c S

Sistemizacija delovnih mest za zaposlene v zdravstveni negi

24.05.2022

Na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva so 20. novembra 2021 pričeli veljati Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj, Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (vsi Uradni list RS, 181/21 z dne 19. 11. 2021), v nadaljevanju Aneks 1 in Aneks 2.

Poleg dviga plač Dogovor zajema tudi sistemiziranje in razporejanje zaposlenih na nova delovna mesta.

Pri pripravi akta o sistemizaciji morajo delodajalci  poskrbeti, da so nova delovna mesta tudi ustrezno sistemizirali v internem aktu v skladu z določili navedenih Aneksa  1 in Aneksa 2 in da so delavcem ponudili nove podobe o zaposlitvi.  Na podlagi izvedenih notranjih revizij na terenu ugotavljamo, da so delodajalci hkrati z uskladitvijo aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji izvedli tudi reorganizacijo delovnih procesov, zato je potrebno posebno pozornost na eni strani nameniti, da so bili delavci ustrezno uvrščeni v višji plačni razred glede določila omenjenih Aneksov 1 in 2 in na drugi strani delavcem, ki so prejeli nove pogodbe o zaposlitvi zaradi reorganizacije delovnih procesov in so bili dejansko premeščeni iz enega na drugo delovno mesto.

Na podlagi izvedenih revizij ugotavljamo naslednje najpogostejše neskladnosti:

  • Delodajalci niso pripravili aktov o sistemizaciji delovnih mest pravočasno,
  • Akti o sistemizaciji delovnih mest niso povsem skladni glede na določila omenjenih Aneksov 1 in 2,
  • Delavci mestoma niso bili ustrezno razvrščeni na nova delovna mesta v primerih, kjer  je delodajalec na novo uvrščal delavce s kompetencami po 38. členu > Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDEj-K), če so bili razvrščeni na delovna mesta, za katerega niso pridobili  kompetence,
  • Delavcem, ki so bili na novo uvrščeni na nova delovna mesta skladno z navedenima Aneksoma 1 in 2, je bil mestoma določen nepravilni plačni razred (nepravilno upoštevanje napredovanj, odbitek zaradi izobrazbenega pogoja po 14. členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) ni bil upoštevan,…).

Zato v nadaljevanju povzemamo glavne določbe in spremembe Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi.


Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Aneks 1)

Je na novo določa tabelo delovnih mest in plačnih razredov v plačni skupini E1 (zdravniki, zobozdravniki, zdravniki svetovalci, višji zdravniki specialisti itd), ki imajo začetne plačne razrede brez napredovanj od 31. do največ 55. plačnega razreda, z napredovanji pa lahko dosežejo od 41. do 57. plačnega razreda.

V okviru plačne podskupine E2 se na novo določi nekatera nova delovna mesta, to so: farmacevtski tehnik – delo s citostatiki, farmacevtski tehnik I, farmacevtski tehnik II s specialnimi znanji, bolnišnični farmacevt, višji farmacevt in farmacevt specializant.

Tudi za plačno podskupino E3 je bila določena nova tabela delovnih mest in plačnih razredov (bolničarji, medicinske sestre, zdravstveni reševalec, tehnologi, diplomirane babice, svetovalci vodje, strokovni vodje itd), ki imajo začetne plačne razrede brez napredovanj od 17. do največ 47. plačnega razreda, z napredovanji pa lahko dosežejo od 27. do 57. plačnega razreda. Najvišjo plačo pri plačni podskupini ima strokovni vodja I (47. plačni razred brez napredovanj, z napredovanji največ 57. plačni razred brez napredovanj.

Po novi definiciji pojma »strokovni vodja«, to pomeni strokovnega vodjo zdravstvene ali babiške nege in oskrbe klinike ali zdravstvene službe ali samostojnega zdravstvenega oddelka (glavna medicinska sestra), in velja tudi za socialno varstvene zavode, pri čemer pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji kriteriji:

   

Strokovni vodja I:  

– od 301 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali – od 251 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo.  

Strokovni vodja II:  

– od 201 do 300 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali – od 151 do 250 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo  

Strokovni vodja III:  

– od 151 do 200 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali – od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo  

Strokovni vodja IV:  

– od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali – od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo  

Strokovni vodja V:  

– od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali – od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo  

Strokovni vodja VI:  

– od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali – do 9 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo«.  

V okviru plačne podskupine E4 se z aneksom na novo določi in doda še nekatera nova delovna mesta, to so: strežnica v zdravstvu, oskrbovalka v bolnišnici, laborant (I) delo v IOS, laborant (II) delo v IOS, delovni inštruktor I, ekolog I, ekolog II, laboratorijski tehnik I, ortopedski tehnik I, sanitarni tehnik I, zobotehnik I, več administrativnih sodelavcev, laboratorijski tehnik – flebotomist, logopedi, psihologi in klinični psiholog, socialni delavci, biokemik, mikrobiolog, različni inženirji, kineziolog, delovna mesta v laboratoriju, analitik itd). Najvišji plačni razred v plačni podskupini E4 ima vodja medicinskega laboratorija (osnovni plačni razred brez napredovanj je 51., z napredovanji pa največ 57. plačni razred), najnižjega pa strežnica v zdravstvu, ki ima začetni 17. plačni razred brez napredovanj, z napredovanji pa največ 27. plačni razred.

Z aneksom 1 so tudi v plačni skupini F predhodno tabelo delovnih mest in plačnih razredov nadomesti z novo, kjer so na novo določili delovna mesta in plačne razrede tako za plačno podskupino F1 (različni koordinatorji, psihologi, habilitatorji, socialni delavci, različni strokovni delavci, strokovni delavci specialisti itd) kot za plačno podskupino F2 (strežnica-socialno varstvo, oskrbovalka, varuhinja, voznik oseb s posebnimi potrebami, delovni inštruktorji, medicinske sestre, različne vrste sodelavcev, animatorji, delovni terapevti, habilitatorji, tehnologi itd). Z aneksom so tudi uvrstili vodstvena delovna mesta iz plačne podskupine F2 v plačne razrede, in sicer od vodje II do vodje VIII.

Aneks 1 je uredil tudi  plačno skupino J. Črtali so nekatera delovna mesta (zdravstveni  je administratorji, strežnica II(I), oskrbovalka v bolnišnici, pomočnik (dietnega) kuharja III, vzdrževalec perila III, natakar – servirka IV, telefonist – receptor in nekateri vzdrževalci) in določili nekaj novih nadomestnih in novih delovnih mest ter povišali plačne razrede.

Z aneksom so določeni pogoji za uvrstitev nekaterih farmacevtov na delovno mesto višji farmacevt ter na delovno mesto perfuzioist.


Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Aneks 2)

S tem aneksom je bila na novo določena tabela delovnih mest in plačnih razredov v plačni skupini E3 (različni bolničarji, različne medicinske sestre, različni tehnologi, zobozdravstveni asistent, diplomirane babice, različni sodelavci in kooordinatorji, strokovne vodje, vodje centra/službe/delovne enote itd), ki imajo začetne plačne razrede brez napredovanj od 17. do največ 47. plačnega razreda, z napredovanji pa lahko dosežejo od 27. do 57. plačnega razreda.

Tudi ta aneks vsebuje definicijo pojma »strokovni vodja«, to pomeni strokovnega vodjo zdravstvene ali babiške nege in oskrbe klinike ali zdravstvene službe ali samostojnega zdravstvenega oddelka (glavna medicinska sestra), in velja tudi za socialno varstvene zavode, pri čemer pri razporeditvi na vodstvena delovna mesta veljajo naslednji kriteriji:

   

Strokovni vodja I:  

– od 301 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali – od 251 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo.  

Strokovni vodja II:  

– od 201 do 300 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali – od 151 do 250 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo  

Strokovni vodja III:  

– od 151 do 200 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali – od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo  

Strokovni vodja IV:  

– od 101 do 150 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali – od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo  

Strokovni vodja V:  

– od 51 do 100 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali – od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo  

Strokovni vodja VI:  

– od 10 do 50 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi ali – do 9 zaposlenih v zdravstveni negi in oskrbi in vodi troizmensko delo«.  

Z aneksom so tudi v plačni skupini F2 predhodno tabelo delovnih mest in plačnih razredov nadomestili z novo, kjer so na novo določili delovna mesta in plačne razrede tako za plačno podskupino F2 (bolničar negovalec I, - nega III in IV, bolničar negovalec II (I) in različne medicinske sestre). Najvišji plačni razred ima delovno mesto diplomirana medicinska sestra specialist višji svetovalec (najnižji plačni razred znaša 48 brez napredovanj, z napredovanji pa lahko doseže 53. plačni razred), srednja medicinska sestra I (najnižji plačni razred 29 brez napredovanj, z napredovanji največ 39. plačni razred), bolničar negovalec II(I) pa ima najnižji plačni razred brez napredovanj 22, z napredovanji pa najvišji 32.

Z aneksom so določeni pogoji za uvrstitev na delovno mesto perfuzioist.


Oglejte si še druge članke s področja Gospodarsko pravne zadeve


PRIJAVITE  SE

Prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom.

Ste pozabili geslo?
Preizkusi brezplačno!Pripravila: Hermina Krajnc
Preizkušeni državni notranji revizor
www.predpis.si


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.