ja preliva v delovanje slovenskih bank?
Evropska centralna banka je pripravljena na dvig obrestnih mer, kar bo prineslo tudi konec obdobja negativne obrestne mere. Kako bo ukrep ECB-ja vplival na delovanje slovenskih bank, kako na kreditojemalce in kakšne so napovedi za prihodnost? Ključna depozitna mera je zdaj pri -0,5 odstotka, do septembra se bo po napovedih dvignila na nič ali malo nad ničlo. Ključni motiv za napoved dviga obrestnih mer, o čemer se je špekuliralo že nekaj časa, je visoka inflacija, ki je v območju z evrom aprila na letni ravni znašala 7,4 odstotka.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Ali so razlogi izpodbijane odločbe med seboj v nasprotju?
Tožnik v tožbi, ki jo je vložil zoper davčno odločbo, navaja, da mu davčni organ po eni strani očita prikrivanje prave transakcije in navideznost njegove odsvojitve poslovnega deleža po tretjem odstavku 74. člena ZDavP-2, čemur pritrjuje tudi drugostopenjski davčni organ, po drugi strani pa mu očita izogibanje obdavčitvi in se sklicuje na četrti odstavek istega člena. Vendar pa isti posel ne more biti navidezen in hkrati predstavljati izogibanja davčnim predpisom. Kako je odločilo Upravno sodišče?

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Inflacija v maju 2022  
 
- na mesečni ravni:   2 %
 
- na letni ravni:   8,1 %
 
 
 
TOM v juniju 2022  
 
- na mesečni ravni:   0,7 %
 
- na letni ravni:   8,86 %
 
 
 
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2022:   2.007,92 €
 
in neto plača:   1.306,68 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.953,10 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.261,22 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Fenja Borštnar
Potni nalogi – na kaj moramo paziti pri obračunu potnih nalogov? 9. 06. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja 22. 06. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Prodaja na obroke
Živimo v obdobju izjemnega razmaha trgovine in potrošništva. Ne le, da so se v zadnjih desetletjih tudi v Sloveniji razbohotili veliki trgovski centri (hipermarketi) znanih domačih in tujih podjetij, ampak se je izjemno povečalo tudi nakupovanje preko spleta. Dandanes je v Sloveniji dosegljivo tako rekoč vse, le, če ima človek dovolj denarja. V tokratnem prispevku bomo prikazali poglavitne pravne značilnosti tega zelo pogostega in med potrošniki priljubljenega posla.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.