c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
Maj 2022, številka 21 / letnik XIV.
 

Včeraj so stranke, ki bodo sestavljale prihodnjo koalicijo, podpisale koalicijsko pogodbo, danes pa bodo poslanci na tajnem glasovanju odločali o novem mandatarju na izredni seji državnega zbora.

V osrednji temi izpostavljamo članek Pravila za izdajanje računov z vidika DDV, ki med drugim podrobneje pojasnjuje povezanost nastanka obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna davka na dodano vrednost DDV.

AJPES je na spletni strani objavil poročilo o Poslovanju gospodarskih družb v letu 2021, ki razkriva, da so družbe lani nominalno dosegle skoraj dvakrat višji skupni čisti dobiček kot leto prej.

FURS je sporočil, da so našli rešitev za zavezance, ki so zaradi uporabe napačnih vhodnih podatkov prejeli napačne odmere obveznosti iz kmetijstva za leto 2021.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Odgovori na najpogostejša vprašanja glede regresa, Subvencija Eko sklada - sofinanciranje osnovnega sredstva, Sistemizacija delovnih mest za zaposlene v zdravstveni negi, Stopnja DDV ob priklopu na električno omrežje za stanovanja, Videonadzor na delovnem mestu, Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča in članek iz sodne prakse Obličnost prodaje nepremičnine.

V mesecu juniju bomo izvedli spletna seminarja Potni nalogi - na kaj moramo paziti pri obračunu potnih nalogov? s Fenjo Borštnar (9. junij) in Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja z Lidijo Robnik (22. junij). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› KADROVSKE NOVOSTI
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› PREGLED ZAKONODAJE
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
OMEJEVALNI UKREPI zaradi destabilizacije razmer v Ukrajini
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Pravila za izdajanje računov z vidika DDV    
A TAX INTERNATIONAL d.o.o.
   
Račun je temeljni dokument, ki ga dobavitelj izda kupcu za opravljene dobave blaga ali storitev in na drugi strani zahtevek za plačilo, kot nasprotno dajatev za opravljene dobave. Računi so torej tesno povezani z nastankom obdavčljivega dogodka in s tem obveznosti obračuna davka na dodano vrednost »DDV«. »Obdavčljivi dogodek« pomeni dogodek, s katerim so izpolnjeni pravni pogoji, ki so potrebni za nastanek obveznosti obračuna DDV, »obveznost obračuna DDV« pa nastane, ko ima slovenski davčni organ po zakonu pravico zahtevati davek od osebe, ki ga je dolžna plačati, četudi je plačilo lahko odloženo.
   
     
   
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Odgovori na najpogostejša vprašanja glede regresa
Kdo je upravičen do regresa za letni dopust, kdaj je regres obdavčen, do kdaj mora biti izplačan …? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v 131. členu določa le minimalni regres, ki mora biti najmanj v višini minimalne plače. Ta letos znaša 1.074,43 evra (bruto). Ker je regres za ta znesek neobdavčen, bodo vsi, ki bodo prejeli regres, na račun prejeli najmanj 1.074,43 evra.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Subvencija Eko sklada - sofinanciranje osnovnega sredstva
Na Eko skladu smo se potegovali za nepovratna sredstva za toplotno izolacijo in fasado v višini 30% financiranja projekta, ki predstavlja večjo investicijo.

>> Poslovanje gospodarskih družb v letu 2021
Gospodarske družbe v Sloveniji so lani dosegle za 5,7 milijarde skupnega čistega dobička, kar je nominalno skoraj dvakrat toliko kot leto prej.

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Stopnja DDV ob priklopu na električno omrežje za stanovanja
Podjetje se ukvarja z gradnjo stanovanj, ki jih proda fizičnim osebam. Stanovanja so v okviru kvadratur, kjer je obračun DDV 9,5 odstotka. Zanima nas, katero stopnjo DDV uporabimo za izdajo računa v prvi fazi za priklop elektrike, ali lahko obračunamo 9,5 odstotka ali 22 odstotkov. Podjetje je prejelo od Elektra račun z 22 odstotki DDV, le-te storitve pa plačajo bodoči kupci - gre za prefakturiranje zaračunanega priklopa.

>> Rešitev v primeru napačnih vhodnih podatkov pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021
Finančna uprava je našla rešitev za zavezance, ki so zaradi uporabe napačnih vhodnih podatkov prejeli napačne odmere obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Vsem tem zavezancem bo v mesecu juniju izdala nove odločbe. To pomeni, da tem zavezancem ne bo treba vlagati pritožb, saj bo nova odločba nadomestila prejšnjo, ki je napačna.

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
20. maj 2022 Kolektivna pogodba grafične dejavnosti 
 
21. maj 2022 Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 
 
4. junij 2022 Uredba o nadzoru izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi 
 
 
     

 

SPREJETA_ZAKONODAJA

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Sprememba Uredbe o požarni taksi
V Uradnem listu RS, št. 68/22, z dne 13. maja 2022 so bile objavljene spremembe > Uredbe o požarni taksi. Višina požarne takse se s 5 odstotkov poviša na 9 odstotkov od osnove za obračun požarne takse. Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, to je 28. maja 2022, uporabljati pa se začne 1. oktobra 2022.

>> Subvencionirane vozovnice avtomatično podaljšane
Ministrstvo za infrastrukturo je sprejelo Sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz. S sklepom se avtomatsko podaljšuje veljavnost vozovnic za upokojence, starejše od 65 let, imetnike invalidske kartice ugodnosti ter vojne veterane.

>> Vlada sprejela predlog zakona za reševanje težav, povezanih s krizo v Ukrajini
Vlada je pretekli teden sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih za celovito ureditev položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu zaradi posledic ukrajinske krize. Za podjetja, ki so ali bodo zaradi prekinjenega ali oteženega dokončanja začetih poslov oz. oteženega sklepanja novih poslov s podjetji v tujini oz. v Ukrajini imela škodo, zakon predvideva ugodna posojila javnega sklada za podjetništvo.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 70 - 72 /2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Na tajnem glasovanju o novem mandatarju
Po torkovem podpisu koalicijske pogodbe in zasedanju kolegija predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič bodo danes poslanci odločali o kandidatu za mandatarja, prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
Razlika v plači
Tožena stranka (delodajalec) se je pritožila zoper sodbo, s katero ji je sodišče naložilo, da tožniku obračuna in izplača razlike v plačah, ki bi mu pripadale ob uvrstitvi v višji plačni razred. Višje delovno in socialno sodišče je pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da pri upravičenosti delavca do plačila po dejanskem delu ni bistveno, ali je tožnik izpolnjeval vse formalne pogoje za zasedbo zahtevnejšega delovnega mesta oziroma formacijske dolžnosti, kot tudi ne, ali ima delodajalec sistemizirano to delovno mesto oziroma formacijsko dolžnost.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec maj potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   21
 
Praznični dnevi:   1
 
Delovne ure:   176
 
Povprečna bruto plača za mesec marec 2022:   2.007,92 €
 
in neto plača:   1.306,68 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   1.953,10 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.261,22 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Fenja Borštnar
Potni nalogi – na kaj moramo paziti pri obračunu potnih nalogov? 9. 06. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
doc. dr. Lidija Robnik
Obračun plač in vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja 22. 06. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> IZ SODNE PRAKSE: Obličnost prodaje nepremičnine
Pogodba, s katero se prenaša lastninska pravica ali s katero se ustanavlja druga stvarna pravica na nepremičnini, mora biti sklenjena v pisni obliki. Enako velja tudi za pooblastilo za sklenitev takšne pogodbe. Morebitna kasnejša ustna ali konkludentna odobritev pogodbe ni veljavna.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.