c S
 
FinD-INFO: Tedensko obvestilo o davčno-računovodskih novostih
 
 
April 2022, številka 16 / letnik XIV.
 

Ste najeli posojilo, vezano na EURIBOR in ga odplačujete od leta 2015? Zavod Kolektiv trdi, da gre za primer množičnega oškodovanja potrošnikov, saj naj bi večina slovenskih bank pri obračunavanju spremenljive obrestne mere ravnala, kot da je EURIBOR 0-odstoten, čeprav je že skoraj 7 let negativen.

V današnji osrednji temi izpostavljamo prispevek z naslovom Še je čas za izvzem oproščenih prispevkov v davčnem obračunu za leto 2021, v katerem pojasnjujemo omenjeno izjemo, ki se uporablja že pri davčnem obračunu za leto 2021.

AJPES je objavil zbirno poročilo o poslovanju pravnih oseb javnega prava in prostovoljskih organizacij v letu 2021.

FURS je v zadnjem tednu objavili spremembe v navedenih pojasnilih: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja, Sprememba zakonodaje na področju DDV, Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance - samozaposlene osebe, Brošura za davčne zavezance, ki opravljajo dejavnost - začetnike, Seznam vrst dohodkov REK-1 in novo pojasnilo v zvezi s Plačilom za poslovno uspešnost.

Najbolj brani članki na portalu v zadnjem tednu so bili: Podatki o delu na domu javnih uslužbencev, Uvrstitev opreme med sredstva, namenjena prodaji, Izplačila v času prenehanja (likvidacije) podjetja, Plačilo vozniškega izpita delavcu in boniteta in Investicijska olajšava v primeru investiranja v regalno opremo.

Jutri, 21. aprila, bomo izvedli spletni seminar Računovodski vidik vodenja kmetijske dejavnosti (Majda Strel), 10. maja pa napovedujemo spletni seminar Poročanje Finančni upravi RS z REK obrazci in navzkrižne kontrole (Simona Matko Počivalšek). Za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO je spremljanje spletnih seminarjev že vključeno v naročnino.

Želimo vam prijeten dan in vas vabimo k pregledu pripravljenih novosti!

Uredništvo FinD-INFO

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› V SREDIŠČU
› FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI
› KADROVSKE NOVOSTI
› DAVČNE NOVOSTI
› PREGLED ZAKONODAJE
› SPREJETA ZAKONODAJA
› POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA
› IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE
› KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI
› SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO
› AKTUALNO
     
    NE SPREGLEJTE
KORONAVIRUS – Spremljamo za vas!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

V SREDIŠČU

     
             
      Še je čas za izvzem oproščenih prispevkov v davčnem obračunu za leto 2021    
mag. Mojca Kunšek
   
Z novelo ZDoh-2Z t.j. Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki je prinesla vrsto sprememb pri obdavčitvi dohodkov in se uporablja za davčno obdobje od 1. januarja 2022 dalje, je bila določena tudi letošnja izjema, ki se upošteva že pri davčnem obračunu za leto 2021.
   
     
   
     

 

AKTUALNO

FINANČNO - RAČUNOVODSKE NOVOSTI

     
 
>> Uvrstitev opreme med sredstva, namenjena prodaji
Podjetje razporedi svoje osnovno sredstvo med nekratkoročna sredstva za prodajo, če pričakuje, da se bo njegova knjigovodska vrednost poravnala s prodajo v naslednjih dvanajstih mesecih. Tako sredstvo v tem trenutku preneha amortizirati.

>> Kako so poslovale pravne osebe javnega prava in prostovoljske organizacije
AJPES sporoča, da so letos objavili 2.864 letnih poročil pravnih oseb javnega prava in 707 poročil o prostovoljstvu.

 
 
 
     

 

KADROVSKE_NOVOSTI

KADROVSKE NOVOSTI

     
 
>> Izplačila v času prenehanja (likvidacije) podjetja
Podjetje d.o.o. je v postopku zapiranja podjetja po skrajšanem postopku. Ali lahko v času zapiranja podjetja, ko so prejeli prvi sklep sodišča in čakajo še dva sklepa pred zaprtjem, lastniku izplačujejo delo upokojenca?

>> Podatki o delu na domu javnih uslužbencev
Informacijski pooblaščenec (IP) je prejel dopis javne agencije, ki ima sprejet interni pravilnik, ki zaposlenim omogoča, da v določenem obsegu opravljajo delo na domu, in sicer po dveh modelih (model A in model B), ki ima vsak svoje specifike glede dni opravljanja dela na domu, fleksibilnosti, razlogih itd. Agencijo zanima, kateri podatki iz evidence bi lahko bili dostopni vsem zaposlenim in kateri morebiti samo osebam, ki jih potrebujejo za organizacijo dela (neposredno nadrejeni, kadrovska služba).

 
 
 
     

 

DAVČNE NOVOSTI

DAVČNE NOVOSTI

     
 
>> Investicijska olajšava v primeru investiranja v regalno opremo
Zavezanec navaja dejavnost skladiščenja in ima v najemu skladišče, v katerega je lani vlagal oziroma investiral. Pojasnjuje, da je vlagal v regalno opremo in v linijske zaščite v regalih. V zvezi z zapisanim ga zanima, ali lahko znesek predmetnih vlaganj uveljavlja pri obračunu DDPO v okviru investicijske olajšave.

>> Plačilo vozniškega izpita delavcu in boniteta
Podjetje se ukvarja z organizacijo dogodkov, pri tem uporabljajo tudi precej rekvizitov, ki jih je treba voziti na različne lokacije po Sloveniji. Ker gre za večje predmete, rabijo kombi in prikolico. V podjetju so se odločili da zaposlenemu, ki opravlja prevoze, plača opravljanje vozniškega izpita za kategoriji B in E.

>> Pojasnilo FURS: Plačilo za poslovno uspešnost
Pri obravnavi plačila za poslovno uspešnost je treba ločiti delovnopravni in davčni vidik. Plačilo za poslovno uspešnost Zakon o delovnih razmerjih - ZDR-1 opredeljuje kot sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi (v pogovornem jeziku se lahko uporablja tudi izraz trinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno).

 
 
 
     

 

PREGLED_ZAKONODAJE

PREGLED ZAKONODAJE

     
 
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na predpis:
 
 
1. marec 2022 Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2022 
 
14. april 2022 Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
 
16. april 2022 Pravilnik o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev 
 
16. april 2022 Uredba o shemah neposrednih plačil 
 
16. april 2022 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) 
 
16. april 2022 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) 
 
30. april 2022 Pravilnik o službeni izkaznici uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije 
 
 
     

 

SPREJETA_ZAKONODAJA

SPREJETA ZAKONODAJA

     
 
>> Ukinitev obveznosti nošenja mask
V Uradnem listu številka 51/2022, z dne 13.4.2022 so bile objavljene spremembe > Odloka začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Odlok velja od 14. aprila 2022 dalje.

>> Vladno mnenje glede predloga za začasno zadržanje dveh določb ZFU
Vlada je sprejela mnenje o predlogu Sindikata carinikov Slovenije in Sindikata državnih organov Slovenije za začasno zadržanje izvrševanja 10.a člena in petega odstavka 42. člena > Zakona o finančni upravi, ki urejata imenovanje direktorjev finančnih uradov in možnost odvzema inšpektorjevih pooblastil.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 51 - 53 /2022
 
     

 

AKTUALNO_ZADNJI_TEDEN

POMEMBNEJŠE NOVICE ZADNJEGA TEDNA

     
 
>> Vlada bo javnofinančne dokumente fiskalnemu svetu poslala po volitvah
Vlada se z gospodarsko napovedjo Umarja še ni seznanila, ker je treba pretehtati, "ali so vsi vstopni parametri za napoved realni ali ne", je ponovil notranji minister Aleš Hojs. Predloga okvira za pripravo proračunov sektorja država za 2023-2025 in osnutka programa stabilnosti 2022 bodo fiskalnemu svetu in DZ poslali po volitvah, je dodal.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IZBOR IZ ARHIVA SODNE PRAKSE

     
 
>> Izvršba za izpraznitev in izročitev nepremičnine
Upnica (stečajna upraviteljica dolžnice) se je pritožila zoper sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrglo predlog za izvršbo. Višje sodišče je njeno pritožbo zavrnilo in pojasnilo, da specialna ureditev v ZFPPIPP, po kateri neposredno izvršbo za izpraznitev in izročitev nepremičnine v stečajnem postopku opravlja upravitelj, ne ločuje situacij, ko stečajni dolžnik sodeluje, in situacij, ko ne sodeluje in nasprotuje izpraznitvi in izročitvi nepremičnin, kot neutemeljeno uveljavlja pritožba. Neutemeljene so tudi navedbe, da upravitelj za taka dejanja ni pooblaščen ter da nima ustreznih znanj in izkušenj.

 
 
>> Sodbe slovenskih in evropskih sodišč lahko najdete v največji zbirki SODNE PRAKSE, ki vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega, višjih in evropskih sodišč s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

SPREJETA ZAKONODAJA

KORISTNI ŠTEVILČNI PODATKI

     
Pri obračunu plač za mesec marec potrebujete naslednje podatke:  
 
Koledarski dnevi:   31
 
Delovni dnevi:   23
 
Praznični dnevi:   0
 
Delovne ure:   184
 
Povprečna bruto plača za mesec januar 2022:   1.923,92 €
 
in neto plača:   1.236,33 €
 
Povprečna bruto plača za tromesečje:   2.024,20 €
 
in neto plača za tromesečje:   1.312,38 €
 
Minimalna plača od 1. 1. 2022:   1.074,43 € bruto
 
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

SPLETNI SEMINARJI FIND-INFO

     
 

Vabljeni na napovedane spletne seminarje in k ogledu že izvedenih iz bogatega arhiva posnetkov na portalu FinD-INFO:

Napovedani spletni seminarji
Majda Strel
Računovodski vidik vodenja kmetijske dejavnosti 21. 04. 2022 10:00:00 139,90€ Naročilo
Simona Matko Počivalšek
Poročanje Finančni upravi RS z REK obrazci in navzkrižne kontrole 10. 05. 2022 10:00:00 109,90€ Naročilo
Eva Zabukovec
Splošni akti delodajalca – nadloga ali koristno orodje 17. 05. 2022 10:00:00 89,90€ Naročilo
 
 
 
 
     

 

OBVESTILO

AKTUALNO

     
 
>> Priporočite brezplačen Tednik FinD-INFO!
Na povezavi lahko svojim prijateljem in sodelavcem priporočite brezplačno prejemanje Tednika FinD-INFO, ki vsako sredo prinaša nove aktualne davčno-računovodske in kadrovske članke, informacije o novih in spremenjenih predpisih, podatke za obračun plač, koristne informacije iz rokovnika, brezplačne spletne seminarje ter ostale aktualne in nove vsebine, ki jih najdete samo na portalu FinD-INFO.
 
© 1989-2022 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.findinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.